• Úvodník červen 2020

  Letošní Velikonoce i oslavy konce války s COVID-19 byly vskutku jiné. Kdeže pomlázek bylo, o to více mediální masáže. Nevím, zda budou politici a novináři ještě vědět, o čem mluvit, teď, když daná situace končí. Ale vše má svá pro i proti. Potřeboval jsem získat nějaké studijní materiály v Kutné Hoře. To vám byla paráda. Krásné město, prázdné, žádní cizinci a velmi málo českých návštěvníků, hospod plno, ale všechny zavřené nebo jenom s otevřeným okýnkem. Později, na prvního máje, jsem si uvědomil, že jsem dlouho nebyl v Českém Krumlově. Den byl krásný,
 • Jak dlouho trvá odpovědnost autorizované osoby za vady projektové dokumentace a z nich vzešlé škody?

  Soukromoprávní resp. občanskoprávní, majetková a trestněprávní odpovědnost za škodu způsobenou autorizovanými osobami jsou v poslední době často skloňovaná témata. Lze na autorizované osobě nebo dokonce jejích dědicích požadovat náhradu škody, která vznikla údajnou chybou projektové dokumentace, ale projevila se po několika desetiletích užívání stavby?

 • Specifikum smluvních vztahů ve výstavbě

  Jak uzavírat smluvní vztahy ve výstavbě? V oblasti výstavby mají smluvní vztahy i jistá specifika, jejichž znalost je z hlediska činnosti autorizovaných osob podstatná. Občanský zákoník definuje společnou odpovědnost účastníků ve výstavbě, investor přitom mezi odpovědnými účastníky není.

 • Má být projektant doživotně odpovědný za své dílo, když není informován o prováděných stavebních úpravách?

  Je opravdu správné obžalovat projektanta, který trojskou lávku navrhoval před téměř 40 lety v dobách hlubokého socializmu a nijak se nepodílel na pozdější rekonstrukci, kontrole a údržbě? Publikované útržky obvinění, které z velké míry vycházejí ze současných právních předpisů a jsou značně retroaktivní, vyvolávají mezi odbornou veřejností řadu otázek a dohadů, které je třeba s ohledem na závažnost celé situace zodpovědět a vyjasnit.

 • Obnova Libušína pomocí BIM

  Obnova vyhořelé Jurkovičovy chaty Libušín na Pustevnách v Beskydech by měla být dokončena v červnu 2020. Návrh obnovy vypracoval ateliér Masák & Partner s.r.o. Zhotovitelem stavby je společnost Archatt, s.r.o. Při projektování i koordinaci byl využit systém virtuálního dvojčete BIM.

 • Zadržme vodu v krajině

  Tisková konference ČKAIT, která se konala ve čtvrtek 4. června 2020, se věnovala stále aktuálnímu tématu hospodaření s dešťovou vodou. Podle názoru odborníků ČKAIT nejsou zatím prováděná opatření dostatečná.

 • Smluvní vztahy u veřejných zakázek

  Lze smlouvy na veřejné zakázky považovat za smlouvy uzavřené adhezním způsobem? Může se dodavatel domáhat změny znění nebo neplatnosti ujednání ve smlouvě, které je pro něj zvláště nevýhodné?

 • Vzorová výzva k podání nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu

  ČKAIT připravila vzorovou výzvu, která má usnadnit zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) podle kritérií kvality. Poskytuje návod, jak posuzovat nabídky nejen podle nejnižší nabídkové ceny, ale tak, aby převažujícím kritériem byly profesní zkušenosti dodavatele.

 • Institut doložky vyšší moci ve smlouvě

  Současnou koronavirovou pandemii lze považovat za případ vyšší moci jen u smluv, které byly uzavřeny před jejím vyhlášením. Pokud uzavíráte smlouvu později, pak to neplatí, neboť koronavirus v těchto dnech již není nepředvídatelnou událostí.

 • Bezbariérové užívání staveb

  Již několik let je (nejen) pro autorizované osoby ČKAIT zajišťováno poradenství v celé šíři problematiky bezbariérového užívání staveb, a to jak staveb pozemních, tak staveb dopravních. Poradenství je osobně poskytováno v Praze a Ostravě, ale funguje také na telefonický či e-mailový kontakt.

 • Elektronická evidence tržeb (EET) bude přerušena jen do konce letošního roku

  Sněmovna 26. května 2020 odmítla snahu Senátu o odklad EET pro další odvětví vyjma ubytovacích a stravovacích služeb a obchodu až do konce června 2023. Návrh na kratší odklad, který vláda zdůvodnila snahou nezatěžovat podnikatele po dobu epidemie koronaviru, prezident podepsal 28. května 2020.

 • Ze zasedání představenstva 30. dubna 2020

  Druhé jednání představenstva se uskutečnilo i v době nouzového stavu. Omluvilo se pět členů. Tři z deseti přítomných se připojili k zasedání prostřednictvím videokonference. Nejdůležitější rozhodnutí představenstva souviselo s odložením shromáždění delegátů. které bylo přesunuto na 12. září 2020. Zvolení delegáti 23. března 2020 schválili per rollam mimořádné opatření: funkční období stávajících členů představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu se prodlužuje o dobu trvající překážky.

 • Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA – 75 let

  Profesor Alois Materna se narodil 22. května 1945. Absolvoval Fakultu stavební VUT v Brně. Hodnost CSc. získal v oboru mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí rovněž na VUT v Brně, titul MBA pak na Nottingham Trent University (UK).

