• Úvodník duben 2024

  V březnu skončil maratón valných hromad. I v těch zbývajících jsme řešili podobná témata jako na těch předešlých. Digitalizace a datové schránky jsou, a ještě nějakou chvíli budou velkými předměty diskuzí. Určitě ještě narazíme na řadu problémů, které se budou řešit za pochodu. Dne 25. dubna bude v Brně konečně představen nový Portál stavebníka. Příliš času k seznámení s touto tak významnou novinkou tudíž od zveřejnění ke spuštění od 1. července nemáme. Tím nemyslím jen nás, autorizované osoby, ale také úředníky nebo stavebníky. Jsem upřímně zvědav, jak
 • Dostupné bydlení nemusí být chiméra. Poradna stavbařů pro obce, města či družstva

  Opravdu jsou ceny stavebních dodávek nepřiměřeně vysoké a způsobují finanční nedostupnost bytů na současném realitním trhu? Budou se prodávat nové byty v běžné kvalitě až za 200 000 Kč/m², jak předvídá například Pražská developerská společnost, když projektanti a stavební firmy dokáží navrhnout, získat stavební povolení a postavit standardní bytový dům, který by bylo možné prodávat za ceny do 60 000 Kč/m²? Co obce, města či družstva potřebují, aby mohli správně připravit zadání a postavit pro své občany trvale dostupné a udržitelné bydlení v nových domech?

 • Stavba roku 2023 byla inspirující. Jaká bude letos?

  Bytové domy Na Rybníčku v Liberci byly jednou ze 13 staveb, které si odnesly hlavní ocenění Stavba roku 2023. Ojedinělý koncept vznikl na místě průmyslového brownfiledu, revitalizuje centrum města a nabízí vícegenerační dostupné bydlení v družstevních bytech Oáza a v domě pro seniory RoSa, a to včetně parkování, služeb a zelené pobytové střechy.

 • Demografický vývoj není nezvratný

  Počet narozených dětí v jednotlivých letech závisí zejména na počtu nově dokončených bytů. Dokládají to dvě dlouhodobé statistické křivky potvrzující shodný vývoj – počet narozených dětí od poválečných let do současnosti kopíruje počet nově dokončených bytů ve shodných letech.

 • DISKUZE: Proč pečlivá předprojektová příprava není zbytečná

  Předprojektová příprava stavby by měla být nezbytnou součástí technické dokumentace stavby. Dříve tomu tak bývalo. Současné podceňování přípravy staveb se jejich budoucím uživatelům rozhodně nevyplatí. Přípravě staveb se přesto nevěnuje ani stávající, ani nově připravovaná vyhláška o projektové dokumentaci.

 • Odstraňování staveb podle nového stavebního zákona má řadu odlišností

  Původní návrh zákona dokonce počítal s tím, že nepovolené stavby nepůjde dodatečně povolit vůbec. To se nenaplnilo a za určitých přísnějších podmínek bude možné černé stavby dodatečně legalizovat. Časté je i odstraňování staveb na vlastní žádost stavebníka. Projektová dokumentace k žádosti musí být nově vždy podána digitálně a s výjimkou určitých jednoduchých staveb ji musí zpracovávat autorizovaný projektant.

 • Jihočeská Volyně nabídla vize pro celé české stavebnictví

  Význam dřeva jako obnovitelného stavebního materiálu stoupá zejména v souvislosti s aktuálními cíli snížit skleníkové plyny při výstavbě i chodu staveb. Nové aspekty navrhování, realizace a provozu dřevostaveb, nové projektové principy, konstrukční detaily, postupy zpracování dřeva a výroby dřevěných prvků byly prezentovány na 25. mezinárodní konferenci na jihočeské Střední a Vyšší odborné škole ve Volyni. Celá akce tak má ještě jeden zásadní rozměr, a to je podpora technického vzdělání mladé generace.

