• Úvodník duben 2021

  Prožíváme dobu zatím nejtěžšího lockdownu. Respirátory FFP2 v obchodech, zákaz cestování mezi okresy, školy uzavřené na neurčito, to všechno teď patří k naší každodenní realitě. Nařízení bohužel doprovází chaos, který nás nikoho nemůže těšit. Opatření z předchozího dne je odvoláno hned následující den, naši vrcholní představitelé se přou o to, jakou vakcínou očkovat a ani samotnému systému očkování člověk moc nerozumí. Někteří senioři, kterým je přes osmdesát let, očkováni nejsou, systém Reservatic píše, že jsou snížené dodávky vakcín, ale v té samé chv
 • Můžeme odstavit uhelné elektrárny?

  Rozhovor s profesorem Františkem Hrdličkou, předsedou Dozorčí rady ČKAIT a předním českým odborníkem na energetiku. Do roku 2008 byl členem Pačesovy komise, což byl poradní orgán vlády pro energetiku. Nyní je jedním z členů uhelné komise, která radí vládě, jak dospět k nízkouhlíkové energetice. Bez jádra to nepůjde.

 • Jak se bránit sporným ustanovením ve Smlouvě o dílo u veřejných zakázek?

  Pokud je návrh Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouvy“) pro zpracovatele projektové dokumentace jednostranně nevýhodný, uchazeč může podat námitku, žádost o vysvětlení zadávací dokumentace anebo se prostě takovéto soutěže nezúčastnit. Uzavřít Smlouvu, kde hrozí likvidační pokuty, nebo není nastavena odpovídající odměna za požadovanou službu, je pro projektanty velmi nebezpečné. Odpovědnost autorizovaných osob je totiž vysoká bez ohledu na případně nízký honorář.

 • Kontroly nosných konstrukcí staveb jsou stejně klíčové jako technické kontroly aut

  Jen minimum vlastníků má povědomí o nutnosti správné údržby nosných konstrukcí staveb. Přitom čím větší stavba, tím větší je riziko, a tedy potřeba kontrol, a to po celou dobu životnosti stavby. Přitom pro pozemní stavby, a to včetně stadionů, obchodních center a jiných míst, kde se shromažďuje větší počet osob, žádný systémový předpis pro provádění kontrol nosných konstrukcí neexistuje.

 • Suchá novela vodního zákona

  Jaké nejvýznamnější změny přinesla tzv. suchá novela vodního zákona č. 544/2020 Sb., která je účinná od 1. února 2021? Zákonodárce se mimo jiné rozhodl nadřadit čištění odpadních vod s následným vypouštěním do vod podzemních před akumulací v nepropustné žumpě s následným vyvážením na čistírny. Vypouštění vyčištěných splaškových vod do podzemních vod přitom může být rizikové, neboť jejich kvalita bude záležet na schopnostech mnoha drobných a nekvalifikovaných provozovatelů.

 • Jak se nyní kolaudují rodinné domy?

  Již téměř tři roky není u většiny rodinných domů potřeba povolení k užívání stavby neboli kolaudace. Nejasnosti s tím spojené vyvolaly další novelu stavebního zákona a MMR od té doby vydalo již tři metodické pokyny. Přinášíme proto aktualizovaný výklad tohoto problému.

 • Rekodifikace pošestnácté aneb nastane kolaps stavební správy?

  Kuloární jednání o pozměňovacích návrzích nového stavebního zákona a navazujícího změnového zákona probíhala celý březen a legislativní tvořivost mnoha poslanců se naplno rozjela. Druhé čtení zákona bylo zahájeno obecnou rozpravou 1. dubna 2021. Mnozí řečníci varovali před přijetím stavebního a změnového zákona, do nichž jsou zapracovávány desítky často navzájem nekoordinovaných pozměňovacích návrhů poslanců.

