Úvodník prosinec 2021

Poslední měsíce letošního roku nám znovu přinesly zhoršení epidemie. Neznám nikoho, komu by to dělalo radost. Asi si všichni klademe otázku, kdy už to konečně skončí a budeme se moci plně vrátit k normálnímu životu. Před sto lety zažívali naši předkové pandemii světového rozsahu, která byla nazvána španělskou chřipkou. Trvala tři roky a zemřelo na ni asi 50 milionů lidí. My za sebou máme roky dva a obětí je zatím přibližně desetina. Rozdíl je to obrovský a je vidět, že medicínská věda za sto let pokročila významně kupředu a díky všem vědcům za to, že obětí není více. Nelze opomenout, že mezi velikány vědy na poli antivirových preparátů se řadí i český vědec Antonín Holý. Zřejmě by nechápal urputnost některých českých odpíračů očkování a jejich argumentaci zdůvodňovanou jako omezování osobní svobody. Zajímavé je i to, že očkování proti malárii nebo žluté zimnici takové vášně nebudí. Pro mnoho odpíračů by bylo užitečné navštívit zdravotní zařízení v Africe, kde jsou vakcíny nedostatkovým zbožím. Je vidět, že dezinformace ve veřejném prostoru mají podstatně větší vliv, než jsme si mysleli. Já osobně půjdu v prosinci na třetí dávku a dělám to zejména proto, že chci být zodpovědný k sobě i ke svému okolí.

V době, kdy píšu tento článek, slyším z televize komentáře k čerstvému jmenování prof. Fialy premiérem ČR. Slyšíme tak konečně oficiální návrhy nového premiéra na jednotlivé ministerské posty, které vesměs potvrzují předchozí spekulace ve sdělovacích prostředcích. Očekáváme, že dojde k úpravám v novém stavebním zákoně, který je pro nás klíčovým předpisem. Jsme připraveni k rozhovorům s novou politickou reprezentací a pokusíme se znovu otevřít některá témata, která jsou z našeho pohledu pro práci inženýrů a techniků důležitá. S novými ministry dopravy a místního rozvoje jsme již naše názory konzultovali v rámci procesu schvalování zákona a jsme připraveni na tyto konzultace navázat. Digitalizace je přitom jednou z oblastí, kde jsme se již v minulosti při přípravě setkali a velice úspěšně spolupracovali. Určitě se neshodneme ve všech oblastech, ale věřím v konstruktivní a věcné jednání tak, jak tomu bylo i v minulosti.

Ještě drobné ohlédnutí za letošním Shromážděním delegátů. Při hlasování bylo zamítnuto několik úkolů směřovaných z OK Praha pro představenstvo. Neznamená to ale, že se těmito podněty představenstvo nebude zabývat. Některými jsme se již zabývali i před Shromážděním delegátů ČKAIT a budeme v tom pokračovat i nadále. Jedním z těch důležitých je řešení havárií, které jsme již na představenstvu vícekrát probírali. Stávající případy sledujeme a přemýšlíme o tom, jak pomoci objektivnímu prošetřování, když soudní praxe není vždy optimální. Na posledním jednání SIA ČR – Radě výstavby v listopadu jsem požádal, abychom se tímto tématem zabývali společně a upozornili Ministerstvo spravedlnosti na skutečnost, že v oblasti soudních řízení by bylo užitečné a z našeho pohledu nezbytné zřídit institut odborných komisí pro oblast havárií. Pro zlepšení situace učiníme, co bude možné. Je smutné, že i přes opakované urgence již několik měsíců čekáme na odpověď na náš podnět, aby se obory soudních znalců sladily s našimi obory autorizace. Je to další nezbytný krok k tomu, aby soudy rozhodovaly na základě posudků odborníků v oborech, které jsou jim vlastní.

Máme před sebou již za necelý měsíc Vánoce. Všem vám přeji, aby proběhly v klidu a pravé vánoční pohodě. Možná, že se v dnešní pohnuté době více než kdy jindy můžeme zamyslet nad jejich skutečnou hodnotou. Ale ať už podlehnete nákupnímu šílenství nebo se raději zastavíte na koncertě pěveckého sboru, doufám, že Vánoce strávíte ve zdraví a odpočinete si od běžných starostí pracovních dnů. Nový rok už snad přinese oslabení epidemie a my se budeme moci věnovat našim zálibám a radostem bez současných omezení. Všem vám přeji v novém roce mnoho štěstí a také pevné zdraví.