Stavba Moravskoslezského kraje 2020

Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice muzea v Českém Těšíně
Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice muzea v Českém Těšíně

Prestižní soutěž Stavba Moravskoslezského kraje už popatnácté ocenila nejlepší stavby z regionu. V několika kategoriích upozornila na skvělé projekty, ocenila také výjimečné osobnosti z oblasti stavitelství a architektury. Hlavní cenu Grand Prix odborná porota udělila Muzeu Těšínska za rekonstrukci výstavní budovy a novou expozici.

Soutěž Stavba Moravskoslezského kraje každoročně vyhlašují Moravskoslezský kraj, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Obec architektů působící v rámci území kraje pod záštitou hejtmana a Ministerstva průmyslu a obchodu. V odborné jedenáctičlenné porotě soutěže pod vedením Ing. Martina Vilče (ČKAIT) jsou zástupci všech vyhlašovatelů. Práce poroty je rok od roku náročnější. Počet přihlášených a následně navštívených všech staveb roste, stejně jako jejich kvalita. Tímto se naplňuje hlavní cíl soutěže – prezentace a propagace kvalitních projektů, staveb a jejich tvůrců v Moravskoslezském kraji.

Celkem se do soutěže přihlásilo rekordních 53 staveb

Z toho padesát staveb bylo realizovaných na území Moravskoslezského kraje a tři stavby mimo území kraje. Stavby realizované v rámci kraje obsadily kategorie Stavby občanské vybavenosti – novostavby (třináct staveb), Stavby občanské vybavenosti – rekonstrukce (osmnáct staveb), Stavby občanské vybavenosti – veřejná prostranství (šest staveb), Bytové domy (pět staveb), Rodinné domy (tři stavby), Průmyslové stavby (tři stavby) a Stavby dopravní inženýrské a vodo­hospodářské (dvě stavby).

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo ve čtvrtek 21. října 2021 v kompresorovně Landek Parku v Ostravě-Petřkovicích za účasti hejtmana Moravskoslezského kraje, náměstka ministra MPO a významných osobností regionu, odborné poroty, zástupců vyhlašovatelů, účastníků výstavby a přizvaných hostů z řad politické a společenské sféry. Společně všichni mohli sledovat udílení 26 cen nejen v šesti základních kategoriích, ale také dalších speciálních cen – Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje, Ceny MPO, zvláštního ocenění SPS, Ceny odborné poroty a Ceny laické veřejnosti. Nechybělo také vyhlášení osobnosti stavebnictví, kterou se stal Ing. Josef Barták, a také Cena děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Ta je udělována studentům doktorského studia za aktivní odbornou, výzkumnou a publikační činnost i úspěšné řešení výzkumných projektů.

Nejvyšší ocenění 15. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2020, cenu Grand Prix, získala stavba z kategorie Stavby občanské vybavenosti – rekonstrukce, a to Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska na Hlavní třídě, Český Těšín. Předmětem stavebních úprav bylo dokončení celkové rekonstrukce stávající památkově chráněné budovy muzea. Jednalo se o dostavbu rozestavěné stavby, prováděnou podle stavebního povolení vydaného v roce 1999 a přerušenou v roce 2008. Objekt zahrnuje čtyři podlaží výstavních prostor, badatelnu, prostory pro muzejní pedagogiku a přednášky a mnoho dalšího. Využití našel i muzejní dvůr, který je k dispozici dětem i široké veřejnosti, a to nejen ke vzdělávacím aktivitám. Nová muzejní expozice představuje vývoj Těšínského Slezska od prehistorie po dobu nedávno minulou a nabízí pohled do života obyvatel tohoto území v minulosti. Jejím prostřednictvím je návštěvník seznámen s bohatou historií regionu, s krajinným prostředím, hmotnou kulturou a zvyky spjatými s touto historickou zemí. Na návštěvníky čeká historický exkurz do počátků dolování uhlí přes období spjaté s vládou knížat z rodu Piastovců až po první republiku. Nová je i muzejní knihovna, která se nachází v přízemních prostorách.

