Stavba roku Středočeského kraje 2019

Stavba roku Středočeského kraje 2019 – DOB Centrum Dobřichovice. Cílem přestavby bylo zachovat pocit jisté uzavřenosti původního dvora vůči okolí, ale zároveň ho napojit na síť místních pěších komunikací mezi centrem, parkem a řekou. Objekty tvořící „fasádu“ dvora směrem k městu byly částečně rekonstruovány a zachovávají původní půdorysnou stopu – zde je umístěna restaurace, hotel a společenský sál. Vnitřní prostor dvora se stal plnohodnotně využitelným městským nádvořím/náměstím. Přihlašovatel: DAM architekti s.r.o.; autor: Jiří Hejda, Iveta Chitovová, Eva Železná; projektant: DAM architekti s.r.o., M3M s.r.o.; investor: DOB-Invest a.s.; dodavatel: PORR a.s. (foto: Tomáš Malý)
Stavba roku Středočeského kraje 2019 – DOB Centrum Dobřichovice. Cílem přestavby bylo zachovat pocit jisté uzavřenosti původního dvora vůči okolí, ale zároveň ho napojit na síť místních pěších komunikací mezi centrem, parkem a řekou. Objekty tvořící „fasádu“ dvora směrem k městu byly částečně rekonstruovány a zachovávají původní půdorysnou stopu – zde je umístěna restaurace, hotel a společenský sál. Vnitřní prostor dvora se stal plnohodnotně využitelným městským nádvořím/náměstím. Přihlašovatel: DAM architekti s.r.o.; autor: Jiří Hejda, Iveta Chitovová, Eva Železná; projektant: DAM architekti s.r.o., M3M s.r.o.; investor: DOB-Invest a.s.; dodavatel: PORR a.s. (foto: Tomáš Malý)

Hlavní ocenění získalo DOB Centrum – přestavba bývalého Křižovnického statku v centru Dobřichovic. Dříve uzavřený areál se otevřel veřejnosti a napojil se na pěší trasy a optické průhledy města. Příprava a realizace tohoto projektu se však kvůli majetkovým sporům velmi protáhla.

Soutěž Stavba roku Středočeského kraje má tradici již od roku 2012. Záměrem tohoto projektu je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úspěchy stavitelství a architektury na území Středočeského kraje a ocenit činnost investorů, architektů, projektantů a dodavatelů staveb.

Soutěž je vypisována Středočeským krajem, Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství (Nadace ABF) a dalšími odbornými organizacemi v oblasti stavitelství a architektury: Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) – oblast Praha a Střední Čechy, Českým svazem stavebních ­inženýrů (ČSSI) – oblastní pobočka Praha, Krajskou hospodářskou komorou (KHK) – Střední Čechy, Obcí architektů (OA) a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS). Organizátorem a odborným garantem projektu je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Soutěž je organizována v součinnosti s Odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje (KÚSK) a s finanční podporou Středočeského kraje. Záštitu soutěži uděluje hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.

Loňský šestý ročník soutěže Stavba roku Středočeského ­kraje 2019 přinesl dvacet staveb ze soukromého i veřejného sektoru napříč mnoha typologickými oblastmi – soubory bytové výstavby a služeb, novostavby i modernizace školských a sportovních staveb, obnovy kulturních památek, projekt sociálních služeb, modernizace veřejných prostranství, rodinné domy.

