Proč mít v knihovně publikaci Rekonstrukce areálu kolonády v Mariánských Lázních ve vzpomínkách projektanta

Při návštěvě naší oblastní kanceláře si tajemnice posteskla, že některé publikace nikdo nechce. Když jsem si procházel tyto v Olomouci obtížně udatelné knihy, narazil jsem zde právě na publikaci Ing. Pavla Janečka „Rekonstrukce areálu kolonády v Mariánských Lázních ve vzpomínkách projektanta“.

Protože mám k tomuto regionu nostalgický vztah, odpomohl jsem naší oblastní kanceláři od jednoho výtisku. Jeden „covidový“ večer jsem dal této knize šanci… a poměrně obtížně ji opouštěl. Očekával jsem publikaci řešící rekonstrukci areálu kolonády plnou technických detailů, výtahů z projektu atd., ale autor pojmul své dílo pro mne nečekaně. Čtivou formou nás vtáhne do problematiky projektování a výstavby díla tohoto rozsahu, na kterém strávil 18 let svého života, v prostředí reálného socialismu, tedy doby bez internetu, mobilních telefonů. V dnešní době je již těžko představitelné, jak obtížné bylo např. vyhledávání informací v oné době.

Co tato kniha vlastně řeší? Pro představu si dovolím uvést stručný výčet toho, co v rámci tohoto projektu bylo řešeno a vyřešeno. Samozřejmě že šlo o vlastní litinové konstrukce a další prvky kolonády včetně sanace založení. Popisován je však i hledání příčin poruch v jednotlivých rozkrývaných detailech. K řešeným problémům však patřily například i stropní malby, a to jak z hlediska hledání a prosazování ideologicky akceptovatelné tematiky, tak i technologie malby v mariánskolázeňském drsném prostředí otevřené kolonády. Kniha se však nezabývá pouze objektem kolonády, ale i prostorem kolem kolonády, tedy krajinářským řešením, a to včetně unikátních objektu zpívající fontány. Nutno zde zmínit i odvážný přesun pavilonu Rudolfova pramene. Kromě popisu vlastní stavby jsou zde zmiňovány i osobnosti, které se aktivně účastnily rekonstrukce...

Knihu doporučuji všem projektantům, stavbařům i architektům, kteří dokáží ocenit přístup i nasazení osob, které se této rekonstrukce zúčastnili. Ale také investorům, kteří si zde můžou vytvořit obraz o tom, co vše se může u takovéto stavby stát a třeba i pochopí nejednoduchou pozici projektanta, kterému často chybí pro daný problém standardizované řešení a postupy, a je nutné pustit se na „tenký led“, kdy je nutné zkusit něco nového ...

Publikaci si můžete zakoupit v internetovém obchodě na www.ic-ckait.cz.