• Úvodník prosinec 2021

  Poslední měsíce letošního roku nám znovu přinesly zhoršení epidemie. Neznám nikoho, komu by to dělalo radost. Asi si všichni klademe otázku, kdy už to konečně skončí a budeme se moci plně vrátit k normálnímu životu. Před sto lety zažívali naši předkové pandemii světového rozsahu, která byla nazvána španělskou chřipkou. Trvala tři roky a zemřelo na ni asi 50 milionů lidí. My za sebou máme roky dva a obětí je zatím přibližně desetina. Rozdíl je to obrovský a je vidět, že medicínská věda za sto let pokročila významně kupředu a díky všem vědcům za to, že obětí není
 • Indexy RTS dokládají prudké změny cen stavebních materiálů

  Jedním z objektivních ukazatelů pro úpravu smluvních vztahů mohou být podle společného stanoviska MMR a ÚOHS z 2. září 2021 i aktualizační údaje cenových soustav RTS. Přinášíme návod, jak používat aktuální cenové indexy jednotlivých stavebních materiálů dle RTS jako nástroj na úpravu smluvních závazků při realizaci staveb.

 • Jak reagovat na nevídaný růst cen stavebních výrobků?

  Současná situace na trhu stavebních výrobků komplikuje realizaci probíhajících i připravovaných veřejných zakázek. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) proto vydalo 2. září 2021 společné stanovisko k problematice nárůstu cen stavebních materiálů. To se ale nevěnuje všem možnostem daným zákonem o zadávání veřejných zakázek.

 • Nejvyšší soud rozhodl o autorských právech k dalšímu užití projektové dokumentace

  Nejvyšší soud letos potvrdil názory nižších soudů, že při dalším užití architektonického díla mají přednost oprávněné zájmy objednatele. Autor architektonické studie tedy nemá právo omezovat objednatele v dalším užití tohoto autorského díla v navazujících fázích zpracování projektové dokumentace. Pokud tedy v obchodní smlouvě o dílo není ujednáno jinak.

 • Stavbyvedoucí a kontroly staveb – zkušenosti z Liberce

  Je až zarážející zjevná absence systematické kontroly působení skutečných, tedy autorizovaných, stavbyvedoucích na všech stavbách, kde je zákonem vyžadována. Přitom je obvykle na první pohled patrné, na které stavbě stavbyvedoucí skutečně působí a na které nikoliv nebo jen „papírově“.

 • Památkáři kritizují nový stavební zákon

  Změny v zákoně o státní památkové péči vyvolané novým stavebním a změnovým zákonem (č. 283 a 284/2021 Sb.), které nabývají účinnosti 1. července 2023, jsou relativně velké a dotýkají se několika základních okruhů problémů. Asi nejvíce kontroverzní je zrušení ochranných pásem podle zákona o státní památkové péči. Sporným bodem je i přístup k památkově chráněným územím ve stavebním zákoně.

 • Jak vzniká koncepce nové vyhlášky OTP

  Nová vyhláška o obecných technických požadavcích na stavby (OTP) by měla obsáhnout to nejlepší z původních celostátních i pražských předpisů, pokud nejsou již řešeny v zákoně. K tomu, co chtějí města řešit odchylně, se zatím vyjádřila jen Ostrava a Opava. Vzhledem k notifikaci v EU musí projít meziresortním připomínkovým řízení asi do dubna 2022. Její návrh by proto měl být připraven do konce roku 2021.

 • Z obsahu dokumentu Green Deal

  Zelená dohoda má čtyři základní kapitoly a jednu přílohu. Nejobsáhlejší je druhá kapitola Transformace ekonomiky EU, která se dělí na celou řadu podkapitol. Příloha obsahuje přehled kroků, které musí být učiněny pro vytvoření právního rámce Zelené dohody.

 • Letos v létě jsme se posunuli od strategických cílů k právnímu rámci Zelené dohody pro Evropu

  Dne 9. července bylo publikováno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1119 z 30. června 2021. Vláda ČR se přihlásila k zelenému balíčku již na jaře 2020 a to bez požadavku na technologickou neutralitu energetických zdrojů. Zelená dohoda Evropy musí nyní reagovat i na požadavek obnovy hospodářství v návaznosti na pandemii covid-19.

