Nekrolog – Ing. František Trčka (†85)

Nekrolog – Ing. František Trčka (†85)

Jeden z předních československých a českých mostařů a statiků se podílel zejména na návrhu odbavovacích budov a věží letové kontroly letišť v Bratislavě, Praze-Ruzyni, Brně nebo Karlových Varech. Zásadní byla i jeho účast na projektu hal Závodu strojírenské metalurgie v Ránčí (Indie). Od roku 1966 se Ing. Trčka začal zabývat mostním stavitelstvím. Od spořilovského úseku II. severojižní magistrály přes přípravu a výstavbu dálnice D1 (56–134 km) a zejména, z mostařského hlediska, návrhem tras dálnic D8 (mimo pozdější odbočku přes sesuvné území) a D11. Ing. Trčka se podílel na vývoji technologie segmentových mostů nebo nosníků obrácené T pro Vojenské stavby včetně návrhů ocelových forem nebo výrobní linky. Z vodohospodářských staveb byl nejvýznamnější předpjatý věžový vodojem do Libye a předpjaté pravoúhlé nádrže na Slovensko (vodojem Bardějov, ČOV Čierná nad Tisou).

Významná byla i účast Ing. Trčky na výstavbě pražského metra. Na trase A to byly návrhy stanice Dejvická a podchod na Můstku, na trase B potom stanice Jinonická a podchod na Karlově náměstí. K mnoha dalším stavbám patří např. lávka přes Malý Dunaj v Bratislavě, lávky v Praze na Jižním a Jihozápadním městě nebo u Paláce kultury. Působení ve VPÚ, při kterém Ing. Trčka podal i několik patentů, rámují dvě ocenění. Cena akademika Bechyně (1970) za lávku na Spořilově a Národní cena České republiky (1990) za inovativní přístup k řešení inženýrských konstrukcí. Po rozpadu VPÚ založil Ing. Trčka s prof. Ing. V. Křístkem, DrSc., novou firmu. Firma se zaměřovala především na komplikované rekonstrukce významných staveb zejména v Praze (na Pražském hradě, Valdštejnský palác a jízdárna, palác Langhans, Česká národní banka).

Významné byly i spolupráce na nových stavbách jako budova Metrostavu v Praze-Libni, odbavovací hala letiště v Praze-Ruzyni (Cena inženýrské akademie ČR), Generální konzulát v Mnichově nebo lávky přes Berounku v Radotíně a přes silnici R7 v Ruzyni. Jako zakládající člen ČKAIT (č. aut. 106), se podílel zejména na přípravě oboru mosty a inženýrské konstrukce. Řadu let byl předsedou zkušební komise tohoto oboru. Do celkového obrazu Ing. Trčky patří i externí pedagogická činnost na stavební fakultě ČVUT v Praze, publikační činnost a zejména expertní činnost při řešení řady statických problémů.

Ing. František Trčka vždy kolem sebe dokázal vytvořit tým spolupracovníků, který svou geniální statickou intuicí a lidským přístupem ovlivňoval. Všem, kteří jsme s ním měli možnost spolupracovat, bude chybět.