Pavilon rehabilitace Benešov je Stavbou roku Středočeského kraje 2021

Revitalizace areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně
Revitalizace areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně

Titul Stavba roku Středočeského kraje 2021, spolu s Cenou hejtmanky Středočeského kraje a šestnácti dalšími cenami, byly uděleny na slavnostním vyhlášení 8. ročníku soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2021, které se uskutečnilo ve čtvrtek 30. září 2021 v Galerii Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře.

Slavnostního vyhlášení a předávání cen se účastnili vedle hejtmanky Petry Peckové také téměř všichni radní a někteří předsedové výborů Středočeského kraje, tradičně pak zástupci všech vypisovatelů a řada dalších významných osobností z veřejného i soukromého sektoru, odborných organizací, stavebních společností, investorů a také architektů a inženýrů. V refektáři galerie v Kutné Hoře sledovalo slavnostní vyhlášení téměř 200 přítomných hostů. Večerem osobitým způsobem provedla herečka Martina
Preissová.

Porota navštívila všech 38 staveb

Porota Stavby roku Středočeského kraje 2021 byla složena ze zástupců jednotlivých vypisovatelů. Pracovala ve složení prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran za Středočeský kraj a Obec architektů, který byl zároveň předsedou odborné poroty, Ing. arch. Pavel Weishaupt, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ing. Pavel Němec, Krajská hospodářská komora Střední Čechy, Ing. Ladislav Brett, Český svaz stavebních inženýrů, oblastní pobočka Praha, Ing. Petr Nicek, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Ing. Václav Mach, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro Prahu a Střední Čechy, Ing. arch. Jakub Straka, Středočeský kraj, a Ing. Eva Štejfová, Ministerstvo průmyslu a obchodu. Porota navštívila v rámci hodnocení všech 38 přihlášených staveb a na cestě je doprovázel filmový štáb, který připravil unikátní dokument o stavbách Středočeského kraje.

Osobnost stavitelství Středočeského kraje

Cenu hejtmanky Středočeského kraje osobnosti stavitelství za přínos Středočeskému kraji 2021 získal Ing. Bořivoj Kačena za jeho lidské a manažerské kvality, jež se projevily i při vedení společností, které realizovali velkou a důležitou část dopravní infrastruktury Středočeského kraje.

Novostavba pavilonu rehabilitace, Benešov

 • Ocenění: Stavba roku Středočeského kraje 2021
 • Přihlašovatel/stavebník: Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a.s., nemocnice Středočeského kraje
 • Autor: Zbyněk Skala
 • Spoluautoři: Martin Krtouš, Pavla Homolková
 • Návrh: STA, projektový ateliér, v.o.s., Nezávislé projektové ateliéry, s.r.o., TECHNICO Opava s.r.o.
 • Zhotovitel: BDS Benešov s.r.o., vedoucí společník ve společnosti s ABP HOLDING a.s., LAROS s.r.o.
 • Hodnocení: Titul Stavba roku Středočeského kraje 2021 byl udělen za uvážlivě a velmi střízlivě volené stavební materiály včetně detailů exteriéru i interiéru pavilonu rehabilitace, které umocňují bravurně navrženou architektonickou kompozici domu. Nebývalá velkorysost prostorového řešení, výtvarně promyšlené proporce fasád i dobré dispozičně-stavební řešení umožňují povznést ducha i náladu uživatelů k nevšedním zážitkům. Dům poskytuje rehabilitaci těla a zároveň i ducha v inspirativním prostředí moderní architektury.