 • Pokuty pro autorizované osoby se zvýší

  Jak návrh stavebního zákona upravil postavení autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě a ve kterých bodech se dotýká postavení ČKAIT při výkonu její působnosti? K pozitivním změnám patří doplnění definice překrývání autorizačních oborů přímo do znění zákona, a to podle požadavků ČKAIT. Změnovým zákonem by také došlo ke zvýšení pokut.

 • Webináře ČKAIT květen–červen 2021

  Přehled vybraných webinářů k uzávěrce podkladů 24. března 2021. Do kalendáře akcí mohou být nové webináře doplněny, plánované případně zrušeny. Sledujte proto web Komory. Nabídka webinářů, které pořádá Komora, se neustále rozšiřuje, zvyšuje se také účast. Za březen byl maximální počet posluchačů 650 (skutečně připojené osoby).

 • Profesní informační systém ČKAIT

  Novinky Geometrická přesnost schodišť a šikmých ramp (TS 02) – TS byl schválen představenstvem v únoru 2021, platný je od 1. července 2021 (Technické standardy) Komentář normy ČSN EN ISO 16 924 Plnicí stanice na zemní plyn – LNG stanice pro plnění vozidel (R 3.2) Jak se v minulosti stavělo s vápnem (R 4.1) Radonový program (R 8.1) Digitální Česko (Dokumenty veřejné správy – Úřad vlády ČR) Slovník územního rozvoje (Dokumenty veřejné správy – MMR – ÚÚR) Další nové dokumenty MMR (Dokumenty veřejné správy – MMR) Návrh a realizace suchých nádrží (Dok
 • Zkušenosti stavebního úřadu v Liberci

  Začal třetí rok intenzivní terénní práce a permanentní informační kampaně libereckého stavebního úřadu. Jeho činnost se značně liší od praxe běžné na ostatních stavebních úřadech. Nezabývá se jen sousedskými spory, ale aktivně dohlíží na kvalitu a bezpečnost realizovaných staveb.

 • prof. Ing. František Hrdlička, CSc. – 75 let

  se narodil v březnu 1946 v Chebu. Technické vzdělání získal na Střední průmyslové škole jaderné techniky v Praze a posléze na Fakultě strojní ČVUT v Praze v oboru energetické stroje, zaměření parní kotle. Profesní život prof. Hrdličky je spojen především s oborem energetiky. Po absolvování ČVUT pracoval sedm let v národním podniku Strojtex Dvůr Králové. Jeho druhým zaměstnavatelem se od roku 1976 stala Fakulta strojní ČVUT v Praze, kde v oboru energetiky aktivně působí dodnes. Do roku 1999 zde pracoval jako výzkumný pracovník, poté jako pedagogický (akademický) pracovník. Vědecký ti
 • Marie Báčová – 80 let

  Narodila se v roce 1941 v obci Jedlov na Jihlavsku. Oblasti stavebnictví se úspěšně věnuje již od mládí. V Komoře začala pracovat v roce 1998, kde se po krátké době stala ředitelkou nově založeného Informačního centra ČKAIT, s.r.o. Rozvoji a stabilizaci společnosti se intenzivně věnovala deset let. Pod jejím vedením společnost získala pevné základy, z nichž čerpá dodnes. V roce 2009 přešla Marie Báčová zpět do Komory, kde se díky svým znalostem, zkušenostem a kontaktům stala poradkyní Ing. Pavla Křečka, předsedy ČKAIT, a pokračuje na této pozici i pro současného předsedu Ing. Robe
 • prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., dr.h.c. mult. – 80 let

  oslavil 11. dubna 2021 významné životní jubileum. Patří mezi přední významné odborníky v oblasti teorie a kon­strukce pozemních staveb jak doma, tak i v zahraničí. Je uznávanou osobností v oblasti vysokoškolského vzdělávání stavebního inženýrství. Byl jedním ze zakládajících členů ČKAIT, mnoho let působil v jejím představenstvu. Nyní je čestným členem ČKAIT a členem Inženýrské akademie ČR. S jeho jménem je spojena řada význam­ných změn na Fakultě stavební ČVUT, řada významných projektů, výzkumných prací, publikací i realizovaných experi­mentálních staveb, na kterýc
 • Veřejné zakázky z pohledu ČKAIT