 • Čeká balíček Fit for 55 na žlutou kartu?

  Konečnou podobu Fit for 55, musí schválit všechny unijní státy a Evropský parlament. Finální jednání se s největší pravděpodobností uskuteční na podzim roku 2022, čili v době českého předsednictví Evropské unii. Senát v listopadu 2021 odmítl část návrhů klimatického balíčku Fit for 55 a za Česko mu vystavil žlutou kartu.

 • Dohoda z Glasgow: změny klimatu existují

  Zástupci malých ostrovních států neskrývali své obavy z budoucnosti. Pod tlakem Číny a Indie se těžba uhlí pro výrobu elektřiny jen omezí, a to navzdory návrhu na její ukončení, s nímž na summit přijela Angela Merkelová. Cíl udržet oteplování planety pod 1,5 °C přesto stále žije a dosažené dohody mnozí považují za úspěch.

 • Setkání čestných členů ČKAIT

  Bylo nás třicet sedm ze sedmdesáti sedmi. Přišli devadesátiletí i my sedmasedmdesátiletí mladíci. Všichni jsme se podívali v závěru z balkonu Lobkovického paláce na krásnou Prahu. Příští rok tomu bude již třicet let, co jsme začali dávat dohromady Komoru. Najednou jsem viděl elán Václava Macha, s jakým jednal. Podařilo se. Komora je dnes v dobré kondici a klidně může uskutečnit více takových sešlostí, jaká byla dnes. Budu rád, když se opět potkáme.

 • Společné prohlášení inženýrů zemí V4

  Dne 8. října 2021 se v maďarském Debrecíně uskutečnilo 27. zasedání inženýrských organizací – komor a svazů – zemí Visegrádské čtyřky (V4), které bylo kvůli epidemickým opatřením přeloženo z roku 2020. Hlavní body společného prohlášení se týkaly vize o udržitelnosti, nutnosti digitalizace stavebnictví, nutnosti zavést povinný dozor projektanta i upevnit pozici městského inženýra.

 • Stavba roku 2021 má deset vítězů

  Celkem deset titulů Stavba roku 2021, 25 zvláštních cen, dvě Ceny veřejnosti a jeden titul pro stavbu v zahraničí bylo uděleno v již 29. ročníku jedinečné a prestižní celorepublikové soutěžní přehlídky Stavba roku 2021. V soutěži se utkalo celkem devadesát staveb.

 • Stavba Jihomoravského kraje 2020

  Do 19. ročníku soutěže Stavba Jihomoravského kraje, kterou vyhlašuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji pod záštitou Jihomoravského kraje, se přihlásilo celkem 29 staveb.

 • Stavba Moravskoslezského kraje 2020

  Prestižní soutěž Stavba Moravskoslezského kraje už popatnácté ocenila nejlepší stavby z regionu. V několika kategoriích upozornila na skvělé projekty, ocenila také výjimečné osobnosti z oblasti stavitelství a architektury. Hlavní cenu Grand Prix odborná porota udělila Muzeu Těšínska za rekonstrukci výstavní budovy a novou expozici.

 • Pavilon rehabilitace Benešov je Stavbou roku Středočeského kraje 2021

  Titul Stavba roku Středočeského kraje 2021, spolu s Cenou hejtmanky Středočeského kraje a šestnácti dalšími cenami, byly uděleny na slavnostním vyhlášení 8. ročníku soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2021, které se uskutečnilo ve čtvrtek 30. září 2021 v Galerii Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře.

 • Proč mít v knihovně publikaci Rekonstrukce areálu kolonády v Mariánských Lázních ve vzpomínkách projektanta

  Při návštěvě naší oblastní kanceláře si tajemnice posteskla, že některé publikace nikdo nechce. Když jsem si procházel tyto v Olomouci obtížně udatelné knihy, narazil jsem zde právě na publikaci Ing. Pavla Janečka „Rekonstrukce areálu kolonády v Mariánských Lázních ve vzpomínkách projektanta“.