doc. Ing. František Kulhánek, CSc. (†74)

doc. Ing. František Kulhánek, CSc. (†74)

prožil doslova většinu života ve spojení s Fakultou stavební ČVUT v Praze. Nejprve jako student (od roku 1965), poté jako odborný asistent (od roku 1970) a nakonec jako docent (od roku 2007). Svůj odchod do důchodu ke konci února tohoto roku přežil jen o pár dní, zemřel v nedožitých 75 letech. Docent Kulhánek byl uznávaným odborníkem v oboru konstrukcí pozemních staveb se zaměřením na stavebně fyzikální problematiku budov, významným pedagogem a propagátorem oboru. Po roce 1989 se také věnoval internacionalizaci studia – zavádění výuky v angličtině v programu TEMPUS, absolvoval řadu zahraničních pobytů. Vychoval deset úspěšných doktorandů, vedl velké množství diplomových prací. Stavební tepelnou techniku vyučoval i na Fakultě architektury ČVUT.

Pod jeho vedením byla realizována řada stavebních projektů, ve velké míře se jednalo o rekonstrukce obvodových stěn a střech, kde mohl dobře uplatnit svou specializaci. Významné a oceňované byly jeho aktivity v rámci ČKAIT. Myslím si, že všichni oceňovali jeho přátelskou, nekonfliktní povahu. Řadu let byl zástupcem vedoucího katedry, pracoval v akademických orgánech, byl i předsedou Akademického senátu ČVUT. S Františkem jsem se nejprve setkal jako student v předmětu stavební tepelná technika, kde nás vyučovali dva vstřícní odborní asistenti – František Kulhánek a Karel Bloudek, oba již tehdy uznávaní odborníci. Karel odešel před mnoha lety, František nyní.

Obor zůstává, proměňuje se podle požadavků doby a má také nové generace odborníků, v projektové praxi i v teoretických oblastech. Obdivovali jsme Františkův nadhled a optimismus, s jakým v posledních letech bojoval s těžkou nemocí. Prosím, vzpomeňte si na našeho vždy usměvavého kolegu se mnou.