• Úvodník říjen 2017

  Rád si prohlížím mapy staré, starší i ty nové na internetu. V dětství i mládí jsem většinou cestoval po nich prstem a vybavoval si, jak se tam v onom vzdáleném místě žije, jací jsou tam lidé. Přišla devadesátá léta a mohl jsem si plnit sny. Čím více jsem viděl, a pořád je to malý zlomek, tím více platí, že všude dobře, doma nejlíp a všude je chleba o dvou kůrkách.Jel jsem poprvé na jednání malé V4 do Bachledówky v Polsku, především proto, abych předal medaili Zygmuntovi Rawickému k jeho sedmdesátinám. Cesta to byla dlouhá, zadal jsem do navigace souřadnice a již jsem se nemusel starat, prostě ta dáma, co je schovaná v mé skříňce, mi domlouvá, kdy a za jak dlouho mám co učinit. Ale také se umí zlobit, když si jedu podle sebe. To se mi stalo, jeda po Praze, vzadu seděl tehdy čtyřletý vnuk a najednou na asi dvacátou výtku oné dámy „otočte se“ zavelel „sklapni“.

 • Ze zahraničních časopisů knihovny ČKAIT

  „Tištěné“ budovy Foster + Partners předpovídají, že vývoj digitálně řízených technologií povede k tomu, že z 3D tištěných částí „budou stavěny celé budovy“. Současná praxe představuje spolupráci na projektu financovaném EU na využití 3D tisku, který je schopen dodat požadované komponenty rychle a za zlomek současných nákladů. LASIMM vyvíjí velkorozměrný projekt. All-in-one hybridní stroj umožňuje výrobu komponentů přímo z navrženého modelu. Je financován z výzkumného a inovačního programu EU Horizont 2020 a existuje první rok z předpokládaných tří let pro
 • Profesní informační systém ČKAIT

  PROFESIS Novinky Standardy služeb architektů a inženýrů (A 4.1) Pražské stavební předpisy se stanoviskem ČKAIT (A 3.22) Časopis Stavební obzor č. 4/2016, 1 a 2/2017 Časopis Z+i ročník 2017 Časopis Stavebnictví ročník 2016 Významnou novinkou v systému PROFESIS je položka menu Metodiky, směrnice, stanoviska, ceníky s linky na webové stránky Komory, ministerstev (MMR, MD...), ŘSD, SFDI atd., jež obsahují uvedené informace. Stránka bude průběžně doplňována. Návrhy k doplnění vítáme. Nově byly přejmenovány dvě položky menu, a to DOS M a slovníky na Slovníky a Časopi
 • Dvacet pět let od ustavení Oblastní kanceláře ČKAIT v Ostravě

  Oblastní kancelář ČKAIT v Ostravě funguje již pětadvacet let. V současné době eviduje 2712 autorizovaných osob ve všech autorizačních oborech. Na počátku založení Oblastní kanceláře ČKAIT v Ostravě byli členové ostravské oblastní pobočky Českého svazu stavebních inženýrů. Dlouholetý člen ČSSI Ing. Jan Merenda byl v prosinci roku 1992 pověřen řízením nově vzniklé oblastní kanceláře. Byl také jedním z třiatřicetičlenného ustavujícího výboru Komory spolu s Ing. Jindřichem Paterem a Ing. Ladislavem Vižďou. První valná hromada První valná hromada oblasti proběhla
 • Zygmunt Rawicki oslaví sedmdesát

  [caption align="alignleft" width="192"] Dr. inż. Zygmunt Rawicki[/caption] Přítel českých inženýrů a techniků Dr. inż. Zygmunt Rawicki pracuje od roku 1972 na Technické univerzitě v Krakově. Jeho oborem jsou speciální betonové technologie, včetně originální technologie těžkých tekutých betonů používaných v jaderných elektrárnách a technologií žlabů prováděných poprvé při výstavbě elektrárny Porąbka – Żar v Polsku i Čierny Váh na Slovensku. Za jeho odbornou a pedagogickou činnost se mu dostalo celé řady významných ocenění, stejně jako za činnost v Polském svazu s
 • Petr Kuneš slaví osmdesátiny