Odborná porota ve složení Ing. Ladislav Brett (ČSSI), Ing. ­Václav Mach (ČKAIT), Ing. Pavel Němec (KHK), Ing. Petr Nicek (SPS), doc. Ing. arch. Milan Rejchl, CSc. (OA), předsedkyně poroty Ing. arch. Markéta Svobodová (KÚSK) a Ing. arch. Pavel Weishaupt (ABF) navštívila všechny přihlášené stavby a setkala se s jejich zástupci. Kromě stavebních a architektonických kvalit porota hodnotila i jejich účel a přínos, jaký mají pro kraj i pro své okolí. Odborná porota poté předložila návrhy na udělení cen radě soutěže složené z ­členů: Ing. Ladislav Bukovský (ČKAIT), Ing. Vladimír Kovalčík (KHK), Ing. arch. Vladimíra Leníčková (OA), Ing. arch. Petr Malinský (Středočeský kraj), Ing. Bedřiška Vaňková (ČSSI), Ing. Jan Veselý (SPS), v čele s jejím předsedou Ing. arch. Janem Fibigerem, CSc., (ABF).

Vítězem se stalo DOB Centrum Dobřichovice

DOB Centrum Dobřichovice. Přihlašovatel: DAM architekti s.r.o.; autor: Jiří Hejda, Iveta Chitovová, Eva Železná; projektant: DAM architekti s.r.o., M3M s.r.o.; investor: DOB-Invest a.s.; dodavatel: PORR a.s. (foto: Tomáš Malý)

Hlavní titul Stavba roku Středočeského kraje 2019 získal projekt DOB Centrum Dobřichovice, který představuje významnou obnovu části historického centra města se zachováním paměti místa. ­Developerský projekt je mimořádný svým rozsahem a propracovaným konceptem architektonicko-urbanistického řešení. Funkční využití areálu ve městě významně rozšiřuje nabídku bydlení, včetně specifického bydlení seniorů, které je zde přirozeně integrováno do ostatní zástavby. Areál rovněž svojí vybaveností společenskými, sportovními i komerčními prostory významně oživil dění v centru a je rovněž příkladnou ukázkou koncepčního propojení nové a historické zástavby.

Cenu hejtmanky získalo Corso Pod Lipami

Corso Pod Lipami v Řevnicích – Autor: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o., Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Alena Šrámková. Projektant: DELTAPLAN spol. s r.o. Dodavatel: Subterra a.s.(foto: Tomáš Souček)

Další nejvyšší ocenění Cena hejtmanky Středočeského kraje stavbě za největší přínos Středočeskému kraji obdržel soubor pěti obytných novostaveb se službami Corso Pod Lipami v Řevnicích, který je mimořádným počinem na architektonické scéně. Prezentuje moderní nadčasovou architekturu, navazuje na historickou zástavbu a rozvíjí urbanismus městského centra.

Alena Šrámková získala ocenění pro osobnost za přínos Středočeskému kraji v oblasti architektury

Nově bylo letos do statutu soutěže zavedeno také ocenění – Cena hejtmanky Středočeského kraje osobnosti architektury/stavitelství za přínos Středočeskému kraji. Při této příležitosti jsme se setkali s legendou české moderní architektury prof. Ing. arch. akad. arch. Alenou Šrámkovou. Za svoji profesní dráhu svojí osobností, nezaměnitelným stylem tvorby a postoji výrazně ovlivnila a vychovala řadu architektů několika generací, ať v rámci výuky nebo svými projekty. Na území Středočeského kraje se nacházejí její známé realizace – v obci Košík u Nymburka věž pro vědeckého pracovníka, vily v Dolních ­JirčanechČernošicích a vlastní dům v Jenštejně. Nejnovější realizací z ateliéru Aleny Šrámkové je jmenovaný oceněný projekt Corso Pod Lipami v Řevnicích.

Další oceněné stavby

Rekonstrukce arcibiskupského zámku a zahrad na hotel v Dolních Břežanech získala cenu za nejlepší rekonstrukci památkového objektu.

Sportovní hala v Dolních ­Břežanech získala cenu za architektonické a stavební řešení.

Obnova venkovské hospody v Máslovicích získala ocenění pro stavbu, kterou financuje obec.

Cenu za nejlepší stavbu určenou k veřejnému účelu získalo Navýšení kapacity ZŠ Veleň a rozšíření o II. stupeň ZŠ.

