• Úvodník září 2020

  Tentokráte usedám k psaní na poslední chvíli, a to ještě díky připomenutí Markéty. No, nelze se divit, horké léto u vody je příjemnější než v pražských ulicích, a ještě když mám štěstí na společnost u bazénu. Pokusím se i tento úvodník napsat tak, aby vás zaujal. Na shromáždění padnou patrně velké nápady. Zdá se, že je snaha změnit nejen představenstvo, ale nastoupit i zcela nový směr, kam má Komora kráčet. Nic nového, podívejme se kolem sebe, kolik nám toho politici slibují, až se bojím, aby se nám nevrátily zářné zítřky. Těch slibů ze strany politiků je
 • Rekodifikace podvanácté aneb závazná pravidla pro vládu nejsou úplně závazná?

  Tento díl věnujeme vybraným ustanovením rekodifikovaného stavebního práva, která obsahují znění postoupené 27. července 2020 na opětovné projednání Legislativní rady vlády, a která se bezprostředně dotýkají činnosti autorizovaných osob. Neakceptované připomínky ČKAIT v ustanoveních stavebního zákona zůstaly.

 • Nový jaderný blok Dukovany II – největší stavební zakázka v ČR

  Na konci července vláda podepsala s firmou ČEZ smlouvu o financování dostavby nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Do konce letošního roku by mělo být zahájeno výběrové řízení na dodavatele jaderné technologie včetně stavby za více než 162 až 200 mld. Kč. Na její realizaci by se měly podílet i české stavební firmy.

 • Nová vyhláška o energetické náročnosti budov od 1. září 2020

  Z nové vyhlášky č. 264/2020 Sb. vyplývá, že splnění hlavního kritéria množství neobnovitelné primární energie bude závislé na jednoduchém tvaru budovy (co nejnižší poměr A/V), na využití obnovitelných druhů energií, na orientaci budovy ke světovým stranám a na tepelně technických vlastnostech konstrukcí obálky budovy a navržených technických systémech.

 • Kdo opravdu může za pád trojské lávky?

  Soudní přelíčení ve věcí pádu trojské lávky se má konat celé tři dny od 15. do 17. září 2020 u Městského soudu v Praze 1. Hlavní obžalovaní jsou prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., (projektant) a Ing. Antonín Semecký (správce). Průběh této absurdní obžaloby budeme sledovat.

 • Podle MMR není podloží součástí stavby

  Bude-li podloží bráno jako něco, co inherentní součástí stavby není a účastníci výstavby k němu nebudou mít ze zákona stanovenou stejnou odpovědnost jako k „horní“ stavební konstrukci, tak se s četnými haváriemi tkvícími v neočekávaných reakcích podloží na výstavbu budeme setkávat stejně často jako dosud. A spolu s tím i se snahami vyprávět pohádky o tom, že byly způsobené vyšší mocí.

 • Největší energetický projekt světa vzniká ve Francii

  V Cadarache u francouzského Marseille se v červenci začalo s montáží obrovských dílů Mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru (ITER). Montáž bude probíhat do roku 2025, o deset let později by měl být projekt spuštěn.

 • Pražské stavební předpisy chtějí zpřesnit pojmy

  Rada hlavního města schválila 22. června 2020 návrh nového znění Pražských stavebních předpisů, který má zmírnit riziko odlišného výkladu zastavitelnosti území. Nyní půjde návrh do připomínkového řízení.

 • Stavba a voda

  Konference VODA 2020 chce inspirovat a připomenout význam a vliv vody v urbanismu, architektuře i stavitelství. S ohledem na šíření epidemie koronaviru byla konference přesunuta na 7.-8. 6. 2021. V původním termínu dne 20. 10. 2020 proběhne od 15.00 webinář.

 • 3. zasedání představenstva

  Hlavním tématem byly zprávy o hospodaření a příprava volebního shromáždění delegátů. Představenstvo se zabývalo i propagací ČKAIT, doporučilo pokračovat ve využívání služeb ČTK i pro další tiskové konference a prezentaci ČKAIT. Newsletter Zprávy a informace ČKAIT je od letošního roku nově zasílán nejen na stavební úřady, investiční odbory obcí ale i novinářům.

