• Úvodník říjen 2021

  Máme za sebou letošní Shromáždění delegátů ČKAIT, mé první ve funkci předsedy. Přišlo veliké množství hostů, a přestože jejich příspěvky zabraly značnou dobu na začátku jednání, byly určitě zajímavé. Základním předpokladem pro dobré vztahy s kýmkoliv je předpoklad, že jestliže chceme být slyšeni, musíme také naslouchat. To se při letošním jednání vysoce naplnilo. Dovolím si ještě jeden postřeh z vystupování pozvaných řečníků. ČKAIT si vydobyla své místo na slunci a její vážnost neustále stoupá, což se ukázalo i v počtu našich hostů a jejich zájmu o Komoru.
 • Ocenění za pomoc v obcích postižených živelní katastrofou

  Předseda ČKAIT předal čestná uznání celkem 28 autorizovaným osobám, které významně pomáhaly na jižní Moravě a Lounsku při odstraňování následků a řešení problémů způsobených živelní katastrofou. Slavnostním předáním byl zahájen 21. ročník konference Inženýrský den 2021, kterou pořádala ČKAIT ve středu 22. září v prostorách Fakulty stavební VUT v Brně. Ing. Richard Baránek autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb Ing. Rostislav Bílek autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb Ing. Jiří Ilčík autorizovaný inženýr v oboru
 • Stavbaři vstupují do „doby digitální“, zaznělo na Inženýrském dni 2021

  Zrychlení, nebo rozvrat? Oba scénáře přechodu stavebního řízení do digitálního prostředí jsou možné. Autorizovaní inženýři, technici a další profese obecně velmi vítají ústup od tištěných výkresů. Vyzdvihují rovněž přednosti informačního modelování staveb (BIM) – nového, komplexního přístupu ke stavbám. Zároveň však odborná veřejnost upozorňuje na to, že digitalizace stavebního řízení se netýká jen projektantů, ale zasáhne do života všech občanů České republiky. Éru řešení rozsáhlých dokumentací a poštovní korespondence nahradí v rámci jakékoliv stavební dokumentace elektronická komunikace a elektronický oběh příslušných podkladů a dokladů.

 • ČKAIT, digitalizace ve stavebnictví a BIM

  Mezi přednostmi BIM se obvykle uvádí snížení nákladů celého stavebního projektu. ČKAIT považuje za důležité zdůrazňovat, že obsáhlejší a kvalitnější dokumentace zpracovaná v BIM bude finančně náročnější, ale k zásadní úspoře dojde ve fázi provádění stavby a zejména ve fázi udržování a provozu stavby.

 • Digitalizace stavebního řízení již začala

  Je otázkou, zda je vůbec možné stihnout termín 1. července 2023 pro plnou digitalizaci řízení vedených stavebními úřady, když řešení těchto záležitostí bude náročné nejen technicky, ale i personálně.

 • Cena Inženýrské komory 2020

  Hlavní ocenění odnesly tři stavby: Spadiště odpadních vod v pražské Libni, dostavba firmy TESCAN v Brně a Rezidence Park Masarykova v Liberci. Inženýři a technici, kteří se významně podíleli na jejich vzniku, převzali ocenění 2. října během Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). Přihlašte se do dalšího ročníku Ceny Inženýrské komory! Uzávěrka je 31. října 2021.

 • Ze Shromáždění delegátů ČKAIT 2021

  Letošní jednání přineslo řadu potřebných a strategických rozhodnutí. Komora zhodnotí své úspory nákupem dalších vhodných kancelářských prostor v Praze. Část naspořených peněz se také vynaloží na nezbytné úpravy hlavního sídla v Sokolské ulici. Odměna za práci autorizovaných osob pro Komoru se zvýší. Členské příspěvky zůstanou stejné. Do profesních řádů ČKAIT byla doplněna možnost užití elektronického autorizačního razítka.

 • Ze 4. zasedání představenstva ČKAIT

  Výběr nejdůležitějších bodů projednávaných Představenstvem ČKAIT na výjezdním dvoudenním 4. zasedání, které se konalo v Brně 22. září od 15.00 do 18.00 na FAST VUT v Brně a 23 září 2021 od 8.30 do 12.30 hodin v hotelu Avanti. Celý zápis lze najít na neveřejné části www.ckait.cz.

 • České Budějovice

  Valná hromada oblasti České Budějovice zvolila devět členů výboru oblasti. Novým a nejmladším členem se stal Ing. Jan Závitkovský. Následně byl potvrzen ve funkci předsedy výboru oblasti Ing. František Hladík, místopředsedou je i nadále Ing. František Konečný, Ph.D.

 • Jihlava

  Valná hromada oblasti Jihlava zvolila sedm členů výboru. Novým členem je Ing. Pavel Vidlák, který vyšel vítězně ze souboje čtyř kandidátů. Předsedou výboru oblasti byl opět zvolen Ing. Karel Vaverka, místopředsedou zůstává i nadále Bc. Libor Honzárek.

 • Brno

  Valná hromada oblasti Brno zvolila dvanáct členů výboru oblasti. Došlo k významné obměně výboru, který má pět nových členů: Ing. Radomíra Hanáka, Ing. Tomáše Jakla, Ing. Vlastislava Kolečkáře, Ing. Petra Mičunka a Ing. Ivanu Minářovou. Následně byl volbou potvrzen ve funkci předsedy výboru oblasti profesor Alois Materna, místopředsedou je i nadále Ing. František Mráz.

