• Úvodník červen 2021

  Je před námi období letní dovolené a zdá se, že by mohlo proběhnout v uvolněnější atmosféře, než jaká panovala v posledním půlroce. Očkování se rozběhlo, vakcíny je zřejmě dostatek, a tak ve skrytu duše doufám, že si budeme moci užít zaslouženého a slunečného odpočinku. Ještě by bylo pěkné, kdybychom z novinových článků dostávali i nějaké pozitivní zprávy. To je ale asi v nedohlednu. Jeden politický skandál střídá jiný, ministři se střídají jako na běžícím pásu, až už je skoro nejsme schopni všechny spočítat. K tomu šokující informace o výbuchu ve Vrběticích a
 • Do finále se stavebním zákonem aneb události v cílové rovince

  Proces rekodifikace, který začal v září 2017, se dostává do cílové rovinky. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 26. května 2021 počtem devadesáti dvou hlasů proti sedmdesáti šesti schválila nový návrh stavebního zákona a prošel také tzv. změnový zákon o novelách navazujících právních předpisů. Přinášíme rekapitulaci legislativního procesu od 28. dubna do 26. května 2021.

 • Co očekávat od znění nového stavebního zákona, který nyní projednává Senát?

  Povolovací řízení by mělo fungovat a probíhat předvídatelně a v termínech stanovených zákonem. Podle názoru ČKAIT však právě toto od poměrně chaoticky poslepovaného nového stavebního zákona lze očekávat jen těžko. Situace kolem nového stavebního zákona je natolik nepřehledná, že nejspíše ani mnozí poslanci nevědí, jakou podobu nového stavebního zákona vlastně schválili. Přinášíme proto rozbor a komentář k nejdůležitějším ustanovením znění, které poslanci 4. června 2021 postoupili k projednání Senátu ČR.

 • Nejvyšší správní soud svým rozsudkem mění přístup k černým stavbám

  Co dělat, když stavební úřad obdrží podnět o existenci „černé“ stavby, prověří ho a neshledá důvod k zahájení řízení o odstranění stavby? Podle dosavadní judikatury se poškozený proti takovémuto postupu nemohl již dále bránit. Rozsudek Nejvyššího správního soudu to však letos v březnu změnil. Za jakých podmínek?

 • Stavebník a vlastník stavby má povinnosti dané zákonem

  Stavebník musí o zahájení prací na stavbách osvobozených od stavebního povolení v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi dotčené. Vlastník musí stavby celoživotně udržovat. Při prodeji stavby se musí předávat i projektová dokumentace.

 • Rozdíl v pojmech podloží a základová půda

  Profesní aktiv Geotechnika ČKAIT vydal vysvětlující stanovisko k terminologii oboru s cílem omezit nadužívání výrazu „podloží“ a nahradit ho správným pojmem „základová půda“. „Podloží“ je správný termín jen v zemědělství, částečně v dopravním a podzemním stavitelství. Ostatní obory by měly používat pojem „základová půda“.

 • Projektování je jen pro dobrodruhy

  Rozhovor s Ing. Janem Korbelem, který je předsedou Stavovského soudu ČKAIT již od roku 2011. Každoročně řeší dvacet až třicet stížností. Většinou se jedná o drobné zakázky. Vyhovět nerozumným požadavkům klienta se nevyplácí.

 • ČKAIT sleduje soudní jednání ve věci havárie Trojské lávky

  Již druhé soudní přelíčení se konalo 21. dubna 2021. Stejně jako v září minulého roku se nedostavil soudní znalec obžaloby, na základě jehož posudku byly obžalovány dvě autorizované osoby. Na konci článku je odkaz na zprávu ze soudního přelíčení 17. června 2021. Další jednání soudu se má konat na konci prázdnin. Soud zatím neodpověděl na dotaz, zda je původní projektant opravdu zodpovědný za havárii, když nemohl později ovlivnit způsob oprav a údržby, které se na jím navržené lávce později prováděly.

 • Z 2. zasedání představenstva 22. dubna 2021

  ČKAIT hospodařila opět se ziskem, tentokrát více než 5 milionů korun. Projednávala se otázka dostavby a oprav hlavního sídla ČKAIT v Praze Sokolské. Pracuje se na metodice komunikace ČKAIT. Valné hromady oblastí se budou konat od června do září. Shromáždění delegátů se uskuteční 2. října 2021. Celý zápis je k dispozici na www.ckait.cz.

 • Inflace za časů pandemie roste

  Inflace se pohybovala v posledních měsících kolem dvou procent, v dubnu překročila tříprocentní hranici a nejspíše dále poroste. Ode dneška za tři roky může být inflace 7–9 %. Černá labuť (nepředvídatelná událost v podobě pandemie) strukturu spotřeby zásadně změnila. Některé položky ze spotřebitelského koše zcela zmizely, jiné naopak získaly větší váhu.

