• Úvodník září 2023

  Končí léto a s ním také možnost odpočinout si na chalupě, na horách nebo u moře. Nabytou energii můžeme využít v práci, ti mladší ji budou určitě potřebovat při nástupu svých dětí do škol a velkou část každému odčerpá i styk s úřady na všech úrovních a ve všech oblastech, nejen v tom našem stavebním rybníčku. Kapacita té mojí „baterie“ je pořád stejná, ale nějak se mi zdá, že se rychleji vybíjí kvůli vyšší spotřebě vyplývající z nových a nových předpisů. Potřeboval bych asi častěji zapojit šňůru do zásuvky. Letní měsíce jsou již tradičně
 • Kam se posouvá standardizace pro BIM?

  BIM se pomalu, ale jistě rozšiřuje. Standardizaci BIM se věnuje řada lidí nejen z komerčních a softwarových firem, ale i ze škol a státních institucí. ČSN EN ISO normy pro BIM představují – na rozdíl od často jednoúčelových metodik pro BIM – skutečnou spojnici mezi jednotlivými státy při zavádění a používání metody BIM. Obsahují také terminologický základ pro jednotný jazyk BIM. Měly by sloužit k tomu, aby projekty od návrhu až po likvidaci staveb probíhaly lépe a byly založeny na spolupráci, nikoliv na souboji jednotlivých účastníků.

 • Ani po uvolnění podmínek pro instalaci tzv. „malých“ FVE do 50 kW se nevyplatí podceňovat jejich požární bezpečnost

  FVE začne hořet jen zřídka kvůli poruše na samotném panelu. Příčina je většinou ve zkratu v navazujících rozvodech a elektrických zařízeních. Přitom donedávna byla požární bezpečnost obnovitelných zdrojů elektrické energie řešena jen minimálně. Předpisy požární bezpečnosti nereagovaly na rychlý nárůst instalací FVE dostatečně pružně. Nyní se to mění.

 • I „malá“ FVE do 50 kW je složité elektrické zařízení, přesto se obejde bez požárně bezpečnostního řešení?

  Tzv. „malé“ FVE do 50 kW je možné instalovat bez nutnosti stavebního řízení a tedy i požárně bezpečnostního řešení. Jedná se o složitá elektrická zařízení, která při nesprávné instalaci mohou způsobit požár a znemožnit zásah hasičů. Nevhodné řešení může stavbu i zbytečně prodražit. Ani tyto však nemůže navrhovat kdokoliv.

 • Kdy se instalace FVE neobejde bez stavebního povolení?

  Stavební řízení je vždy nezbytné nejen pro FVE nad 50 kW. Je nutné jím projít také v těch případech, kdy tzv. "malé" FVE do 50 kW nesplní některý z požadavků vyhlášky č. 114/2023. Povolovací proces pak vyžaduje zpracování požárně bezpečnostního řešení.

 • Kdy je FVE vyhrazeným elektrickým zařízením?

  Klíčová je odpověď na otázku, zda FVE pracuje, nebo nepracuje s bezpečným napětím. Ta určuje, jaký bude dopad zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, a navazujících nařízení vlády v souvislosti s masivním rozšiřováním fotovoltaických elektráren (FVE).

 • Poučení z pádu plošiny Triangl

  Rozhledna Triangl u Markvartic se na začátku srpna 2023 zřítila ve chvíli, kdy na vyhlídkové plošině bylo osm dětí ve věku 8 až 15 let a jedna starší dívka z letního tábora. Došlo k vážným zraněním a nyní probíhá šetření, co bylo příčinou havárie. Mohlo to být jak přetížení, tak i nevyhovující technický stav a zanedbaná kontrola.

 • Jaký dopad má překrývání oborů autorizací na profesní odpovědnost?

  Jednou ze zásadních novinek vyvolaných novým stavebním zákonem je snaha o jednoznačnější definování podmínek překrývání autorizací. Změny definice kompetencí se týkají jak projektantů, tak stavbyvedoucích či všech forem dozorů ve výstavbě, bez ohledu na obor autorizace. Je nutné stále připomínat, že míra rizika v profesní odpovědnosti autorizovaných osob se zvyšuje.

 • Jsou současné zdicí systémy prvkem pro nosné konstrukce?

  Některé moderní zdicí prvky mají sice skvělé tepelně izolační či akustické vlastnosti, bohužel někdy na úkor vhodného statického působení a řádného chování celé nosné konstrukce. Navíc vzorová řešení uváděná v katalozích výrobků nemusí být vždy pro každou stavbu vhodná. ČKAIT proto vyvolala jednání s výrobci zdicích materiálů, zejména o nutnosti doplnění podstatných vlastností těchto nových zdicích prvků.

 • Důležité informace pro autorizované osoby

  mění se pravidla pro použití elektronického deníku autorizované osoby (eDAO) odsouvá se termín pro zakládaní profesních datových schránek (více webinář na téma DS 16. října) připomínáme Pravidla pro použití razítka autorizované osoby (více webinář a seminář o Razítku AO 4. října ) na oblastních kancelářích ČKAIT lze zažádat o osvědčení odbornosti pro práci v zemích EU
 • Oblast České Budějovice aktivně spolupracuje s rakouskými kolegy

  Pracovní jednání zástupců oblasti ČKAIT České Budějovice a zástupců Kammer der ZiviltechnikerInnen | ArchitektInnen und IngenieurInnen Oberösterreich und Salzburg (dále „ZT:“) se uskutečnilo 16. května 2023 v sídle komory v Linci. Pravidelná výměna zkušeností a informací byla jako vždy velmi přínosná pro obě strany.

 • Stavba roku 2022 Zlínského kraje

  Letošního ročníku soutěže se účastnilo rekordních 61 staveb realizovaných a dokončených stavebními firmami Zlínského kraje v roce 2022. Nejvyšší ocenění Grand Prix architekta Pavla Nováka získala administrativní budova místní dřevařské firmy Kloboucká lesní. Hlavní cenu v ostatních kategoriích obdrželo dalších 10 mimořádných staveb. Tři stavby získaly Cenu hejtmana, MPO a syndikátu novinářů. Kromě toho bylo uděleno 19 čestných uznání.

 • Novinky v PROFESISu

  Profesní informační systém ČKAIT umožňuje autorizovaným osobám i odborné veřejnosti rychlý přístup k aktuálním informacím. Nově byly doplněny podmínky provozu FVE či výkresy nosných konstrukcí panelových domů v západočeském, jihočeském a karlovarském regionu.

 • Nové kurzy v eduKu

  Středisko vzdělávání a informací ČKAIT připravilo možnost elektronického vzdělávání pro autorizované osoby. Při prvním přihlášení do systému se uživateli (studentovi) zobrazí nástěnka s nabídkou kurzů ke studiu a záznamů webinářů ke zhlédnutí.