• Úvodník únor 2021

  Máme za sebou Vánoce a vstup do nového roku v atmosféře, která se v naší rodině, a myslím, že i u řady z vás nepodobala tomu tradičnímu obrazu z předchozích let. Nepřišlo k nám tolik návštěv jako dříve, na horách jsme si nezalyžovali a několik známých bylo v karanténě nebo v nemocnici. Zprávy z médií nás zahrnovaly počty nemocných u nás i v zahraničí, jeden pes stíhal druhého psa, až jsme nakonec přestali ty všechny katastrofy sledovat a ejhle, nebyly to zase tak špatné Vánoce. Pro mne osobně byly ty na vojně s pochodovým krokem cestou na večeři nejhorší. Ale
 • Fikce souhlasu platí již od ledna 2021

  Nepřímá novelizace stavebního zákona schválená prostřednictvím liniového zákona v říjnu 2020 nám přinesla fikci souhlasu při vydávání závazných stanovisek pro stavební řízení. Fikce souhlasu platí již od 1. ledna 2021 a může tedy začít výrazně měnit podobu nejen historických center měst. Aneb co již platí a mělo být až v novém stavebním zákoně?

 • Jak se „pozměňuje“ stavební zákon

  Rekodifikace stavebního zákona se dostala do Poslanecké sněmovny. Jaké změny by ČKAIT chtěla prosadit v rámci pozměňovacích návrhů, které poslanci připravují pro druhé čtení? Připravuje se skutečně zrychlení nebo jen další zpomalení povolování staveb? Odpovídá Robert Špalek, předseda ČKAIT.

 • Budou všechny normy bezplatné?

  Vzhledem k poměrně zdlouhavému administrativnímu procesu, který je nutné absolvovat, budou dotčené ČSN zpřístupňovány postupně celý letošní rok. Předběžně by jich mělo být veřejnosti zpřístupněno celkem dva až tři tisíce napříč obory z celkového počtu všech platných norem.

 • Rekodifikace stavebního práva popatnácté aneb dva komplexní pozměňovací návrhy

  Přelom roku 2020 a 2021 byl ve znamení předkládání a projednávání pozměňovacích návrhů k novému stavebnímu zákonu. Ještě v prosinci 2020 představila komplexní návrh skupina poslanců opozičních stran. Další návrh připravoval Radim Fiala (SPD), ale nakonec ho propojil s komplexním návrhem z dílny koaličních poslanců Martina Kolovratníka (ANO), Petra Dolínka (ČSSD) a Lea Luzara (KSČM).

 • Od roku 2021 musejí mít znalci pro stavebnictví odpovídající autorizaci

  Nový zákon o znalecké činnosti obsahuje sice řadu zásadních chyb, z hlediska hlavních oborů autorizace při projektování a provádění staveb ho však lze díky aktivitě ČKAIT hodnotit pozitivně. Na základě podnětu ČKAIT a díky iniciativnímu přístupu MMR se podařilo dosáhnout toho, aby znalecké obory a odvětví odpovídaly oborům autorizací ČKAIT.

 • Kontrolní činnost v oblasti nosných konstrukcí staveb je nedostatečná

  Kontrola, přezkoušení nebo také přezkoumání je činnost, která provází člověka napříč jeho bytím. Je proto s podivem, že v některých oblastech stavebnictví se podrobnými kontrolami často neobtěžujeme, či dokonce je dlouhodobě „cíleně“ neprovádíme. Přitom správně a včas prováděné kontroly ve všech fázích snižují ve svém důsledku náklady na výstavbu, ale následně i na provozování stavby.

 • Jak se lze vzdělávat v BIM?

  První vysokoškolské studium v ČR zaměřené na BIM se otevře v září 2021 v Ostravě. Stavební inženýrství – BIM inženýring je nově akreditovaný dvouletý magisterský studijní program na VŠB – Technické univerzitě Ostrava. Hlásit se lze do konce března 2021.

 • Autorizace cizinců v České republice

  Na základě zákona č. 224/2003 Sb. bylo v loňském roce nově registrováno 37 usazených osob a tři osoby hostující. Všechny osoby jsou ze Slovenské republiky. Dalších osm registrací je ve vstupním řízení.

 • Vyjasnění vztahu mezi geotechnikou a geotechnickým inženýrstvím

  Oba tyto výrazy jsou často používány jako synonyma, ačkoli je jejich význam dán poněkud odlišně jak historickým vývojem, tak současnými definicemi pojmosloví i hlavní oblastí praxe. Při jejich vysvětlení je třeba se nejprve podívat do minulosti na kořeny jejich vzniku. Ujímám se toho na žádost některých kolegů a spolupracovníků v ČKAIT.

 • Ediční rada ČKAIT činnost nepřerušila

  Informace o aktuálně vydávaných publikacích jsou pravidelně uveřejňovány na stránkách ČKAIT i v časopise Z+i. V roce 2020 se Ediční rada ČKAIT (ER) nemohla s ohledem na opatření vlády z důvodu koronavirové epidemie sejít na jarním zasedání. V květnu proběhlo pouze tzv. zúžené zasedání, kterého se účastnili pouze předseda ER, zástupci SVI a IC ČKAIT v Praze.

 • Činnost Rady pro podporu rozvoje profese

  Rada pro podporu rozvoje profese v době covidu zpřístupnila nový PROFESIS. Návštěvnost PROFESISu v roce 2020 oproti předchozím obdobím opět narostla. Nový web PROFESIS 21 je úzce propojen s webem Komory jak designem, barvami, prezentací staveb oceněných Cenou Inženýrské komory, tak celou řadou vzájemných odkazů.