 • Zhodnocení akcí v oblasti České Budějovice

  18. března 2021 – Impregnace konstrukčního dřeva – webinář Zástupci firmy BOCHEMIE WOOD CARE s.r.o. z Bohumína Ing. Jaroslav Strnadel, Ph.D., a Ing. Kateřina Roženková upozorňovali na to, proč nepodceňovat při novostavbách nebo rekonstrukcích nejen prevenci proti napadení škůdci již ve fázi projekční přípravy, ale i jak v jednotlivých případech postupovat a co vše brát v úvahu při výběru impregnačních prostředků sloužících k ochraně dřeva. Představili nejnovější trendy v chemické ochraně dřeva včetně praktických rad a doporučení při použití impregnace. Webináře se
 • Nahlížení do katastru nemovitostí

  Nahlížení do katastru nemovitostí bude stále bezúplatné a bude možné i nadále zjistit vlastníky nemovitostí. Anonymní uživatelé se budou muset obrnit trpělivostí a opakovaně identifikovat deformované obrázky tzv. Turingova testu. Pokud by se tomu chtěli vyhnout, musí „vystoupit“ z anonymity a přihlásit se eIdentitou nebo využít aplikaci dálkový přístup do katastru nemovitostí.

 • Stavba roku 2020 Olomouckého kraje

  Do soutěže bylo přihlášeno celkem 32 staveb, což je za poslední léta nejnižší počet. Nijak to však neovlivnilo úroveň přihlášených projektů a je vidět, že kvalitní a zajímavé stavby vznikají také v našem kraji. Porota pro tento rok udělila pět titulů a 11 čestných uznání.

 • Profesní informační systém ČKAIT

  Novinky Voda ve městě (R 6.1) Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí (R 6.2) Jednoduchý návod na tvorbu celexového čísla pro snadné vyhledávání směrnic a nařízení EU (Právní předpisy) Aktualizace Judikatura ke stavebnímu zákonu (A 3.1.3) Stavební a technická údržba staveb (PS 10.6) Dokumentace pro stavby drah a stavby na dráze (MP 1.2.3) Elektronická komunikační zařízení – TZS (MP 1.5.3) Zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení TZS (MP 1.5.4)   V Aktualitách jsou průběžně uveřejňovány informace týkající se vý
 • doc. Ing. Jan Masopust, CSc. – 75 let

  Narodil se 29. ledna 1946 ve Dvoře Králové nad Labem. V rodném kraji začal své dlouholeté angažmá u firmy Geoindustria a v Podkrkonoší má i svou oblíbenou chatu. Kdo se s ním setkal, odnáší si nevšední zážitek s člověkem hluboce zapojeným do tvůrčí práce a milujícím své povolání. Svou cestu si však usilovně odpracoval. Vyrůstal v době, kdy jeho rodinné prostředí nebylo na seznamu zvýhodněných a dostat se ke vzdělání nebylo samozřejmé. Byl však nadán pílí a podnikavostí. Exceloval v prospěchu jak na střední škole, tak i na ČVUT v oboru inženýrské konstrukce a dopravní s
 • Ing. Vratislav Baum – 90 let

  Ing. Vratislav Baum v roce 1955 krátce po dokončení Vysoké školy inženýrského stavitelství nastoupil do Státního ústavu dopravního projektování v Praze – mostní oddělení, kde začal svou profesionální dráhu. V roce 1958 se z rodinných důvodů přestěhoval do Karlových Varů, kde pracoval jako mostní inspektor u krajského a později okresního národního výboru, posléze u Českých státních silnic v projektovém oddělení. V květnu 1968 stál u zrodu projektového střediska Dopravoprojektu Bratislava a později u jeho transformace na projektové středisko Pragoprojektu v Karlových Varech. Za
 • Obce a města jako smluvní partneři – Výkon profese a členství v zastupitelstvu

  Autor: Jana Zwyrtek Hamplová Vydavatel: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., 1. vydání, Praha 2020 Formát A5, 117 stran, ISBN: 978-80-88265-28-3 Publikace obsahuje základní informace o fungování samosprávy v obcích a městech. Je určena všem, kteří přicházejí se samosprávou do kontaktu. Právní rámec fungování a rozhodování v obcích a městech je pro nezasvěcené složitý. Obzvláště ten, kdo vstupuje s obcí do smluvního vztahu, potřebuje vědět s kým jednat, co kdo v obci rozhoduje a jak vůči ní postupovat. Je podstatné vědět, jaký proces musí předcházet uzavření smlouvy, kdo d
 • Městská památková rezervace Cheb – Zlatá mince ČNB

  XI. ročník soutěžní přehlídky, která se koná tradičně každé dva roky, zná své vítěze. Ze 48 přihlášených staveb je jednoznačně patrné, že v Jihočeském kraji se úroveň stavění i přes složitou dobu zvyšuje.