Otevřený dopis předsedy ČKAIT předsedovi vlády ČR

Vážený pane premiére,

v současné krizové době, kdy je třeba řešit spoustu důležitých věcí, Vám nabízím pomoc nejenom jménem svým, ale především jménem více jak 32 000 autorizovaných osob. V oblasti, která je nám z profesního hlediska blízká a pro další vývoj ekonomiky bude jistě klíčová, tedy v sektoru stavebnictví. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě sdružuje odborníky všech stavebních profesí, odborníky, bez kterých nelze projektovat ani stavět, ať již jde o stavbyvedoucí, tak i o projektanty a další.

Vaše vláda spustila projektem „Národní investiční plán“ dlouhodobou systematickou práci na kultivaci veřejného investování. Prvním krokem bylo samotné vymezení podstaty strategické investice. Bohužel nastalá situace nebude umožňovat „přešlapování“ na místě a dohadování se, ale naopak rychlé kroky.

Nejprve je nutné analyzovat současnou situaci a na základě provedené analýzy navrhnout potřebná opatření.

PŘEDPOKLÁDANÉ PROBLÉMY PO UKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU

 • Dotace do sektoru stavebnictví – jak se budou vyvíjet, zda nebudou pozastaveny, otázkou je příliv z evropských peněz, které budou možná redukovány.
 • Lze předpokládat omezení soukromých investic.
 • Výpadek dodávek stavebních materiálů – tuzemské závody je možné zmapovat, ale nelze odhadovat zahraniční výrobce, např. Itálie je jedním z podstatných výrobců.
 • Existuje nejistý časový průběh karantén v jiných státech. S tím souvisí uzavření hranic a další s tím spojené dopady a důsledky. Na to váže i nejistota možnosti zapojení zahraničních pracovníků a firem na tuzemských stavbách. České stavebnictví, a nejen to, je dnes totiž výrazně závislé na zahraničních pracovnících. Bude zásadní, kdy dojde k uvolnění vstupu cizinců. Pro další vývoj by bylo samozřejmě dobré, aby to bylo, jak nejrychleji to půjde. To je dosti podstatný problém, jelikož některá zařízení a vybavení staveb nemohou instalovat a realizovat stavební firmy se svými českými dělníky.
 • Výpadek objednávek nejen staveb, ale i projektů.
 • Odliv pracovních sil prováděcích i projektových firem (včetně výrazného úbytku zahraničních pracovníků – problém zejména při provádění staveb). Dlouhodobě upozorňujeme na „stárnutí“ projektantů. Předpoklad je, že řada z nich již živnosti a firmy nebude ve složité situaci obnovovat.

POŽADOVANÉ ŘEŠENÍ ZE STRANY STÁTU

 • Nepřerušovat práce a následné schvalování nového stavebního zákona. Přerušení prací by vyvolalo chaos v resortu. Je možné jej připravit i s využitím poznatků současné krize.
 • Doporučit investorům, aby využívali možnosti dané stavebním zákonem pro rychlejší realizaci staveb, především společné řízení (tj. společné uzemní a stavební řízení).
 • Požadovat striktní dodržování lhůt stanovených zákony všemi subjekty zúčastněnými na povolování staveb, tj. všemi správními orgány (stavebními úřady a dotčenými orgány) i účastníky řízení.
 • Zavést regulaci cen v rámci projektové přípravy, tj. nastavit parametry pro mimořádně nízké nabídkové ceny pro výběrová řízení, využívat pro určování cen např. portál „ceny za projekty“, cenovou kalkulačku apod.
 • Podpořit veřejné investice. Zásadní je urychlení výstavby dopravní infrastruktury ve smyslu platných zákonů, především zákona č.416/2009 Sb. (liniový zákon). Jestliže má vláda investiční plán, lze se na jeho základě bavit o prioritách. Dále podpořit i ostatní veřejné investice, např. do technické infrastruktury obcí, aby se předpokládaný výpadek soukromé sféry překlenul, případně podpořit finančně kraje a města.
 • Nastavit možnosti pro fungování zahraničních pracovníků, např. doložením dokladu o bezinfekčnosti z mateřského státu nebo zajištěním možnosti ubytování pouze v konkrétních zařízeních (ubytovnách, hotelích).
 • Navrhnout snížení DPH na projektové práce, jedná se o službu, DPH by měla být 5 %.
 • Pro podporu investování zavést možnost zrychlených odpisů pro investice zahájené v tomto krizovém období. Zavést i jiné pobídkové nástroje v oblasti daní pro urychlené nastartování stavebnictví (nejdůležitější budou určitě státní zakázky, u nichž je problémem otázka připravenosti).

Výše uvedený text zahrnuje pouze zlomek problémů a možných řešení, které nás čekají. Jedná se o mimořádně obtížnou výzvu pro nadcházející období. Jsme připraveni se na analýzách a řešení podílet a podat státu svou pomocnou ruku.

S pozdravem
Ing. Pavel Křeček

V Praze 30. 3. 2020

Adresováno: Ing. Andrej Babiš, předseda vlády České republiky, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1

Na vědomí: ministryně pro místní rozvoj, ministr dopravy a průmyslu a obchodu

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.