Green Deal aneb Zelená dohoda pro Evropu naráží na energetickou krizi

Důl Turów. (foto: cs.wikipedia.org/wiki/dul_turow)
Důl Turów. (foto: cs.wikipedia.org/wiki/dul_turow)

V posledních měsících se stále častěji používá pojem Zelený úděl, resp. European Green Deal neboli správně přeloženo Zelená dohoda pro Evropu. Co vlastně znamená a jak se k němu staví čeští představitelé?

Česká veřejnost – včetně stavební veřejnosti – si prvních zpráv o Zelené dohodě pro Evropu v roce 2019 příliš nevšímala. Uhlíková neutralita byl neznámý a prázdný pojem. Stejně tak bez většího zájmu prošla sdělovacími prostředky zpráva o tom, že Evropský parlament přijal Nařízení EP a Rady (EU) 2021/1119 ze dne 30. června 2021, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality („evropský právní rámec pro klima“). Zpozorněla teprve, když Evropská komise uveřejnila 14. července 2021 tzv. klimatický balíček, nazvaný Fit for 55, obsahující seznam 14 připravovaných evropských předpisů – nařízení a směrnic – jimiž se mají země EU přiblížit ke splnění cílů Zelené dohody.

Ke dvěma hlavním cílům patří snížení emisí skleníkových plynů v roce 2030 o 55 % oproti roku 1990 a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Na podzim 2022, tedy v době českého předsednictví, má EU tyto předpisy schvalovat. Mnozí ekonomové před jejich přijetím varují, neboť může zapříčinit energetickou chudobu Evropy. Pokud se proti návrhu evropského právního předpisu vysloví třetina členských zemí, bude mu vystavena žlutá karta a příprava návrhu předpisu se vrací na začátek. Současná energetická krize možná přispěje k tomu, že některé požadavky budou přehodnoceny. Přinášíme přehled nejdůležitějších událostí, které jsou s tzv. Zeleným údělem Evropy spojeny.

Strategický plán Zelený uděl v roce 2019 schválila i většina českých europoslanců

Celý oficiální název tzv. Zeleného údělu zní Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zelená dohoda pro Evropu. Poprvé byl publikován v Bruselu 11. prosince 2019. Tehdy se nejednalo o právně závazný dokument, ale o jakýsi strategický plán, pro který bude – po jeho přijetí – vytvořen právní rámec.

Uhlíkovou neutralitu podle Zelené dohody pro Evropu schválily hlavy všech států Evropské unie na zasedání Evropské rady 12. prosince 2019. Česká republika ústy premiéra Andreje Babiše podmínila svůj souhlas tím, že cíl se nebude vztahovat na jednotlivé země, ale na EU jako celek.

Dohodu podpořil 15. ledna 2020 Evropský parlament poměrem hlasů 482 pro, 136 proti a zdrželo se 95 europoslanců. K Zelené dohodě mohli občané i společnosti zaslat své připomínky do 6. února 2020 prostřednictvím stránek Evropské komise.

Green Deal schválil Evropský parlament 15. ledna 2020
Celkový počet českých hlasujících poslanců 21
pro – ANO, TOP 09, Piráti 12
proti – ODS, Starostové a nezávislí, SPD, KSČM 7
zdrželi se – KDU-ČSL 2

 

POKRAČOVÁNÍ TÉMATU:

Z obsahu dokumentu Green Deal

Letos v létě jsme se posunuli od strategických cílů k právnímu rámci Zelené dohody pro Evropu

Čeká klimatický balíček Fit for 55 na žlutou kartu?

Dohoda z Glasgow: změny klimatu existují