 • O přesouvání ze zadních křesel k řečnickému pultu

  Rozhovor s RNDr. Jiřím Homolkou, který již dvacet pět let organizuje úspěšnou mezinárodní konferenci „Dřevostavby Volyně“ a třicet pět let řídí Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu ve Volyni. Letošní přijímací řízení považuje za nepříliš zdařilý experiment a pokus o nakopnutí Gaussovy křivky.

 • Práce je život. Dokud můžu pracovat, žiju

  Rozhovor s Ing. Bohumírem Baxou, který se podílel na vzniku plaského Centra stavitelského dědictví. I proto se rozhodl darovat této „stavební učebnici“ nejen své středoškolské pomůcky, odbornou knihovnu, ale i řemeslné náčiní a další prvky z truhlářské dílny svého tatínka. Nejvíce by si přál, aby se tyto věci staly inspirací i pro nejmladší generaci návštěvníků komplexu v Plasích při jejich možné volbě technické, nejlépe stavební profese.

 • DISKUZE: Co kdyby voda tekla i do kopce?

  Řadu let se potkáváme jako projektanti se sílícím tlakem na zadržování vody v krajině. V následujícím textu se pokusím popsat, jak taková dobře míněná vůle k zasakování dešťových vod může narazit na mašinerii státní správy, která se může zaseknout i na tom, že s jistotou nevyloučí, že voda v rovině do kopce nepoteče a poté požaduje zpracování požárně bezpečnostního řešení pro rozšíření účelové komunikace.

 • Valná hromada oblasti Brno

  Novým předsedou oblasti Brno byl zvolen doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., který nahradil zesnulého profesora Aloise Maternu. Místopředsedou je Ing. František Mráz a zástupkyní předsedy pro věcná řešení je Ing. Ivana Minářová. Ve dvanáctičlenném výboru je šest inženýrů autorizovaných v oboru Pozemní stavby (IP00), dva v oboru Dopravní stavby (ID00), jeden inženýr v oboru Požární bezpečnost staveb (IH00), jeden inženýr v oboru Mosty a inženýrské konstrukce (IM00), jeden technik autorizovaný v oboru Technologická zařízení staveb (TT00) a jeden technik v oboru Technika prostředí staveb – vytápění a vzduchotechnika (TE01).

 • Valná hromada oblasti České Budějovice

  Předsedou se nově stal Ing. František Konečný, Ph.D., který je zároveň členem Představenstva ČKAIT. Mistopředsedou je Ing. Radek Lukeš, který je i členem poroty Ceny Inženýrské komory. V novém devítičlenném výboru oblasti budou pracovat tři ženy a budou zde zastoupeny tyto autorizace: čtyři inženýři v oboru Dopravní stavby (ID00), tři inženýři v oboru Pozemní stavby (IP00), jeden inženýr v oboru Stavby vodního hospodářství (IV00) a jeden technik v oboru Pozemní stavby (TP00).

 • Valná hromada oblasti Hradec Králové

  Předsedou je i nadále Ing. Milan Havlišta a jeho zástupkyní je Ing. Eva Cincibusová. V novém devítičlenném výboru oblasti jsou zastoupeny dvě ženy. Dva členové výboru jsou autorizováni ve více oborech. Ve výboru jsou zastoupeny tyto obory: pětkrát Pozemní stavby (IP00), dvakrát Statika (IS00), dvakrát Dopravní stavby (ID00), po jednom obory Vodní stavby (IV00), Městské inženýrství (II00) a Technika prostředí staveb – vytápění a vzduchotechnika (TE01).

 • Valná hromada oblasti Jihlava

  Předsedou je i nadále, a to již popáté, Ing. Karel Vaverka, místopředsedou je autorizovaný technik Bc. Libor Honzárek – nový člen představenstva. V sedmičlenném výboru pracují dvě ženy a tři členové mají více autorizací. Převažuje autorizace Pozemních staveb (IP00, TP00), která je zastoupena pětkrát. Jeden člen je autorizován v oborech Technika prostředí staveb (IE01) a Technologická zařízení staveb (TT00), další je autorizován v oboru Technik dopravních staveb pro nekolejovou dopravu (TD02) a v oboru Mosty a inženýrské konstrukce (TM00).

