Nekrolog – Ing. Michal Hrubý (†84)

Nekrolog – Ing. Michal Hrubý (†84)

Měl jsem čest spolupracovat s ním jednak v ČKAIT, kde jsme byli od roku 1998 řadu let kolegy v dozorčí radě, a jednak v profesní oblasti, kde jsme se oba dříve zabývali statickou stránkou navrhování panelových domů. V Dozorčí radě ČKAIT pracoval dlouhá léta, dvě funkční období zastával funkci předsedy. Vynikal odborným profesním nadhledem při řešení stížností podaných k dozorčí radě a zejména klidem při rozhodování ve vypjatějších debatách celé rady. Jako dlouholetý soudní znalec ve stavebnictví dokázal velmi dobře využívat svých nabytých znalostí a zkušeností i v oblasti řízení dozorčí rady.

Ve vlastní profesi – v oblasti statiky a dynamiky stavebních konstrukcí – velmi rychle podporoval iniciativy směřující k úspěšnému využívání panelových domů i po roce 1989. Ve výzkumném a vývojovém ústavu stavebních závodů v Praze, kde pracoval ve vedoucích funkcích, byl jedním z hlavních protagonistů uplatnění soustavy Larsen Nielsen v ČR. Aktivně se jako externí spolupracovník podílel i na vypracování tří svazků grantu Technologické agentury ČR v oblasti oprav a stavebních úprav panelových domů, zpracovaných pro Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2016. Čest jeho památce.