Revitalizace areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně

 • Ocenění: Cena hejtmanky Středočeského kraje za největší přínos Středočeskému kraji 2021, nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2021
 • Stavebník: město Kolín
 • Autoři: Jaroslav Svěrek, Martin Navrátil, Jakub Masák
 • Návrh: Masák & Partner, s.r.o.
 • Zhotovitel: Společnost BFK – GEMA ART GROUP / BFK Service a.s.; GEMA ART GROUP a.s.
 • Hodnocení: Stavebnětechnická a památková obnova gotické zvonice, barokní kostnice, farní školy, prostoru parkánů a dlažeb kolem chrámu sv. Bartoloměje apoštola vnáší do dříve nepřístupných, zanedbaných „periferních“ míst v centru Kolína svěží energii lákající k pobytu, edukaci i relaxaci. Cena byla udělena za celkové pojetí revitalizace, kdy vysokou kvalitou a citem pro městský detail, provedenými restaurátorskými a stavebněrekonstrukčními pracemi včetně sadových a zahradnických úprav je veřejnosti umožněn pobyt probuzující vědomí sounáležitosti k místu se středověkou minulostí v současných souvislostech.

Lávka přes Vltavu v Lužci nad Vltavou

 • Ocenění: Zvláštní cena za stavebněkonstrukční řešení
 • Stavebník: obec Lužec nad Vltavou
 • Autoři: Petr Tej, Marek Blaník, Jan Mourek
 • Spoluautoři: Lukáš Vráblík, Ondřej Matoušek
 • Návrh: Valbek s.r.o.
 • Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s.
 • Hodnocení: Subtilní promyšlená inženýrská konstrukce lávky pro pěší, cykloprovoz a provoz IZS umožňuje nejen komunikační spojení obou vltavských břehů v Lužci nad Vltavou tvořené elegantním obloukem betonové montované mostovky, ale svým asymetrickým vyvěšením z jediného ocelového A pilíře, rozkročeného na protějším břehu Vltavy, vnáší do okolní krajiny emotivní napětí novodobé výškové dominanty citlivě harmonizované s nedalekou vizuálně přítomnou lužeckou kostelní věží.

II/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 272-006

 • Ocenění: Zvláštní cena za dopravní infrastrukturu
 • Stavebník: Středočeský kraj
 • Autor: PRAGOPROJEKT, a.s.
 • Návrh: PRAGOPROJEKT, a.s., Pontex, spol. s r.o.
 • Zhotovitel: Společnost Metrostav + PORR + CHT Pardubice, II/272 Lysá nad Labem
 • Hodnocení: Ocenění je uděleno mostu, který převádí silnici druhé třídy přes komunikační síť města Lysá nad Labem a přes železniční trať SŽ, která je součástí důležité celostátní trati. Nový most o devíti polích je navržen jako jednopodlažní s horní mostovkou, nepohyblivý, kolmý, železobetonový trámový prefabrikovaný, hybridně předpjatý s monolitickou železobetonovou konstrukcí, je uložen na ložiscích, nahrazuje původní most, který byl zdemolován. Hlavním cílem projektu bylo zajistit potřebnou zatížitelnost mostu za současného zachování všech původních funkcí a vazeb v okolním území. Podpěry mostu jsou současně navrženy a realizovány na mimořádné zatížení případným nárazem vykolejeného železničního vozidla, což kladlo vysoké nároky na projekt i vlastní realizaci.

II/610 Benátky nad Jizerou, most ev. č. 610-021a přes D10

 • Ocenění: Zvláštní cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • Stavebník: Středočeský kraj
 • Návrh: Pontex, spol. s r.o.
 • Zhotovitel: Skanska a.s.
 • Hodnocení: Oceněno je kompletní stavebnětechnické řešení mostu, které bylo realizováno unikátním způsobem, jenž výrazně zkrátil omezení provozu na podcházející dálnici při výstavbě mostu. Nový most umožňuje průjezd vozidel s vyšší tonáží, zlepšil komfort jízdy. Při vlastní realizaci byl využit i recyklovaný materiál odfrézovaný přímo z původní vozovky.

Hlasování veřejnosti Stavba roku Středočeského kraje 2021

 • Celkem pro všechny přihlášené stavby: 29 496 hlasů

Benešov křižovatka U Topolu

 • Ocenění: Cena veřejnosti – 9 279 hlasů
 • Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Autor: Dominika Urbanová
 • Návrh: PRAGOPROJEKT, a.s.
 • Zhotovitel: BES s.r.o.

 

Více na www.stavbaroku.cz.