 • Valná hromada oblasti Karlovy Vary

  Předsedou se nově stal Ing. Pavel Pospíšil, který nahradil zesnulého Ing. Svatopluka Zídka. Místopředsedou je Ing. Josef Janů. V pětičlenném výboru jsou nyní tři inženýři autorizovaní v oboru Pozemní stavby, jeden v oboru Mosty a inženýrské konstrukce, jeden v oboru Dopravní stavby.

 • Valná hromada oblasti Liberec

  V devítičlenném výboru oblasti Liberec je pět nových členů. Novou předsedkyní výboru se stala Ing. Dagmar Vojtíšková, místopředsedou Ing. Jaromír Sedlický. Podle autorizací je sedmkrát zastoupen obor Pozemní stavby (IP00, TP00), po jednom Mosty a inženýrské konstrukce (MI00) a Dopravní stavby, doprava nekolejová (TD02).

 • Valná hromada oblasti Olomouc

  Předsedou oblasti se nově stal Ing. Pavel Klega, který nahradil odstupujícího předsedu Ing. Jiřího Kožušníčka. Místopředsedou je opět Ing. Michal Majer, který je zároveň i členem představenstva. V rámci letošních voleb došlo k obměně tří členů v sedmičlenném výboru. Zastoupeni jsou zde čtyři inženýři v oboru Dopravní stavby (ID00), po jednom jsou zastoupeni inženýři v oboru Pozemní stavby (IP00), Stavby vodního hospodářství (IV00) a Požární bezpečnost staveb (IH00).

 • Valná hromada oblasti Ostrava

  Předsedou oblasti se již podruhé stal Ing. Petr Dospiva, Ph.D., který je zároveň i 1. místopředsedou Představenstva ČKAIT. Místopředsedou je opět Ing. Petr Bura. V sedmičlenném výboru pracuje pět inženýrů autorizovaných v oboru Pozemní stavby (IP00), přičemž jeden z nich je navíc autorizován i v oboru Městské inženýrství (II00). Dále je zde zastoupen jeden inženýr v oboru Technologická zařízení staveb (IT00) a jeden v oboru Dopravní stavby (ID00).

 • Valná hromada oblasti Pardubice

  Předsedou oblasti se stal již po páté Ing. Radim Loukota, který je zároveň i místopředsedou Představenstva ČKAIT. Místopředsedou je nově Pavel Čížek, který nahradil vloni zesnulého místopředsedu Ing. Drahomíra Ježka. V šestičlenném výboru mají čtyři inženýři autorizaci v oboru Pozemní stavby a dva v oboru Dopravní stavby.

 • Valná hromada oblasti Plzeň

  Výbor oblasti Plzeň byl zvolen ve stejném složení jako v minulém období. Jeho předsedou je již po čtvrté Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., FEng., místopředsedou je Ing. Aleš Štrunc, CSc. Členem výboru je i Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT. Dva členové výboru jsou autorizováni ve dvou oborech. Ve výboru pracují autorizovaní inženýři v těchto oborech: dvakrát Pozemní stavby, dvakrát Dopravní stavby, dvakrát Statika a dynamika staveb, dvakrát Mostní a inženýrské konstrukce a jedenkrát Technologická zařízení staveb.