 • Hradec Králové

  Valná hromada oblasti Hradec Králové zvolila devět členů nového výboru, a to ve stejném složení jako pracoval v minulém tříletém období. Předsedou výboru oblasti byl opět zvolen Ing. Milan Havlišta, místopředsedkyní i nadále zůstává Ing. Eva Cincibusová.

 • Karlovy Vary

  Valná hromada oblasti ČKAIT Karlovy Vary zvolila pět členů nového výboru. Novým členem je Ing. Viktor Diviš. Předsedou výboru oblasti byl opět zvolen Ing. Svatopluk Zídek, jeho novým místopředsedou je Ing. Martin Hovorka.

 • Liberec

  Valná hromada oblasti ČKAIT Liberec zvolila sedm členů výboru, který má dva nové členy Ing. Dagmar Vojtíškovou a Ing. Jaromíra Sedlického ml. Předsedou výboru oblasti je i nadále Ing. Karel Urban, nově zvolenou místopředsedkyní se stala Ing. Dagmar Vojtíšková.

 • Olomouc

  Valná hromada oblasti Olomouc zvolila šest členů nového výboru. Z jedenácti kandidátů na členy výboru byli zvoleni dva noví, mladší členové, Ing. Pavel Klega a Ing. Radim Wrana. Předsedou výboru se stal opět Jiří Kožušníček, jeho místopředsedou pak Ing. Michal Majer.

 • Ostrava

  Valná hromada oblasti ČKAIT Ostrava zvolila devět členů výboru oblasti, který bude pracovat téměř v původním složení. Má pouze jednoho nového člena, kterým se stal Ing. Jiří Kozelský. K zásadnější změně došlo ve vedení oblasti, neboť minulý předseda Ing. Svatopluk Bijok již nechtěl kandidovat. Předsedou oblasti byl zvolen Ing. Petr Dospiva, Ph.D., jeho novým místopředsedou Ing. Petr Bura.

 • Pardubice

  Valná hromada oblasti ČKAIT Pardubice zvolila šest členů výboru, který zůstal ve stejném složení jako v minulém volebním období. Následně byl per rollam potvrzen ve funkci předsedy výboru oblasti Ing. Radim Loukota, jeho místopředsedou je opět Ing. Drahomír Ježek.

 • Plzeň

  Valná hromada oblasti ČKAIT Plzeň zvolila sedm členů výboru oblasti, který bude pracovat ve stejném složení jako v minulém volebním období. Předsedou byl opět zvolen Ing. Luděk Vejvara Ph.D., jeho místopředsedou je Ing. Aleš Štrunc, CSc.

 • Praha

  Valná hromada oblasti ČKAIT Praha zvolila devět členů výboru. Došlo k obměně jedné třetiny výboru, nově byli zvoleni Ing. Vojtěch Ježek, Ing. Ilona Koubková a Ing. Martin Perlík. Předsedou se stal opět Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Milan Komínek, Ing. Michael Trnka ml., CSc. nadále zůstavají místopředsedové.

 • Ústí nad Labem

  Valná hromada oblasti ČKAIT Ústí nad Labem zvolila deset členů výboru oblasti, který bude pracovat v téměř nezměněném složení. Má pouze jednoho nového člena, a to Jana Ekrta. Předsedou se stal opět Ing. Martin Mandík, jeho místopředsedou Ing. Jaroslav Vrba.

 • Zlín

  Valná hromada oblasti ČKAIT Zlín zvolila sedm členů výboru. Počet členů se zvýšil z pěti na sedm, mezi novými členy jsou Ing. Irena Brabcová, Ing. Radim Dostál a Ing. Martin Mynařík. Původní předseda výboru, Ing. Ladislav Alster, již nekandidoval, předsedou výboru byl nově zvolen Ing. Rostislav Bajza, místopředsedkyní zůstává Ing. Marta Banotová.

 • Ing. Tomáš Chromý

  80 let (* 9. 10. 1941 České Budějovice)
  Výbor oblasti ČKAIT České Budějovice děkuje Ing. Chromému za práci pro oblast a do dalších let mu přeje bohatou snůšku medu a pevné zdraví.

 • Stavba roku Plzeňského kraje 2020

  Do 12. ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se přihlásilo čtyřicet staveb. Titul získaly Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu, rekonstrukce Kulturního centra – Pivovar Domažlice a Atriový bytový dům ve svahu v Plzni.

 • Stavba roku Kraje Vysočina 2020

  Do letošního, již 19. ročníku se přihlásilo osmnáct staveb a rekonstrukcí. Hlavní titul získaly čtyři z nich – sportovní hala, obchvat, volnočasový areál a nová hradní expozice. Posledně jmenovaná získala i Cenu ČKAIT.

 • Městská památková rezervace Jihlava

  Druhou zlatou mincí vydanou v letos zahájeném pětiletém cyklu České národní banky je městská památková rezervace Jihlava. Byla emitována 5. října 2021 v nominální hodnotě 5000 Kč. Podle návrhu Luboše Charváta je na lícní straně mince vyobrazena postava anděla na nebesích, který drží městský znak v jeho barokní podobě. Na rubové straně je propracovaná koláž architektonických památek městské památkové rezervace.