Ing. Jaroslav Karásek (†91)

Ing. Jaroslav Karásek (†91)

nás opustil 21. listopadu 2020, nedlouho po dosažení svých devadesátých prvých narozenin. Rodák z Kroměříže byl celou svojí profesní dráhu zaměstnán ve službách ČSD, a to v projektové organizaci Drahprojekt v Olomouci, kde napomohl odborné výchově řady mladších kolegů. Byl velmi angažován v odborných organizacích stavebnictví, zejména v Olomouci.

V roce 1968 byl u zrodu pobočky ČSSI, již v prosinci 1989 se zúčastnil přípravného výboru k obnovení ČSSI a v roce 1990 se stal předsedou OP Olomouc, ve které pak v letech 1990–2004 úspěšně vykonával funkci předsedy. Vynikal zejména aktivitou směrovanou k posilování vážnosti ČSSI, hojně organizoval akce typu exkurzí či seminářů nebo odborných přednášek, pečlivě dohlížel na vydávání oblastního zpravodaje, do kterého také často přispíval svými zprávami.

Po vzniku ČKAIT zastával v devadesátých letech funkci předsedy zkušební komise oboru pozemní stavby. V prvním volebním období byl také členem Dozorčí rady ČKAIT. Byl čestným členem ČKAIT. V roce 2001 obdržel čestný odznak ČSSI. Jako předseda pobočky ČSSI navázal spolupráci se slovinskými inženýry. Výsledkem spolupráce byly úspěšné reciproční exkurze stavebních odborníků obou států na dálnicích České a Slovinské republiky. Rád se také účastnil setkání Visegrádské čtyřky, v oblasti odborných stavebních institucí, či setkání českých a slovenských inženýrů, konaných na hranici mezi státy nebo v jejich blízkém okolí.

Výbor pobočky ČSSI Olomouc