Stavba roku 2021 má deset vítězů

Městská plavecká hala Louny
Městská plavecká hala Louny

Celkem deset titulů Stavba roku 2021, 25 zvláštních cen, dvě Ceny veřejnosti a jeden titul pro stavbu v zahraničí bylo uděleno v již 29. ročníku jedinečné a prestižní celorepublikové soutěžní přehlídky Stavba roku 2021. V soutěži se utkalo celkem devadesát staveb.

„Těší nás opět velký zájem přihlašovatelů, kteří celorepublikový titul Stavba roku vnímají jako vrcholné ocenění podobné filmovým Oscarům,“ uvedl Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., z Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je organizátorem i vypisovatelem soutěže. Soutěž tradičně podporují Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svaz podnikatelů ve stavebnictví.

Odborná porota Stavby roku 2021 pracovala ve složení Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana (předseda poroty), Ing. arch. Martina Hovořáková (Nadace ABF), Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. (ČKAIT), doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. (SPS), a Ing. Ladislav Vaněk (MPO). Za Sbor expertů s porotou přihlášené stavby navštívil i prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran. Porota navštívila v rámci hodnocení během července a srpna všech devadesát přihlášených staveb a za necelých třináct dnů najela přes 3 200 km. Na cestě s porotou všechny stavby dokumentoval filmový štáb. Porotci i rada programu se shodují v konstatování, že právě osobní návštěva na všech staveb je pro práci poroty a expertů klíčová a nenahraditelná.

Držitelé titulů a dalších cen v letošním roce získáli unikátní symbolické křišťálové ocenění, které má podobu razítka v designu Ronyho Plesla a je vyrobeno sklárnou Rückl. Razítko symbolicky představuje to poslední a zcela výjimečné „razítko“ v procesu celé realizace stavby.

Jiří Stráský a Petr Čížek se stali Osobnostmi stavitelství

Nová lávka v Nymburce otevřená na konci listopadu 2021 byla postavena podle projektu profesora Jiřího Stráského, jenž byl v rámci Stavby roku 2021 oceněn jako Osobnost stavitelství.

V rámci soutěžní přehlídky byla oceněna tradičně také Osobnost stavitelství. Toto ocenění každoročně uděluje SIA ČR – Rada výstavby, která sdružuje nejvýznamnější a nejdůležitější profesní uskupení ve svém oboru. Ocenění si v letošním roce odnáší za svoji dlouholetou práci pro obor Ing. Petr Čížek, který byl řadu let předsedou Sdružení silnic, a profesor Jiří Stráský, autor mnoha oceněných mostních konstrukcí u nás i ve světě.

Rekonstrukce objektu Bubenská 1, Praha 7

Rekonstrukce objektu Bubenská 1, Praha 7

 • Stavebník: Bubenská 1, a.s. (CPI Property Group)
 • Autor: Marek Tichý
 • Spoluautoři: Pavla Brůžová, Jana Kořínková
 • Návrh: TaK Architects, s.r.o.; AED Project, a.s.
 • Zhotovitel: Metrostav a.s.

Titul Stavba roku 2021 je udělen za dokonale provedenou obnovu a rehabilitaci Paláce elektrických podniků, která je oslavou výjimečné původní architektury a navrácení objektu do jeho původní podoby.

Městská plavecká hala Louny

Plavecká hala Louny získala jeden z deseti letošních titulů Stavba roku 2021. Návrh: DKarchitekti, s.r.o., zhotovitel: Metrostav a.s. (zdroj: Nadace ABF)

 • Stavebník: město Louny
 • Autoři: David Kudla, Filip Malý, Monika Dorňáková
 • Návrh: DKarchitekti, s.r.o.
 • Zhotovitel: Metrostav a.s., divize 8
 • Titul Stavba roku 2021 byl udělen za citlivou a moderní architekturu v podobě elegantního zkoseného černého krystalu i vlastní realizaci objektu městské plavecké haly, a to z hlediska funkčního uspořádání, materiálového řešení i kvality provedení realizace stavby, včetně detailů.