  Ing. Petr Kuneš, CSc., se původně vyučil zedníkem. V roce 1958 nebyl přijat na vysokou školu a získal umístěnku do vývojového oddělení karlovarských Pozemních staveb. První opakovaná přihláška ke studiu na stavební fakultě opět z kádrových důvodů neprošla, ale již příští rok zahájil studium při zaměstnání na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Hlavním úkolem Pozemních staveb byla výstavba panelových sídlišť. Tomu odpovídalo i zaměření vývojového oddělení. Specifikem karlovarské varianty konstrukčního systému T06 B bylo ve své době využívání keramzitu pro obvodový
 • Zdeněk Šmerda oslavil pětadevadesát

  Úctyhodného věku se prof. Ing. Dr. ­Zdeněk Šmerda, CSc., dožívá v plné síle. Mosty, betonové konstrukce, mechanika a užitá matematika jsou trvalým předmětem jeho zájmu. Dlouhá léta působil na vysokých školách, od roku 1968 do revoluce v roce 1989 jako vědecký pracovník ve Výskumnom ústave inžinierskych stavieb v Bratislavě. V roce 1990 se vrátil na pozici profesora a vedoucího katedry na VUT v Brně. Je autorem vysokoškolských skript a řady publikací a odborných statí u nás i v zahraničí. Svých odborných a jazykových znalostí využívá ke konzultační činnosti. Přeje
 • Z dopisů čtenářů

  [caption align="alignleft" width="341"] Setkání čestných členů ČKAIT ve vzducholodi Gulliver[/caption] S velkou pozorností jsem si přečetl a prohlédl Z+i 3/2017, a to zejména stranu 22 a 23 (článek o setkání čestných členů ČKAIT v Centru současného umění DOX, pozn. red.), a obnovil dřívější zaslanou fotodokumentaci od mediální manažerky Mgr. Soni Rafajové. Jsem přesvědčen o tom, že si mohu dovolit jménem všech čestných členů a většinou seniorských vysloužilců, kteří stále prokazují svou aktivitu a zájem o život ve své odbornosti, malé zamyšlení. Především ve
 • Josef Chybík ukončil činnost v Autorizační radě ČKAIT

  Profesor Josef Chybík je absolventem Fakulty stavební VUT v Brně. Po téměř dvaceti letech v projektování působí od roku 1994 jako akademický pracovník na Fakultě architektury VUT v Brně, na které byl v letech 2000–2006 a 2010–2014 děkanem. Od roku 1994 je autorizovaným inženýrem pro obor pozemní stavby. V roce 2007 byl jmenován členem zkušební komise pro tento obor. V roce 2009 byl jmenován členem Autorizační rady ČKAIT a v roce 2014 se stal jejím místopředsedou. V letošním roce po skončení funkčního období již činnost neobnovil. V AR ČKAIT byl garantem oboru pozemní stavby
 • Stavba roku 2017 – Cena ČKAIT

  Vzducholoď Gulliver v Praze, která přistála na střeše Centra současného umění DOX v Poupětově ulici v Praze 7, získala Cenu ČKAIT, jež jí byla udělena v rámci prestižní soutěže Stavba roku 2017.

 • Malá V4 v hotelu Bachledówka

  Tradiční, v pořadí ji osmnácté setkání zástupců inženýrských organizací z regionů Krakov, Košice, Trnava, Miskolc, Ostrava a Karlovy Vary se uskutečnilo od 24. do 27. srpna v polské části Vysokých Tater v hotelu Bachledówka. Jednání prvního dne bylo obohaceno malou oslavou 70. narozenin jednoho ze zakladatelů tradice tzv. malé V4 Dr. inż. ­Zygmunta Rawického, kterému předal předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček pamětní stříbrnou medaili 25. výročí ČKAIT, udělenou mu Představenstvem ČKAIT jako ocenění jeho zásluh o spolupráci Polského svazu stavebních inženýrů (PZITB) a Po
 • O Cenu Mojmíra Kyselky pro studenty městského inženýrství

