• Úvodník listopad 2023

  Dámy a pánové, období po letních měsících bylo pro mne pracovně náročné a plné důležitých komorových událostí. Jednalo se o setkání s partnery ze zahraničí, konference a také o organizaci volebního Shromáždění delegátů ČKAIT. Vše připravit by nebylo možné bez podpory a skvěle odvedené práce zaměstnanců Kanceláře ČKAIT. Ještě koncem srpna jsme se setkali se svými kolegy ze Slovenska na pracovním jednání o problémech, které trápí jak nás, tak i stavaře za naší východní hranicí. Problémy se soupisy prací a dodávek a rozpočty jsou na Slovensku ještě výrazn
 • Od ledna 2023 se budovy začaly hodnotit i podle hodinových klimatických dat. Co to znamená v praxi?

  U všech budov a zón, v nichž se vyrábí energie, například využívají fotovoltaickou elektrárnu, se od letošního roku výpočet dodané a spotřebované energie musí dělat v intervalu jedné hodiny. Přinášíme zamyšlení nad relevancí stávajících klimatických dat a diskuzi o vhodnosti jejich zpřesnění.

 • V Praze se setkali inženýři a vědci z celého světa

  Inženýři a vědci z celého světa diskutovali v Praze globální problémy. Mezi nimi i nová kritéria pro posuzování udržitelnosti výroby energie: Jedním z nich je i EROI, které vyjadřuje „kolikanásobek energie za dobu životnosti zdroje získám ve srovnání s energií, kterou jsem na pořízení zdroje musel vynaložit“. Zástupci ČKAIT byli u toho.

 • Jak nabývá účinnosti nový stavební zákon aneb odkdy a čím se v v příštím roce 2024 budeme řídit?

  Jak přechod na nový předpis ovlivní neskončená řízení a nedokončené stavby? Lze po nabytí účinnosti nového stavebního zákona (NSZ) používat dosavadní vyhlášky? Otázek je mnohem více. Jedno je ale jisté. S NSZ je spojena velká právní nejistota a ta ještě nikdy ke zrychlení povolovacího řízení nepřispěla.

 • Novela stavebního zákona přinesla i novou definici přístupnosti staveb

  Nový stavební zákon zruší dosavadní vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Nahradit jí mají jiné předpisy, a to vyhláška o požadavcích na výstavbu a zcela nová česká technická norma. Ty však zatím nejsou. Možnost prodloužení platnosti bezbariérové vyhlášky až do 1. července 2027 by byla možná, pokud vyhláška nebude v rozporu s novým stavebním zákonem. Ten totiž dřívější požadavky na bezbariérové užívání staveb nově definuje jako požadavky na přístupnost staveb pro všechny osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Cílem je umožnit vstup do budov i veřejného prostoru a jejich užívání nejen handicapovaným občanům, ale i seniorům, těhotným ženám a lidem s malými dětmi.

 • Pojištění odpovědnosti a mezinárodní spolupráce stavebních odborníků

  Odborné činnosti ve výstavbě mají nezřídka zahraniční přesah. Stále častěji se stává, že pracovní povinnosti zavedou autorizované osoby (AO) mimo ČR a mnohdy i velmi daleko za hranice EU. Stejně tak přibývají případy, kdy zahraniční odborníci pracují v českém stavebnictví. V tomto článku se soustředíme na základní informace o odborné spolupráci ve stavebnictví na mezinárodní úrovni ve vztahu k pojištění odpovědnosti za škody.

 • Jaká byla Cena Inženýrské komory 2022?

  Vyhlášením výsledků Ceny Inženýrské komory 2022 se uzavřel historicky nejúspěšnější, již 19. ročník této soutěže pro naše členy, autorizované osoby z řad inženýrů a techniků. Ročník, který se zapíše rekordním počtem 74 přihlášených inženýrských návrhů napříč spektrem staveb pozemních, dopravních i vodohospodářských, staveb mostů a lávek až po technologické stavby. Ročník, který se pyšní inženýrskými návrhy realizovanými ve všech krajích České republiky. Ročník, ve kterém přihlašovatelé zastupovali všechny oblastní kanceláře. Ročník, který prezentuje, propaguje a oceňuje náročnou práci našich kolegů.

 • Rozpočet ČKAIT na rok 2024

  Na Shromáždění delegátů ČKAIT dne 21. října 2023 v Praze byl předložen a schválen návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2024. Dobrou zprávou pro členskou základnu je to, že se nemění výše členských příspěvků.

 • Inženýrské komory se shodly na nutnosti omezit doživotní odpovědnost projektantů

  Zástupci sedmi klíčových komor a svazů ze zemí Visegrádské čtyřky se shodli na několika klíčových bodech zásadních pro výkon inženýrských a technických profesí ve stavebnictví. Jejich každoroční 29. setkání proběhlo 5. – 7. října v Bratislavě i za účasti pana Klause Thürriedla, předsedy Evropské rady inženýrských komor.

 • Co zaznělo na konferenci Statika staveb Plzeň?

  Letošní konference Statika staveb Plzeň, která se konala na začátku září, byla v mnohém výjimečná. Vzhledem k poměrně širokému spektru témat z různých oblastí statiky pozemních staveb byla poprvé dvoudenní. Přinesla podněty, které je možné využít i pro legislativní činnost ČKAIT při připomínkování stavebních předpisů a norem.

 • Již po dvanácté se Pardubice staly hlavním městem dopravy

  I za přispění Představenstva ČKAIT se 7. září 2023 konal již XII. ročník Dopravní konference Pardubice 2023 v kongresovém centru Paláce Pardubice. Jako každý rok jsme se dozvěděli nejnovější informace z oboru a mohli jsme v neformálních rozhovorech s nejvyššími činiteli oboru navázat vzájemné kontakty. Co na konferenci mimo jiné zaznělo?

 • Ing. Drahomír Ježek † 69 let

  V polovině srpna 2023 nás navždy opustil čestný člověk, výborný spolupracovník a dlouholetý aktivní člen Komory. Od roku 2009 působil jako člen výboru a místopředseda OK ČKAIT Pardubice.

 • Konference, webináře a semináře v listopadu a prosinci 2023

  Vybíráme nejzajímavější vzdělávací akce, které se konají v listopadu  a prosinci 2023. Většina z nich je přístupná online. Tato forma je stále populárnější, neboť přihlášení účastníci se často mohou podívat na záznam i s určitým časovým zpožděním. Více informací najdete v kalendáři akcí na www.ckait.cz.