Nekrolog – JUDr. Václava Koukalová (†80)

Nekrolog – JUDr. Václava Koukalová (†80)

Přetrvávající nemoc „naší“ paní doktorky nám už nedovolila, abychom ji 16. září 2020 popřáli ke krásnému kulatému výročí. Přivlastnění jsme si dovolili vzhledem k jejímu patnáctiletému působení v právní poradně ČKAIT, dlouholetému členství v Autorizační radě ČKAIT a od roku 2008 neúnavné právní podpoře Legislativní komise ČKAIT.

O to více nás 10. října rozesmutnila zpráva o jejím úmrtí. Určitě nám všem bude chybět její nadhled a mnohdy „selský rozum“ a hlavně její upozorňování, že stanoviska musí být krátká a výstižná. Jako by nám to vzkazovala i přes motto, které se vznáší nad smutečním oznámením – Posílám pozdrav poslední, všem, kdo měl mne rád, mně se víc nerozední, já budu spát.