  Fakulta stavební VUT v Brně vyhlašuje již druhý ročník soutěže studentských prací o Cenu Mojmíra Kyselky pro studenty bakalářského studijního programu městské inženýrství FAST VUT v Brně. Soutěž je vypsána pro studenty čtvrtých ročníků. Uzávěrka přihlášek do druhého ročníku soutěže je 31. března 2018.
 • Městský inženýr – městský architekt

  Esteticky zvládnutý prostor s funkčními závadami v technické a dopravní infrastruktuře nesplňuje požadavky veřejnosti stejně tak jako technicky dokonalý koncept s estetickými nedostatky nesplňuje požadavky žádoucí kulturní úrovně. Letošní 22. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary, která se konala 9. červ­na 2017 v kongresovém sále hotelu Thermal, potvrdila význam spolupráce městského inženýra a městského architekta v evropských zemích. Konference byla pořádána jako součást Dnů stavebnictví a architektury Karlovarského kraje 2017. Pořadatelem byla Če
 • Spolupráce s hornorakouskými kolegy

  Příští rok tomu bude dvacet let, kdy byla podepsána smlouva o spolupráci mezi oblastí ČKAIT České Budějovice a hornorakouskou komorou ARCH+ING (nyní ZT-Kammer der Ziviltechnikerinnen/Architektinnen und Ingenieurinnen Oberösterreich und Salzburg). Od roku 1998 proběhly desítky společných jednání. Předmětem je již tradičně výměna informací o činnosti obou komor. Letošní schůzka se konala 16. května 2017 v Českých Budějovicích a rozdělili jsme ji na dvě části. V dopolední části jsme jednali v naší kanceláři a diskutovalo se o řadě ­témat. Zástupci ČKAIT informovali mimo jin
 • Dřevostavby podle odborné školy ve Volyni

  V letošním roce se oblast ČKAIT České Budějovice stala poprvé spoluorganizátorem 21. mezinárodní konference Dřevostavby ve Volyni. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Volyni ve spolupráci s Oblastní kanceláří ČKAIT v Českých Budějovicích pořádala 12. a 13. dubna 2017 již 21. ročník mezinárodní konference Dřevostavby. Mezinárodní význam a prestiž setkávání odborníků na dřevostavby byl umocněn osobní účastí RNDr. Andreje Jankecha, Ph.D., prorektora Technické univerzity ve Zvolenu, několika děkanů a proděkanů stavebních, lesnických a dřevařských fak
 • Konference Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu

  Ve dnech 25.–26. října 2017 proběhne v historické rekonstruované staré radnici v Havlíčkově Brodě již třetí ročník konference o spolupráci památkářů, projektantů a investorů, jež se koná pod záštitou Ministerstva kultury a ve spolupráci s ČKAIT a dalšími partnery. Diskutovat se bude o problémech staveb ve veřejném památkovém prostoru, navrhování mobiliářů, vhodnosti materiálů používaných při opravách historických budov, dále pak o vizuálním a reklamním smogu, uplatnění zeleně a krajinném rázu, industriálních památkách a dalších tématech... Pro autorizovan
 • Z činnosti oblasti České Budějovice

  Oblastní kancelář ČKAIT v Českých Budějovicích se v průběhu prvního pololetí letošního roku kromě běžné agendy zapojila také do organizace řady odborných akcí v regionu. Odborné semináře Ze zájmu a dotazů o seminář Informační model stavby (BIM) v navrhování, provádění a provozu staveb bylo zřejmé, že se nejednalo pouze o seznámení se s úvodní problematikou zavádění BIM do praxe, ale že se v dané problematice účastníci semináře již orientují. Přednášející Ing. Štěpánka ­Tomanová (CAD-BIM s.r.o.), Ing. Tomáš Minka (di5 architekti inženýři s.r.o.), Ing
 • Konference Otvorové výplně stavebních konstrukcí

