Město a světlo • Městské inženýrství Karlovarsko • 19. června 2020 • Cheb

Přípravné zasedání Vědecké rady mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2020 se konalo na pozvání Durynské inženýrské komory 21. února 2020 v Erfurtu. Zasedání se zúčastnili členové Vědecké rady konference z inženýrských komor Bavorska, Saska, Durynska, Slovenska, České republiky, VBI Deutschland (Svaz poradních inženýrů) a Českého svazu stavebních inženýrů.

Za českou stranu se zúčastnila delegace ČKAIT vedená členem představenstva a předsedou OK ČKAIT Karlovy Vary Ing. Svatoplukem Zídkem a delegace ČSSI vedená předsedou Vědecké rady, viceprezidentem ČSSI doc. Ing. Františkem Kudou, CSc. V úvodu zasedání bylo konstatováno, že konference městské inženýrství je dlouhodobě udržitelná, že změnou témat jednotlivých ročníků se dlouhodobě konferenci podařilo udělat zajímavou a přitažlivou.

Všechny příspěvky minulého ročníku byly kvalitní, s fundovaným přístupem přednášejících a byly zveřejněny v kvalitně připraveném sborníku konference v česko-německé verzi. Vědecká rada vyslovila poděkování Ing. Thomasové a Ing. Křečkovi za velmi kvalitní a odborné moderování, Představenstvu ČKAIT za zajištění financování, Ing. Zídkovi za pořádání všech ročníků konference, a zvláště za to, že se od počátku nejedná pouze o českou akci, ale o mezinárodní konferenci rozšířenou o zahraniční kolegy i jako přednášející i o účastníky ze zemí V4.

Téma letošní konference Město a světlo zahrnuje problematiku integrovaného přístupu k rozvoji měst a obcí a souvisí s udržitelným rozvojem v evropských zemích (viz Strategie Europa 2020) ve vazbě na Mezinárodní komisi pro osvětlování v EU, která nedávno vydala Technical Report – A Guide to Urban Lighting Masterplanning. Městské prostředí a způsob života ze své podstaty omezuje využitelný sluneční svit, přitom jeho nedostatek má zásadní dopady na kvalitu života obyvatel. Uspořádání veřejného prostoru z hlediska dopadu slunečního svitu má zásadní vliv na jeho využitelnost. Nadbytek slunečního svitu však může být pro kvalitu veřejného prostoru stejně znehodnocující jako nedostatek.

Mikroklimatické podmínky zde hrají stejnou roli jako pocitový charakter. Příklady dobrých a špatných realizací mohou být podnětnou inspirací pro navrhování nových a úpravy stávajících prostranství. Od prosince 2018 se v zemích CEN implementuje nová norma EN 17037 Denní světlo v budovách. Tato norma přináší nová kritéria a požadavky i na oslunění interiérů v budovách. Ke konferenci bude vydán sborník příspěvků na flash disku s potiskem loga konference v české i německé verzi. Konference je zařazena do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Přihlásit se na konferenci je možno pouze na adrese karlovyvary@ckait.cz.

 

doc. Ing. František Kuda, CSc.
předseda Vědecké rady

Ing. Svatopluk Zídek
předseda oblasti ČKAIT Karlovy Vary

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.