Ing. Drahomír Ježek † 69 let

Ing. Drahomír Ježek † 69 let

V polovině srpna 2023 nás navždy opustil čestný člověk, výborný spolupracovník a dlouholetý aktivní člen Komory. Od roku 2009 působil jako člen výboru a místopředseda OK ČKAIT Pardubice.

Byl skvělým odborníkem ve dvou oborech, v roce 1994 získal autorizaci v oboru Městské inženýrství a po dvaceti letech v roce 2014 si doplnil obor Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Z obou oborů čerpal nejnovější poznatky a pravidelně zajišťoval v rámci celoživotního vzdělávání jejich předávání dalším členům ČKAIT formou seminářů pořádaných oblastí Pardubice.

Od roku 1992 pracoval v Atelieru „AURUM“ s.r.o. Pardubice, zpočátku na pozici jednatele. Jeho převažující pracovní náplní byla tvorba územních plánů. Ing. Ježek se na práci podílel jako autorizovaný městský inženýr – specialista pro oblast dopravy a technické infrastruktury. Významně se účastnil tvorby územního plánu měst Pardubice a Vysoké Mýto. Kromě toho pracoval i na zakázkách řešících dopravní a technickou infrastrukturu. Jako hlavní inženýr projektu koordinoval projektové práce pro záměry např.: Labe Pardubice – protipovodňová ochrana, obchvat komunikace II/322 – Kojice a Chvaletice, splašková kanalizace a ČOV Březová nad Svitavou. V průběhu roku 2015 začal pracovat jako OSVČ, nicméně jako konzultant pro oblast urbanismu a územního plánování se společností Atelier „AURUM“ s.r.o. nadále úzce spolupracoval.