  Již 12. ročník konference se koná 17.–18. října 2017 v EA Hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové. Letošní ročník se bude věnovat tématu oken, vnějších a vnitřních dveří, uzávěrů apod., jejichž výběr a realizace má zásadní dopad na základní technické vlastnosti stavby, na památkovou ochranu budov nebo městských zón. Použití nevhodných výrobků do realizovaných staveb je často překážkou v jejich řádném používání. Přednáškové bloky: Novinky v oblasti legislativy a norem, tipy pro výběr oken Dřevěná okna, specifické požadavky Okna pro energeticky úspor
 • Činnost aktivu oboru pozemní stavby

  Velký aktiv oboru pozemní stavby se konal 21. června 2017 ve 14.00 hod. v posluchárně ČKAIT v Praze. Sešlo se třicet účastníků, byli mezi nimi čtyři členové představenstva, tři pracovníci ČKAIT, další čtyři účastníci malého aktivu PS, sedm hostů (zástupci projektových kanceláří MPO, CAD Studia, CASUA, spol. s r.o. a AED project, a.s., dále VŠB, firmy Metrostav a.s. a ČSOB). Povinná autorizace technického dozoru investora v novele stavebního zákona Prvním bodem aktivu bylo seznámení s novelou stavebního zákona, která mimo jiné přinese i povinnou autorizaci technického dozoru
 • Profesní aktiv oboru požární bezpečnost staveb

  Aktuální problémy řešené na aktivu oboru požární bezpečnost staveb (PBS) v 1. polovině roku 2017 se týkaly problematiky aplikace novely normy ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Druhý aktiv oboru požární bezpečnost staveb se konal 21. března 2017. Pozváni byli účastníci loňského aktivu, dále byly pozvány všechny autorizované osoby v oboru PBS, což bylo v dané době 504 osob, z toho 143 z oblasti Praha a Středočeský kraj. Celkem 35 osob poděkovalo za pozvání a přislíbilo účast, deset se jich omluvilo z důvodu časového zaneprázdnění a požáda
 • Odpovědnost zaměstnanců končí na 4,5násobku platu

  Odpovědnost autorizovaných osob (které jsou v zaměstnaneckém poměru) za způsobenou škodu je limitována zákoníkem práce a může dosáhnout maximálně 4,5násobku hrubé měsíční mzdy. Nejen v souvislosti s novým občanským zákoníkem přibývají dotazy týkající se profesní odpovědnosti autorizovaných osob. Tento článek odpovídá na otázku, jaká je odpovědnost autorizované osoby nepodnikající, která ani nemá uděleno IČ podle zákona o živnostenském podnikání. Odpovědnost AO (bez IČ) v pozici zaměstnance v souběhu s výkonem činnosti na dohodu o provedení práce Osoby nepodni
 • Vláda ČR se nepřipojí k prosazení závazných honorářových řádů

  V souvislosti s probíhající žalobou u Soudního dvora Evropské unie proti honorářovému řádu německých inženýrů se obě profesní komory ČKAIT i ČKA v červenci 2017 obrátily na předsedu vlády ČR Bohuslava Sobotku a požádaly ho o podporu Spolkové republiky Německo ve věci honorářového řádu za služby architektů a inženýrů (HOAI). Podpora závaznosti HOAI a jeho použití v Evropské unii bude drobným, ale potřebným krokem ke zlepšení celkové situace ve stavebnictví, neboť kvalita služeb za navrhování staveb je zásadním iniciátorem výstavby a udržitelnosti stavby po celou
 • Nové požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa

  V poslední době nemůže projektantům či zhotovitelům uniknout zvýšená pracovní aktivita Sekce lesního hospodářství na Ministerstvu zemědělství. Aktivita je to záslužná, neboť z jejich popudu a s jejich tichou či naopak hlasitou podporou se daří aktualizovat potřebné technické standardy, resp. normy ČSN a vyhlášky vztahující se ke stavbám pro plnění funkcí lesa. V loňském roce, mimo aktivitu MZe, vstoupila v platnost aktualizovaná norma ČSN 75 2106-1 Hrazení bystřin a strží – Část 1: Obecně (chystá se 2. část), pracuje se na ČSN 73 6108 Lesní cestní síť. Obě tyto
 • Mění se vyhláška o dokumentaci staveb

