Profesní informační systém ČKAIT

Systém PROFESIS je z velké části přístupný bez přihlášení. Přihlášení vyžadují vybrané pomůcky, právní předpisy, české technické normy (ČSN v plném znění jsou přístupné pouze pro členy se smluvním vztahem s agenturou ČAS) a studijní materiály.

Kontakt: profesis@ckait.cz

Novinky v dubnu 2020

  • TS 02 Geometrická přesnost schodišť a šikmých ramp
  • A 3.1.3 Judikatura ke stavebnímu zákonu