Ing. František Bostl (†81)

Ing. František Bostl (†81)

Zemřel po krátké nemoci 9. února 2021 v nedožitých 82 letech. V roce 1957 po absolvování Vyšší průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích nastoupil na stavební úřad v Trhových Svinech. Protože si brzy osvojil potřebné znalosti, dosti odlišné od těch školních, byl převelen na okresní stavební úřad a souběžně dálkově vystudoval v roce 1968 Stavební fakultu ČVUT v Praze, obor pozemní stavby. Jeho pracovitost a znalost problematiky odborné i právní byla předpokladem pro jeho další působení, a to na místě vedoucího odboru výstavby a územního plánování jihočeského krajského národního výboru. Posléze vedl Krajskou investorsko-inženýrskou organizaci pro bytovou a občanskou výstavbu a následně řídil výstavbu a údržbu Dopravního podniku České Budějovice.

Od roku 1979 byl soudním znalcem pro oceňování nemovitostí a též znalcem pro obor stavebnictví. Od roku 1983 byl předsedou poradní a zkušební komise krajského soudu pro obory stavebnictví a oceňování nemovitostí. Souběžně s pracovní činností se věnoval sportu. Zpočátku aktivně volejbalu, od roku 1961 pracoval v komisi výstavby Okresního výboru ČSTV, kde od roku 1968 vykonával funkci předsedy. Do roku 2015 byl místopředsedou Českobudějovického okresního výboru tělovýchovy a sportu. V Českém svazu stavebních inženýrů zastával dlouhá léta funkci předsedy revizní komise a po tři období byl tajemníkem poroty soutěžní přehlídky stavebních realizací PRESTA jižní Čechy.

Ing. František Bostl získal autorizaci pro obor pozemní stavby v roce 1994 a pro své odborné a právní znalosti, značné zkušenosti, pracovitost a smysl pro poctivost pracoval od roku 1997 v senátu stavovského soudu a po tři volební období byl členem Stavovského soudu ČKAIT. Za svou obětavou práci byl oceněn různými vyznamenáními, inženýrskou komorou mu bylo uděleno čestné členství ČKAIT. Jménem výborů oblasti ČKAIT České Budějovice a ČSSI a jménem bývalých spolupracovníků bychom mu rádi poděkovali za veškerou práci pro společnost, za přímý, poctivý a kamarádský vztah ke kolegům a spolupracovníkům. Čest jeho památce.