V závěru slavnostního galavečera proběhl křest publikace věnované 15. výročí soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2006–2021.

Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice muzea v Českém Těšíně

 • Ocenění: Cena Grand Prix a hlavní cena v kategorii Stavby občanské vybavenosti – rekonstrukce
 • Přihlašovatel/zhotovitel: MORYS s.r.o., Ostrava
 • Stavebník: Moravskoslezský kraj, Ostrava
 • Návrh: BMCH s.r.o., Ostrava
 • Původní autor: 1885–1886, Alois Jedek
 • Náklady: 80 mil. Kč vč. DPH
 • Příprava projektu: 1999 – stavba téměř na dvacet let pozastavena kvůli majetkovým sporům
 • Realizace: 2018–2019

Sportovní hala Svojsíkova, Český Těšín

 • Ocenění: hlavní cena v kategorii Novostavby občanské vybavenosti
 • Přihlašovatel/stavebník: město Český Těšín
 • Návrh: ATELIER 38 s.r.o., Ostrava
 • Zhotovitel: Metrostav a.s., Praha
 • Náklady: 96,8 mil. Kč vč. DPH
 • Příprava projektu: 2016–2018
 • Realizace: 2018–2020

Veřejný prostor Hrabůvka – Ostrava-Jih, náměstí

 • Ocenění: hlavní cena v kategorii Stavby občanské vybavenosti – veřejná prostranství
 • Přihlašovatel/stavebník: statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • Návrh: PROJEKTSTUDIO EUZC, s.r.o., Ostrava-Poruba
 • Zhotovitel: Zlínstav a.s., Zlín
 • Náklady: 94 mil. Kč vč. DPH
 • Příprava projektu: 2017–2018
 • Realizace: 2019–2020

Bytový dům Střelniční, Ostrava

 • Ocenění: hlavní cena v kategorii Bytové domy
 • Přihlašovatel/stavebník: statutární město Ostrava
 • Návrh: ATELIÉR 38 s.r.o., Ostrava
 • Zhotovitel: INTOZA s.r.o., Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky
 • Náklady: 49 mil. Kč vč. DPH
 • Realizace: 2019–2020

Rodinný dům v Šilheřovicích

Rodinný dům v Šilheřovicích

 • Ocenění: hlavní cena v kategorii Bytové domy
 • Přihlašovatel: Kamil Mrva Architects, s.r.o., Kopřivnice
 • Stavebník: Lukáš Homola
 • Návrh: Ateliér POD VĚŽÍ s.r.o., Frýdek – Místek, Kamil Mrva Architects, s.r.o.
 • Zhotovitel: STAVBY ŠIMEK s.r.o.
 • Příprava projektu: 2018
 • Realizace: 2020

Sídlo společnosti POLNA corp. s.r.o., Třinec

 • Ocenění: hlavní cena v kategorii Průmyslové stavby
 • Přihlašovatel/zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Třinec
 • Stavebník: POLNA corp. s.r.o., Třinec, dnes již jako VALVEA s.r.o., Třinec
 • Projektant: Ing. arch. Jan Paldus, Petřvald u Karviné
 • Náklady: 40 mil. Kč vč. DPH
 • Příprava projektu: neuvedeno
 • Realizace: 2018–2020

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice

 • Ocenění: hlavní cena v kategorii Stavby dopravní, inženýrské a vodo­hospodářské
 • Přihlašovatel: Subterra a.s., Praha
 • Stavebník: Správa železnic, státní organizace
 • Návrh: Sdružení Český Těšín – Dětmarovice tvořené společnostmi: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., vedoucí účastník, SUDOP Brno, spol. s r.o., účastník, METROPROJEKT Praha a.s., účastník
 • Zhotovitel: Společnost „ČET – DET“ tvořená společnostmi: Subterra a.s., správce, OHL ŽS, a.s., společník, ­EUROVIA CS, a.s., společník, GJW Praha spol. s r.o.
 • Náklady: 2,6 mld. Kč vč. DPH

 

Více viz www.stavbamsk.cz.