 • Nová Autorizační rada ČKAIT

  Ing. Klára Dostálová jmenovala nové členy Autorizační rady ČKAIT od 1. července 2020 na dobu tří let. První jednání nové Autorizační rady se uskuteční 9. září 2020. Představenstvo do funkce předsedy Autorizační rady zvolilo Ing. Adama Vokurku, Ph.D., a do funkce místopředsedy Ing. Jaromíra Šišmu. V šestnáctičlenné Autorizační radě je jedenáct zástupců ČKAIT.

 • Hospodaření ČKAIT v koronavirové době

  ČKAIT dosud hospodaří v souladu s připraveným návrhem rozpočtu na letošní rok, který byl pro delegáty shromáždění delegátů uveden ve Výroční zprávě ČKAIT za rok 2019.
  Na shromáždění delegátů 12. září 2020 bude hospodaření ČKAIT upřesněno především v tom, jak se nahradí neuskutečněné odborné akce. K 31. květnu 2020 byla poměrná část čerpání výdajů na hlavní činnost o 9,9 mil. nižší než předpokládal návrh rozpočtu ČKAIT.

 • RSS – Rich Site Summary

  Adresa informačního kanálu ČKAIT je www.ckait.cz/rss.xml Informační RSS kanál umožnuje návštěvníkovi webových stránek nastavit si odebírání novinek publikovaných na webu. Tento nástroj je znám od roku 1999 a používá se na stránkách, kde se obsah často mění a uživatel chce být informován o každé novince na oblíbeném webu. Webové stránky, které tuto službu poskytují jsou většinou opatřeny ikonou RSS. Uživatel na webu získá adresu RSS kanálu, kterou vloží do své oblíbené RSS čtečky. Těchto aplikací je nespočet, všechny však z vybraných zdrojů přijímají publikované
 • Výběr webinářů ČKAIT v září a říjnu 2020

  Letos na jaře musela ČKAIT v důsledku koronavirových opatření zrušit všechny připravované vzdělávací akce. Více než dostatečně jsou nahrazovány moderní digitální formou dálkového vzdělávání prostřednictvím webinářů. S ohledem na úsporu času při cestování se tato forma stává mezi autorizovanými osobami velmi oblíbenou.

 • Červnové semináře z Českých Budějovic

  Po dohodě s vedením SPŠ stavební v Českých Budějovicích se nám podařilo vtěsnat do červnového programu tři semináře z celoživotního vzdělávání, které byly z důvodu koronavirové krize přesunuty. Jednalo se o novinky v oblasti požární bezpečnosti staveb, technický dozor stavebníka a odpovědnost autorizovaných osob

 • Profesní informační systém ČKAIT

  Systém PROFESIS je přístupný bez přihlášení, s výjimkou vybraných pomůcek, právních předpisů, českých technických norem (ČSN v plném znění jsou přístupné pouze pro členy se smluvním vztahem s agenturou ČAS) a studijních materiálů.

 • Miroslav Brada – 80 let

  Ing. Miroslav Brada se narodil 19. května 1940 v Plzni. Muž na svém místě v oboru jeho práce, přítel, kamarád, nezkazí žádnou legraci, tak nějak bychom mohli charakterizovat našeho kolegu a člena ČKAIT Ing. Miroslava Bradu.

 • VODA 2020

  S ohledem na šíření epidemie koronaviru byla konference „Voda 2020 / Stavba a voda“ přesunuta na 7.-8. 6. 2021. V původním termínu dne 20. 10. 2020 proběhne od 15.00 webinář.

 • A kdo získá titul Stavba roku 2020?

  Veřejné hlasování bude ukončeno ve středu 14. října ve 12.00 hod. Také vy můžete dát svůj hlas vaší favorizované stavbě na www.stavbaroku.cz. Nominace budou vyhlášeny na slavnostním večeru ve čtvrtek 10. září 2020 v Dopravní hale Národního technického muzea v Praze. Slavnostní udílení titulů a zvláštních cen proběhne 15. října 2020 tradičně v Betlémské kapli v Praze.

 • Hrad Buchlov

  10. zlatá pamětní mince edice Hrady
  cyklus zlatých mincí České národní banky