 • Profesní aktivy ČKAIT

  Chcete-li přispět svému oboru a kolegům z řad autorizovaných osob prací v profesním aktivu, kontaktujte jeho předsedu. Profesní aktivy (PA) jsou poradní pracovní skupiny Představenstva ČKAIT. Autorizované osoby spolu s přizvanými odborníky, členy příslušného aktivu, sledují vývoj ve stavebnictví zaměřený na daný obor autorizace, např. právní předpisy, technické normy, nové materiály, postupy a další.

 • Termíny jednání orgánů ČKAIT v roce 2021

  Představenstvo zasedá jednou za dva měsíce 18. únor 22. duben 24. červen 23. září 25. listopad Dozorčí rada zasedá jednou za dva měsíce 8. únor 12. duben 7. červen 2. srpen 11. říjen 13. prosinec Stavovský soud termíny jsou plánovány podle konkrétních kauz Autorizační rada zasedá každý měsíc 13. leden 10. únor 10. březen 14. duben 12. květen 9. červen 8. září 13. říjen 10. listopad 8. prosinec
 • ČKAIT na online veletrhu Střechy Praha 2021

  Vzhledem ke koronavirové pandemii se pořadatelé rozhodli připravit veletrh Střechy Praha novou formou. Online veletrh se bude konat v termínu 26.–27. února 2021 vždy od 9 do 18 hodin. Fórum dřevěných konstrukcí se koná v pátek 26. února 2021 od 10 hodin.

 • Ing. Vratislav Šteiner – 80 let

  Uznávaný statik stavebních konstrukcí bytové a občanské výstavby a rekonstrukcí objektů lázeňské infrastruktury, zejména v Karlových Varech, a i v dalších městech západočeského lázeňského trojúhelníku, 18. března 2021 oslaví neuvěřitelných 80 let.

 • Ing. František Hladík – 75 let

  se narodil 28. ledna 1946 v Českých Budějovicích. Kdo ho nezná, tak by mu těch 75 let nikdy nehádal. I dnes si rád zahraje tenis a ani další sporty mu nejsou cizí. V Představenstvu ČKAIT je pověstný svým přehledem v zákonech, ale to neznamená, že by byl suchar bez humoru. Večer strávený s Františkem Hladíkem rozhodně není nudný.

 • Sčítání lidu, domů a bytů v ČR v roce 2021

  Zatím poslední sčítání lidu, domů a bytů se konalo k 26. březnu 2011. Další se bude konat na jaře 2021. Výsledky sčítání budou uveřejněny na přelomu let 2021/2022 a přinesou podrobné informace o obyvatelstvu a bydlení za velmi malé územní celky, jako jsou části měst a obcí, včetně cenných informací o dojíždění do zaměstnání a škol na regionální a místní úrovni. Detailní demografické údaje tvoří (nebo by měly tvořit) základ pro rozhodování o kapacitách a rozmístění služeb.

 • Zdravotní technika a zásobování plynem v budovách

  Vydavatel: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., Praha, 2020 Vyoralová Z., formát A5, 188 stran Publikace popisuje profese, které souvisejí se stavbou, stavbu doplňují a zajišťují její plnou funkčnost. Proto jsou neoddělitelnou součástí stavby a spolu s jejím architektonickým ztvárněním vytvářejí pohodu prostředí. Jednotlivé profese jsou tvořeny technologiemi a instalacemi, které musí být navrženy, umístěny a propojeny tak, aby jejich přítomnost podtrhla funkci objektu a vytvořila vhodné mikroklima pro pobyt a práci člověka. Koordinace jednotlivých profesí, způsob jejich veden
 • Technická doporučení pro projektování lesní dopravní sítě

  Publikace je rozšířením a doplněním současné technické normy pro projektování lesních cest (ČSN 73 6108:2018). Vedoucím autorského kolektivu je doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc. Vydalo Ministerstvo zemědělství a Česká zemědělská univerzita 18. září 2020.
 • Technická doporučení pro hrazení bystřin a strží

  Publikace je rozšířením současných technických norem pro hrazení bystřin a strží (ČSN 75 2106-1 a ČSN 75 2106-2). Vedoucími autorského kolektivu jsou Ing. Adam Vokurka, Ph.D. a doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc. Vydalo Ministerstvo zemědělství s Českou společností krajinných inženýrů ČSSI, z. s., 3. června 2020.
 • Ing. Jaroslav Karásek (†91)

  nás opustil 21. listopadu 2020, nedlouho po dosažení svých devadesátých prvých narozenin. Rodák z Kroměříže byl celou svojí profesní dráhu zaměstnán ve službách ČSD, a to v projektové organizaci Drahprojekt v Olomouci, kde napomohl odborné výchově řady mladších kolegů. Byl velmi angažován v odborných organizacích stavebnictví, zejména v Olomouci.

 • Inženýrské problémy obnovy památek

  Mezinárodní konference na téma „Inženýrské problémy obnovy památek“ se bude konat, pokud covid-19 dovolí, ve dnech 13.–16. května 2021 v Centru stavitelského dědictví NTM v Plasích. Současná situace spojená s covidem-19 nám přípravu konference pochopitelně dost komplikuje. Věříme, že se nebude jednat o práci zbytečnou.