prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc., FEng. †83 let

prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc., FEng. †83 let

Odešel uznávaný odborník v oboru nelineární mechaniky, mechaniky kompozitů a spolehlivosti konstrukcí, prof. Jiří Šejnoha. Odešel vynikající učitel, vynikající vědec, vynikající inženýr, čestný člen ČKAIT. Zemřel 20. 6. 2023 ve věku nedožitých 84 let.

Jiří Šejnoha se narodil v Nové Pace 2. 8. 1939. V roce 1961 dokončil studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Poté odešel do praxe, pracoval v Pozemních stavbách Praha a Pražském projektovém ústavu. V roce 1964 nastoupil na Katedru stavební mechaniky jako odborný asistent. Vědeckou hodnost CSc. získal v roce 1968, habilitoval se v roce 1974. V roce 1983 získal hodnost DrSc. a následujícího roku byl jmenován profesorem. V období 1987 až 1999 působil jako vedoucí Katedry stavební mechaniky, v letech 1998 až 2000 se stal prorektorem ČVUT pro výstavbu. V období 2005 až 2011 vedl Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí CIDEAS.

Byl členem České společnosti pro mechaniku, International Society for Computational EngineerIng. V roce 1998 byl zvolen členem Inženýrské akademie ČR. Obdržel Felberovu
medaili, Cenu rektora ČVUT, Medaili ministra školství, Medaili prof. Bažanta za vědeckou činnost a Medaili prof. Rektoryse za pedagogickou činnost. Je autorem nebo spoluautorem 7 monografií a více než 250 článků v prestižních časopisech a konferenčních příspěvků.

V roce 2019 se stal čestným členem ČKAIT. Jako kantor se významnou měrou zasloužil o výchovu špičkových stavebních inženýrů, řadu let přednášel zejména předmět Pružnost a pevnost. Dokázal věci složité sdělovat jazykem jednoduchým a všem pochopitelným. K vynikajícím výkonům si vystačil jen s tabulí, křídou a tím nejdůležitějším – učitelským nadáním.

Jiří Šejnoha byl a zůstane uznávaným vědcem mimo jiné i proto, že patřil k těm vzácným lidem, kteří dokázali pozorně naslouchat druhým a na úrovni s nimi diskutovat – a to vše i v situacích, kdy s řešenou problematikou nebyl detailně obeznámen. Měl schopnost okamžitě zařadit nový poznatek do souvislostí, které již znal.

Byl zkušeným inženýrem, který úspěšně projektoval a konzultoval. Uměl navrhnout jasná a srozumitelná řešení. K ověření složitých výpočtů nepotřeboval výpočetní programy, stačily mu papír, tužka, kalkulačka a hlavně inženýrský cit.

Tyto řádky by měly být především oslavou života dobrého člověka, kterému mnozí z nás vděčí za mnohé. Jiří Šejnoha si získal značný respekt a měl přirozenou autoritu. Nezištně dával rady a lidé mu za to byli vděčni a měli ho rádi.

Čest jeho památce!