Mezi zvláštní ceny náleží i ocenění vypisovatelů cena ČKAIT pro Prahu a Střední Čechy projektu dostavby a rekonstrukce prostorů tělesné výchovy ZŠ Průhonice a zvláštní cena SPS v ČR pro dům „U Zlaté štiky“ v Kolíně. V soutěži je udělována také cena veřejnosti, kterou si odnesl developerský projekt rodinných domů Black Roofs ve Vysokém Újezdu.

Vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo na podzim loňského roku v reprezentativních prostorách GASK – Galerie Středočeského kraje v Kutné hoře. Řada staveb soutěžících ve středočeské soutěži získala rovněž ocenění i v rámci své účasti v celorepublikové soutěži Stavba roku 2019. Stavba oceněná titulem Stavba roku Středočeského kraje 2019 postoupila podle podmínek soutěže přímo do celostátní soutěže Stavba roku 2020.

Sedmý ročník soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2020 byl vyhlášen v dubnu 2020, uzávěrka přihlášek je 10.6.2020.

 

Ing. arch. Markéta Svobodová
předsedkyně poroty

Více o soutěži na www.stavbaroku.cz.

 


 

Výběr staveb se zvláštním oceněním

 

 • Zvláštní cena pražské oblasti ČKAIT

  Dostavba a rekonstrukce prostorů tělesné výchovy ZŠ Průhonice

  Přihlašovatel/investor: obec Průhonice

  Autor/projektant: Vít Santolík, AP STUDIO s.r.o.

  Dodavatel: EKIS spol. s r.o.

 • Cena za nejlepší realizaci veřejného prostoru v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019

  Výstavba dopravního terminálu Kolín

  Dodavatel: Strabag

  Autor: Brak architects, Petr Brožek

  Projekt: AF-Cityplan

 • Cena za dopravní infrastrukturu – obnova technické památky

  Most ev. č. 33736-1, Kamenné Mosty

  Přihlašovatel/dodavatel: STRABAG a.s.

  Autor: VPÚ DECO PRAHA a.s., Marek Pelant, Jan Šesták, Jiří Schindler

  Projektant: Michal Drahorád

  Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

 • Cena za mimořádné řešení v oblasti energetiky rodinného domu

  Rodinný dům v Radimovicích

  Přihlašovatel/autor: Alžběta Vrabcová, Michal Kunc

  Projektant: Michal Kunc, Jan P. Vlček

  Investor: soukromá osoba

  Dodavatel: Formic construction s.r.o.

 • Cena za nejlepší stavbu určenou k veřejnému účelu

  Navýšení kapacity ZŠ Veleň a rozšíření o II. stupeň ZŠ


  Přihlašovatel/dodavatel: HSF System a.s.

  Autor: Bursik Holding, a.s.

  Projektant: Miroslav Vajtr

  Investor: obec Veleň

 • Zvláštní cena za inovativní pedagogický přístup ve výuce architektury

  Stožár s výhledem, Libčice nad Vltavou

  Přihlašovatel/projektant: Ateliér Hlaváček – Čeněk, Ústav navrhování II, Fakulta architektury, ČVUT v Praze

  Autor: K. Rejsková, T. Čechová, A. Hofman, F. Hutera, L. Lenčéšová, J. Sedlická, S. Tesková, K. Vicherek, A. Vopařilová

  Investor: Skanska Reality, a.s.

  Dodavatel: Ústav navrhování II, Fakulta architektury, ČVUT v Praze

 • Cena veřejnosti – 11 276 hlasů z celkových 31 465 hlasů

  Black Roofs, Vysoký Újezd

  Přihlašovatel/investor: GETBERG real estate s.r.o.

  Autor: Ján Strcula

  Projektant: RM Projekt s.r.o.

  Investor: GETBERG real estate s.r.o.

  Dodavatel: GOOPAN BUILDING s.r.o.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.