 • Ing. Radomír Kletečka – 80 let

  Radomír Kletečka se narodil 23. června 1940 v Bystrém v Orlických horách. Vystudoval VPŠ stavební v Náchodě, poté pokračoval ve studiu na Fakultě architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze. Promoval v roce 1963.

 • ČKAIT má nový facebook a youtube kanál

  Upozorňujeme na oficiální facebookový profil ČKAIT, který prezentuje činnost Komory upoutávkami na články uveřejněné na komorových veřejných portálech – ckait.cz, zpravy.ckait.cz, profesis.ckait.cz a další informace týkající se výkonu činnosti autorizovaných osob. Zprávy jsou zveřejňovány pravidelně třikrát týdně. Cílem je informovat autorizované osoby i veřejnost o nejdůležitějších událostech oboru.

 • Webináře ČKAIT – září 2020

  Webináře ČKAIT pořádá Středisko vzdělávání a informací, dále některé oblastní kanceláře. Na září je připraveno několik velmi zajímavých témat: odstraňování černých staveb, občanský zákoník s vazbou na výstavbu, stavební zákon ve vazbě na správní řád, biologické napadení fasád a další. Pro autorizované osoby ČKAIT jsou webináře zdarma. Osobám přihlášeným v kalendáři akcí jsou přihlašovací údaje zasílány emailem.

 • Setkání členů ČKAIT a ČSSI v Kynšperku/Ohří 4. září 2020

  Oblastní kancelář ČKAIT Karlovy Vary, oblastní pobočka ČSSI Karlovy Vary spolu s Rotary clubem Karlovy Vary, Městským úřadem v Kynšperku nad Ohří, Kynšperským pivovarem s.r.o. a vedením firmy PELANT pořádají pro členy ČKAIT a ČSSI z Karlovarského, Plzeňského a Ústeckého kraje i pro veřejnost druhé jarní setkání v náhradním termínu, a to v pátek 4. září 2020 v Kynšperku nad Ohří. Na programu je mimo jiné barokní inspirace a exkurze do varny Kynšperského pivovaru. Zájemci se mohou přihlásit výhradně elektronicky na adrese karlovyvary@ckait.cz.
 • Dny evropského dědictví v Olomouci 11. až 13. září 2020

  Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, jehož přidruženým členem je ČKAIT, ve spolupráci s městem Olomouc připravuje na 11. až 13. září Národní zahájení Dnů evropského dědictví (EHD) s bohatým programem. Zveme zejména členy z oblasti ČKAIT Olomouc i jejich rodinné příslušníky a známé v září (po koronaviru) k účasti na zajímavých akcích.

 • BIM v Českých Budějovicích

  V rámci celoživotního vzdělávání autorizovaných osob a v rámci přípravy na budoucí digitalizaci a modernizaci projektování a stavění pořádala oblast České Budějovice 20. února 2020 již čtvrtý seminář na téma BIM, tentokráte s názvem Co je nutné pro úspěch BIM projektu? Pokračování vzdělávání v BIM je plánováno na podzim.
  Na druhé pololetí 2020 oblast připravuje i řadu dalších seminářů. Již tradičně se věnuje mimo jiné výstavbě dálnice D3.

 • Konference Statika staveb Plzeň 2020 se koná 10. září

  Odborná konference s názvem Statika staveb Plzeň 2020, která se měla konat 2. dubna 2020, se uskuteční v novém termínu 10. září 2020. Konference bude zaměřena na problematiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb. Hlavními tématy pro rok 2020 budou betonové a zděné konstrukce a praktické příklady řešení konstrukcí z těchto a případně dalších oborů statiky staveb.

 • Oblast Plzeň připravuje studijní cesty

  I pro letošní rok byly studijní cesty připravené, vlivem viru COVID-19 jsou ale prozatím zrušené. Věříme, že jsme je jen o rok odložili a ti, co se již přihlásili s námi pojedou při nejbližší příležitosti.

 • Akce Informačního centra ČKAIT, s.r.o.

  Představení publikace Technologie prací na železničním svršku 9. září 2020 od 18.30 hodin Dopravní hala Národního technického muzea v Praze na Letné Slavnostní koncert k 20. výročí IC ČKAIT 15. září 2020 od 19.30 hodin Novoměstská radnice v Praze 2 Program: Jaroslav Svěcený – housle, Lucie Tóth – klavír U obou akcí vstup na pozvánky: IC ČKAIT, s.r.o., e-mail: info@ic-ckait.cz, tel.: 227 090 225
 • Mosty v České republice

  Kniha Mosty v České republice představuje čtenářům mostní stavitelství u nás. Na konkrétních příkladech našich mostů dokumentuje vývoj stavebních konstrukcí a stavebních technologií od středověku až do současnosti.

 • Facebooková diskuse oblasti Praha

  Oblast Praha vytvořila na sociální síti Facebook diskusní skupinu, do které se mohou členové Komory zapojit. Je určena hlavně pro členy pražské oblasti, ale na diskusích se podílí členové z celé republiky.

 • Strategický plán můžeme naplňovat všichni

  To, jak bude vnímám celý obor, nezáleží jen na představitelích Komory, ale na každé autorizované osobě. Každý z nás si musí nejen vážit své práce, ale i správně komunikovat s klienty, stavebními úřady i veřejností.

 • Hrad Bečov nad Teplou

  9. zlatá pamětní mince edice Hrady
  cyklus zlatých mincí České národní banky