Společné prohlášení inženýrů zemí V4

Dne 8. října 2021 se v maďarském Debrecíně uskutečnilo 27. zasedání inženýrských organizací – komor a svazů – zemí Visegrádské čtyřky (V4), které bylo kvůli epidemickým opatřením přeloženo z roku 2020. Hlavní body společného prohlášení se týkaly vize o udržitelnosti, nutnosti digitalizace stavebnictví, nutnosti zavést povinný dozor projektanta i upevnit pozici městského inženýra.

Hostitelem setkání byla Maďarská komora inženýrů. Další společné setkání proběhne v říjnu 2022 v České republice. Organizačně je zajistí ČKAIT a ČSSI. Již 27. zasedání v maďarském Debrecínu se zúčastnily tyto delegace:

  • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)
  • Český svaz stavebních inženýrů (ČSSI)
  • Magyar Mérnöki Kamara (MMK)
  • Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB)
  • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB)
  • Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI)
  • Slovenský zväz stavebných inžinierov (SZSI)

Za ČKAIT setkání se zúčastnili Ing. Robert Špalek, prof. Alois Materna, Ing. Radek Hnízdil.

Za ČSSI Ing. Adam Vokurka, Ing. Svatopluk Zídek a doc. František Kuda.

Zástupci delegací se vzájemně informovali o nejdůležitějších událostech ve svých organizací v uplynulých dvou letech. Konkrétně se zabývali dopady epidemie koronaviru na stavebnictví, činností inženýrských profesí a také fungováním samotných profesních organizací. Byla podepsána společná deklarace.

Hlavní body společného prohlášení setkání V4

Nutnost digitalizace – delegace se shodly, že pandemie urychlila přípravu a implementaci digitalizace. Účastníci konstatovali, že právě digitalizace je klíčem k modernizaci a (znovu) nastartování ekonomiky. Bezprostředně se týká také projektových a odborných činností inženýrských oborů. Podpora tohoto procesu na vládní úrovni je proto v zájmu inženýrských komor a svazů.

Vize o udržitelnosti – účastníkům setkání byla představena vize udržitelných („zelených“) měst, na kterou navázala diskuse o vztahu udržitelnosti a inženýrských činností. Výstupem bylo konstatování, že čistější životní prostředí dané zpomalením hospodářství během pandemie se pro významnou část společnosti stalo normou. Potřeba udržitelného, obyvatelného a zdravého životního prostředí je zjevná napříč celou společností.

Z toho důvodu delegáti považují za nezbytné:

  • zvýšit všeobecné povědomí o tom, že boj proti klimatické změně a naplnění principů udržitelnosti nejsou možné bez inženýrských a technických znalostí;
  • co nejdříve zavést novou, institucionální pozici v systému samosprávy „hlavního inženýra obce či města“, neboť výhradně inženýrské vzdělání může zaručit kompetentní rozvoj obecní infrastruktury určující kvalitu života v místě;
  • iniciovat morální (společenské) docenění inženýrské činnosti a tomu odpovídající finanční ohodnocení v této oblasti, a to prostřednictvím obnoveného systému podpor, veřejných zakázek a dalších předpisů, jako je například podpora adekvátní („bezpečné“) ceny za tuto odbornou práci.

Požadavek na povinný dozor projektanta – značný prostor byl během diskuse věnován rozšířenému problému, kdy v zájmu maximalizace zisku ze strany investorů a zjednodušení/zkracování stavebních procesů jsou v plánech či navržených materiálech prováděny změny bez předchozího souhlasu projektantů. Delegace považují za nezbytné, aby existovaly právní předpisy, které zabrání nekontrolovaným změnám projektové dokumentace během realizační fáze. Pokud by k takovým změnám došlo, pak výhradně se souhlasem projektanta. Jedině naplnění těchto pravidel je zárukou efektivně vynaložených prostředků investora, ochrana jeho zájmu i samotné kvality staveb. Proto delegace jednomyslně prosazují povinný dozor projektanta u všech typů staveb.

Veřejné zakázky - delegace se rovněž shodly na tom, že u veřejných zakázek je třeba zajistit a zvýšit podíl autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Společenský význam profese - delegace zdůraznily nutnost zvýšit společenské uznání inženýrů, inženýrského a technického vzdělání. Přítomné komory a svazy jsou připraveny podniknout v budoucnu společné a rozhodné kroky k zahájení aktivit a projektů, které pomohou dosažení tohoto cíle. Na důkaz toho české, polské a slovenské inženýrské organizace vyjádřily svou podporu maďarským kolegům ve snaze oficiálně získat pro inženýry titul "dipl.ing" (nebo odpovídající ekvivalent), vyjadřující hodnotu odborného vzdělání a diplomu.

Nové logo V4 - Delegace vyjádřily uznání a poděkování maďarským organizátorům jednání. Shodly se, že logo letošního setkání budou nadále používat jako nový symbol spolupráce inženýrských organizací zemí Visegrádské čtyřky.