Kostel Krista Spasitele a komunitní centrum, Praha-Barrandov

 • Stavebník: Římskokatolická farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha-Hlubočepy
 • Autoři: Jakub Žiška, Pavel Šmelhaus
 • Návrh: ATELIER Žiška, s.r.o.
 • Zhotovitel: Metrostav a.s.
 • Titul Stavba roku 2021 byl udělen za výjimečnou architektonickou čistotu pojetí novostavby kostela i za celkovou realizaci a stavební provedení, včetně uměleckých prvků a stavebních detailů. I přes soudobé jednoduché geometrické tvarosloví stavba čitelně zhmotňuje tradiční chápání kostela, jeho logické členění a symboliku.

Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi – Mariánská zóna

 • Stavebník: Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána
 • Návrh: Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.
 • Zhotovitel: KONSIT a.s.; AKANT ART v.o.s.
 • Titul Stavba roku 2021 je udělen za výjimečně zdařilou a citlivou rozsáhlou obnovu nejstaršího českého mariánského poutního místa a výstavního prostoru Palladia země české, s důrazem na jeho unikátní památkovou hodnotu.

Logistické centrum Lidl Česká Republika

 • Stavebník: LIDL Česká republika v.o.s.
 • Návrh: TORION, projekční kancelář, s.r.o., Jana Hrubá
 • Zhotovitel: JTA – Holding, spol. s r.o.
 • Titul Stavba roku 2021 byl udělen za realizaci nového moderního logistického centra v lokalitě původního brownfields, s maximálním zpětným využitím recyklovaných materiálů, včetně jeho kompletního stavebně-technického řešení a provedení.

Depozitář Slovenská strela, Kopřivnice

 • Stavebník: TATRA TRUCKS a.s.
 • Autoři: Ladislav Zahradníček, Jiří Liškutín
 • Návrh: ATRIS s.r.o.; SteelPro 4 s.r.o.
 • Zhotovitel: PS BRNO s.r.o.
 • Titul Stavba roku 2021 je udělen za vytvoření moderního, velkorysého a důstojného prostředí pro unikátní technickou národní kulturní památku – výstavní prostor a depo pro historický železniční vůz Slovenská strela.

Hybernská 1, Praha 1

 • Stavebník: Lagerris a.s.
 • Autor/návrh: Architektonický atelier Radana Hubičky s.r.o.
 • Zhotovitel: SYNER, s.r.o.
 • Titul Stavba roku 2021 byl udělen za citlivé pojetí rekonstrukce při respektování všech památkových hodnot a za zcela výjimečné řešení a způsob provedení exteriéru i interiéru, včetně mimořádného přístupu ke stavebně-technickému řešení, včetně všech stavebních detailů.

Muzeum Komenského v Přerově – záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn

 • Stavebník: Olomoucký kraj
 • Autor: Miroslav Pospíšil
 • Spoluautor: Martin Karlík
 • Návrh: atelier-r s.r.o.
 • Zhotovitel: Sdružení pro zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn
 • Titul Stavba roku 2021 byl udělen za mimořádně citlivou rekonstrukci historické památky doplněné o současné prvky, provedené s velkou pokorou a respektem a snahou o maximální zachování původního historického charakteru celého objektu, a realizaci nového unikátního vzorového přístupu k rekonstrukci podobných objektů.

Vila vnitřní krajina, Nový Jičín

 • Stavebník: MIXA VENDING s.r.o.
 • Autor: Marek Štěpán
 • Spoluautoři: František Brychta, Lukáš Svoboda, Tomáš Jurák
 • Návrh: Atelier Štěpán s.r.o.
 • Zhotovitel: Tomáš STRAUB s.r.o.
 • Titul Stavba roku 2021 je udělen za dokonalou ukázku individuálního bydlení s vysokou účelností, působivou architekturou, kultivovaností prostředí a nápaditým materiálovým zpracováním. Výsledkem práce architekta, dodavatele a investora je prostředí zcela výjimečné domácí pohody.

Rekonstrukce kanalizačního sběrače, ulice Nad Novou Libní, Praha 8

 • Stavebník: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • Návrh: KO-KA s.r.o.
 • Zhotovitel: INOS Zličín a.s.; subdodavatel Čermák a Hrachovec, a.s.
 • Titul Stavba roku 2021 je udělen za unikátní technický způsob propojení kanalizačních stok speciálním kruhovým spadištěm se spirálovým skluzem odpadních vod, který je ojedinělým stavebně-technickým řešením s citlivým přístupem k přírodnímu prostředí.

 • (Poznámka redakce: Stavba získala i jeden z titulů Cena Inženýrské komory.)