 • Valná hromada oblasti Praha

  Předsedou oblasti byl již po čtvrté zvolen Ing. Ladislav Bukovský. Jeho zástupci se stali opět Ing. Milan Komínek a Ing. Michael Trnka ml., CSc. V jedenáctičlenném výboru je sedm autorizovaných inženýrů v oboru Pozemní stavby (IP00, TP00), tři z nich mají druhou autorizaci v oboru Zkoušení a diagnostika staveb (IZ00). Dále jsou zde dva inženýři autorizovaní v oboru Mosty a inženýrské konstrukce (IM00), po jednom zástupci mají obory Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (IV00) a Technika prostředí staveb (IE00).

 • Valná hromada oblasti Ústí nad Labem

  Předsedou oblasti se nově stal Ing. Petr Hajdina. Místopředsedou je bývalý předseda Ing. Martin Mandík. V desetičlenném výboru jsou zastoupeny tyto autorizační obory: třikrát Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (IV00, TV02), třikrát Pozemní stavby (IP00, TP00), třikrát Dopravní stavby (ID00, TD02) a jedenkrát Mosty a inženýrské konstrukce (TM00). Tři členové jsou autorizovaní ve dvou oborech.

 • Valná hromada oblasti Zlín

  Novou předsedkyní oblasti byla zvolena Ing. Irena Brabcová, místopředsedou Ing. Radim Dostál, který je autorizován v oborech Dopravní stavby, Mosty a inženýrské konstrukce a Pozemní stavby. V sedmičlenném výboru jsou pak dále zastoupeny obory autorizace Dopravní stavby, Pozemní stavby a Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

 • Z únorového zasedání Představenstva ČKAIT

  Nejdůležitější informace z prvního letošního zasedání Představenstva ČKAIT, které se konalo 15. února 2023 od 10:00 v zasedací místnosti, Sokolská 15, Praha 2. Jednalo se o druhé zasedání tohoto nejvyššího výkonného orgánu Komory v jeho volebním období 2023 až 2026.

 • DoubleDecker aneb projekt transformace českého stavebnictví

  Konference Transformace českého stavebnictví, uspořádaná 11. března 2024 v rámci projektu DoubleDecker v Nadaci ABF v Praze, rozvířila diskuzi. Autoři pod vedením SEVEn, The Energy Efficiency Center, představili Národní plán rozvoje českého stavebnictví, který přináší deset klíčových opatření, která mají být přijata s cílem připravit české stavebnictví nejen na nutné zdvojnásobení počtu kvalitních komplexních renovací budov, ale také na požadované zvýšení kvality budov a efektivity přípravy projektů a výstavby.

 • ČKAIT na veletrhu Střechy-Solar-Řemeslo

  Tradiční stavební poradenské centrum a konference Fórum „Fotovoltaika a bezpečnost staveb“ na veletrhu Střechy-Solar-Řemeslo se konaly 15.–17. března 2024. Komora prostřednictvím SVI opět zajistila odborné konzultanty z Fakulty stavební a Fakulty architektury ČVUT v Praze, z Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy ve Volyni.

 • Stáže studentů stavební průmyslovky Havířov ve španělské Malaze a Seville

  Střední průmyslová škola stavební (SPŠS) v Havířově je jednou ze škol Moravskoslezského kraje zaměřenýchna stavebnictví spolupracující s OK ČKAIT Ostrava. Její žáci v rámci svého vzdělávání již tradičně získávají také zahraniční zkušenosti. Letos je to již čtvrtý školní rok, kdy se konají pravidelné jarní a podzimní stáže ve španělské Malaze a Seville. Celkem se těchto akcí zúčastnilo již 120 studentů.

 • Novinky Střediska vzdělávání a informací ČKAIT

  Novinky v PROFESISu V rubrice Různé byly nově zveřejněny tyto pomůcky: Možnosti vyššího využití zděných konstrukcí (R 9.1) Hospodaření se srážkovou vodou v urbanizovaném území (R 12.1) Další podklady ke stavebním soustavám panelových domů v R 1: Severočeská varianta – Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavení soustavy G 57 (R 1.13) Severočeská varianta – Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy B 70 (R 1.14) Severočeská varianta – Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební sous