  Je nutné zamezit diskriminaci autorizovaných osob ČKAIT a častěji upozorňovat zadavatele na problematická ustanovení veřejných zakázek. Jak tento úkol nejlépe naplnit řešila mimo jiné pracovní komise ČKAIT pro ZZVZ na jednáních konaných 12. ledna a 9. března 2021.

 • Nosič elektronického autorizačního razítka ČKAIT bude USB token

  Mělo se sice začít používat až od 1. července 2023, ale loňská novela liniového zákona s navazující změnou stavebního zákona zamíchala kartami, a v některých případech, jako je třeba vedení elektronického stavebního deníku, by bylo razítko třeba již od 1. ledna 2021. ČKAIT proto urychluje výběr nejvhodnějšího dodavatele certifikovaného elektronického autorizačního razítka.

 • Nový finanční rámec Evropské unie

  Nový víceletý finanční rámec Evropské unie na období 2021–2027 vyčlenil pro ČR celkem 2,1 bilionu korun. Dokážeme tyto peníze využít a nastartovat českou ekonomiku správným směrem?

 • Ing. František Bostl (†81)

  Zemřel po krátké nemoci 9. února 2021 v nedožitých 82 letech. V roce 1957 po absolvování Vyšší průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích nastoupil na stavební úřad v Trhových Svinech. Protože si brzy osvojil potřebné znalosti, dosti odlišné od těch školních, byl převelen na okresní stavební úřad a souběžně dálkově vystudoval v roce 1968 Stavební fakultu ČVUT v Praze, obor pozemní stavby. Jeho pracovitost a znalost problematiky odborné i právní byla předpokladem pro jeho další působení, a to na místě vedoucího odboru výstavby a územního plánování jihočeského krajsk
 • prof. Dipl.-Ing. Dr. E. H. Karl Kling (†92)

  Narodil se 18. prosince 1928 ve švábském městě Krumbach, zemřel 27. března 2021. Dne 27. listopadu 1991 byl zvolen prvním prezidentem Bavorské inženýrské komory. Jeho angažovanost pro výkon povolání stavebních inženýrů v Bavorsku byla stejně úspěšná jako spolupráce s dalšími evropskými asociacemi, zejména ve východní Evropě. Již v roce 1994 podepsal prof. Kling spolu s Ing. Václavem Machem a Ing. Miloslavem Pavlíkem v klášteře Teplá smlouvu o spolupráci Bavorské inženýrské komory s ČKAIT a ČSSI, jejíž text byl připraven v Mnichově. Tato smlouva, která byla vůbec první mezinárodn
 • doc. Ing. František Kulhánek, CSc. (†74)

  prožil doslova většinu života ve spojení s Fakultou stavební ČVUT v Praze. Nejprve jako student (od roku 1965), poté jako odborný asistent (od roku 1970) a nakonec jako docent (od roku 2007). Svůj odchod do důchodu ke konci února tohoto roku přežil jen o pár dní, zemřel v nedožitých 75 letech. Docent Kulhánek byl uznávaným odborníkem v oboru konstrukcí pozemních staveb se zaměřením na stavebně fyzikální problematiku budov, významným pedagogem a propagátorem oboru. Po roce 1989 se také věnoval internacionalizaci studia – zavádění výuky v angličtině v programu TEMPUS, absolvoval řadu zahran
 • Výstava Stavba roku 2020 v Plasích

  Výstava soutěžních panelů je přístupná ve venkovním prostoru Centra stavitelského dědictví Národního technického muzea v Plasích do konce června 2021. Virtuální výstava včetně filmových projekcí je na Facebooku a YouTubu.