  Od 17. července do 7. srpna 2017 stanovilo MMR meziresortní připomínkovací řízení návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Autorizovaným osobám, které mají v databázi ČKAIT uvedenu e-mailovou adresu (28 672 členů Komory), byly 18. července 2017 dopoledne rozeslány podklady se žádostí o zaslání připomínek do 31. července 2017, 10.00 hod., v p
 • Senátoři podali ústavní stížnost na novelu stavebního zákona

  Skupina sedmnácti senátorů, mezi nimiž je i Eliška Wagnerová, Jiří Dienstbier či Václav Láska, podala 22. srpna 2017 k Ústavnímu soudu v Brně návrh na zrušení několika ustanovení novelizovaného stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a zákona ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 225/2017 Sb. Novela totiž podle této ústavní stížnosti velmi omezila nejen okruh účastníků řízení, ale i práva účastníků řízení na přezkoumání závazných stanovisek dotčených orgánů. Novela de facto neumožní přezkoumat nezákonná závazná stanoviska dotčených orgánů Senátoři navrhují
 • Zamítnutí zákona o ochraně památkového fondu

  Zamítnutý zákon o ochraně památkového fondu předpokládal řadu posunů oproti stávající právní úpravě. Vymezoval nejen povinnosti, ale i práva vlastníka kulturní památky. Ještě zásadnější byl tento posuv v otázce práv a povinností vlastníků nemovitostí v památkových územích, kterým mohl přinést dlouho očekávanou možnost poskytnutí dotace na památkové vícenáklady. Na úseku archeologie předpokládal povinnost zpracování projektu záchranného archeologického výzkumu, který by stavebníka předem informoval o postupech a zátěži, jež by jej v souvislosti s archeologickým
 • Památková péče po novele stavebního zákona bude ještě více oslabena

  Během řízení o prohlášení bývalého kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu kulturní památkou byla na jaře roku 2016 naprostá většina budov bývalého kláštera zbořena a řízení muselo být zastaveno, neboť přestal existovat důvod, pro který bylo řízení zahájeno (foto: Jan Buriánek)

 • Dopad na územní plánování

  Podle novely stavebního zákona se řízení zkracují a samosprávy budou moci ovlivňovat stavební činnost na svém území jen pomocí regulačního plánu. Pokud obec regulační plán nemá, což je většina obcí, musí se spolehnout na stávající územní plán a činnost orgánů státní správy, a to až do doby, než si regulační plán vytvoří. Novela zcela zásadně zkrátí dobu pořizování aktualizací zásad územního rozvoje krajů a změn územních plánů v případě, že nebudou vyžadovány varianty řešení. Tím dojde k úspoře přibližně tři čtvrtě roku až rok. U liniových st
 • Zásadní změny v účasti laické veřejnosti

  Novela stavebního zákona omezila práva spolků na ochranu krajiny. Veřejností i některými odborníky kritizované ustanovení se do zákona dostalo „díky“ poslanecké iniciativě schválené ve třetím čtení zákona, aby usnadnilo výstavbu liniových staveb. Nyní je v šetření u ústavního soudu.

 • Novela správního řádu upřesňuje působnosti dotčených orgánů

  Zdá se, že potřebný krok ke zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení byl učiněn, a to především předloženou související novelou správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), kdy bylo novelizováno ustanovení § 149, které stanovuje základní požadavky na obsah závazného stanoviska. Původně bylo toto navrhováno úpravou ustanovení § 4 stavebního zákona, což by řešilo daný problém nikoliv obecně, ale pouze ve vztahu k řízení a postupům podle stavebního zákona. Na základě jednání a následné úpravy na Legislativní radě vlády se přistoupilo k novelizaci správního řá
 • BIM v dopravním stavitelství

  Vyčíslení úspor po zavedení digitalizace (BIM) v dopravním stavitelství se pak podle jednotlivých autorů pohybuje mezi 5 až 35 % Informační modely mohou být prostřednictvím řídicích jednotek strojů využity k řízení hydrauliky stavebních strojů.