České Budějovice vyzvaly ke spolupráci

Hlasování členů oblasti České Budějovice (foto: oblast České Budějovice)
Hlasování členů oblasti České Budějovice (foto: oblast České Budějovice)

Na valnou hromadu oblasti České Budějovice bylo pozváno 1779 ¬autorizovaných osob, zúčastnilo se 147 (tj. 8,2 %). Valná hromada oblasti se konala 15. ledna 2020 opět v Clarion Congress Hotelu České Budějovice.

Valná hromada České Budějovice zvolila 11 delegátů a tři náhradníky oblasti na shromáždění delegátů, schválila zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2019, ale i plán činnosti oblasti na rok 2020. Usnesení VH je zveřejněno na webové stránce ČKAIT.

Zpráva o činnosti

Ze zprávy předsedy oblasti o činnosti výboru a OK vyplynulo, že v rámci celoživotního vzdělávání bylo v roce 2019 zorganizováno 17 akcí pro 389 účastníků. Z toho bylo devět seminářů (174 účastníků), sedm exkurzí a výstav (54 účastníků) a jedna firemní prezentace (161 účastníků).

V plánu činnosti na rok 2020 se oblast zaměří v rámci celoživotního vzdělávání na semináře, odborné exkurze, adventní setkání a vydávání Zpravodaje s konkrétní náplní a termíny seminářů. Konkrétně pro 1. pololetí 2020 byly ve spolupráci s partnery oblasti připraveny tyto akce: Co je nutné pro úspěch BIM projektu, Stavební veletrh Brno, Veletrh úspor energií WELS, Technický dozor stavebníka – jeho postavení a úloha, Dřevostavby Volyně, Povinnosti a odpovědnost AO při výkonu vybraných činností ve výstavbě ve vazbě na vybrané právní předpisy, Novinky v oblasti PBS. V této souvislosti zazněla opět výzva všem autorizovaným osobám v oblasti s žádostí o aktivní spolupráci s výborem oblastní kanceláře a aktivy ČKAIT.

Předseda oblasti se dále věnoval činnosti se spolupracujícími organizacemi, k nimž patří zejména: Krajský úřad Jihočeského kraje, Statutární město České Budějovice, Kammer der ZiviltechnikerInnen | ArchitektInnen und IngenieurInnen Oberösterreich und Salzburg, oblastní pobočka ČSSI České Budějovice, Česká vodohospodářská společnost ČSSI, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Energy Centre České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice, SPŠ stavební České Budějovice, SPŠ+VOŠ Volyně, SOU a SOŠ Písek. Velice si ceníme toho, že zástupci těchto organizací se jednání naší VH zúčastnili a ve svých diskusních příspěvcích velice dobře hodnotí vzájemnou spolupráci.

Z vystoupení hostů

Předseda Představenstva ČKAIT Ing. Pavel Křeček se ve svém vystoupení zaměřil na ekonomickou situaci Komory, vztah Kanceláře Komory k oblastem, spolupráci s partnerskými organizacemi, a tyto činnosti hodnotil jako velice dobré. Část svého vystoupení věnoval rekodifikaci stavebního práva připravovaného MMR ČR. Pro zdařilý průběh procesu a případných našich připomínek je třeba aktivity všech autorizovaných osob.

Ze zprávy dozorčí rady vyplynulo, že v práci oblasti nebyly shledány žádné nedostatky.

Z vystoupení hostů i diskuse vyplynulo, že vzájemná spolupráce s ČKAIT je nutná a prospěšná.

V předsálí měli naši členové jako vždy možnost seznámit se s propagačními materiály firem PREFA Aluminiumprodukte s.r.o. Horní Počernice a Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. – divize Weber, ECČB a GrECo JLT.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.