Přehled plánovaných webinářů ČKAIT

S ohledem na probíhající koronavirovou pandemii a vyhlášený nouzový stav byly zrušeny všechny plánované vzdělávací akce. Místo nich připravilo Středisko vzdělávání a informací ČKAIT níže uvedený přehled webinářů.

 • Smluvní vztahy / 11. května 2020 od 14.00 hod.
  Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová
  Druhy smluvních vztahů, majetková práva, závazky z právních jednání, závazky z deliktů, veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní povolení a stavební povolení.
 • Technický dozor stavebníka / 14. května 2020 od 14.00 hod.
  Přednáší: Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.
  Dozorové činnosti ve stavebnictví se specifickým zaměřením na postavení a úlohu technického dozoru stavebníka.
 • Chybně provedené opravy, poruchy a možnosti úprav panelových domů / 26. května 2020 od 14.00 hod
  Přednáší: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., a Ing. Václav Petráš, Ph.D.
  Rozebrán bude stavebnětechnický, statický a právní pohled na jednotlivé typy úprav. Jedná se o změny příček, nová sociální zařízení, snížení světlých výšek, vedení instalací, nové průchody v nosných stěnách, úpravy fasád a úpravy střech včetně zřizování střech pochozích a zelených.
 • Vedení stavebního deníku / 28. května 2020 od 14.00 hod.
  Přednáší: Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.
  Vedení stavebního deníku po formální a obsahové stránce tak, aby byl stěžejním dokumentem realizované stavby.
 • Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona / 8. června 2020 od 14.00 hod.
  Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová
  Problematika stavebního práva a stavebního řízení je neoddělitelně spjata se soukromoprávním rozměrem. Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s vazbami stavebního zákona a občanského zákoníku, analyzovat jejich vztah, definovat kompetence stavebních úřadů ve vazbě na jejich rozhodovací a kontrolní činnost.
 • Technický dozor stavebníka / 9. června 2020 od 14.00 hod.
  Přednáší: Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.
  Zvýšení informovanosti účastníků o dozorové činnosti ve stavebnictví se specifickým zaměřením na postavení a úlohu technického dozoru stavebníka.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.