prof. Dipl.-Ing. Dr. E. H. Karl Kling (†92)

Narodil se 18. prosince 1928 ve švábském městě Krumbach, zemřel 27. března 2021. Dne 27. listopadu 1991 byl zvolen prvním prezidentem Bavorské inženýrské komory. Jeho angažovanost pro výkon povolání stavebních inženýrů v Bavorsku byla stejně úspěšná jako spolupráce s dalšími evropskými asociacemi, zejména ve východní Evropě. Již v roce 1994 podepsal prof. Kling spolu s Ing. Václavem Machem a Ing. Miloslavem Pavlíkem v klášteře Teplá smlouvu o spolupráci Bavorské inženýrské komory s ČKAIT a ČSSI, jejíž text byl připraven v Mnichově. Tato smlouva, která byla vůbec první mezinárodní smlouvou Bavorské inženýrské komory, se stala vzorem pro uzavírání dalších smluv s evropskými inženýrskými organizacemi. V roce 1999 se prof. Kling stal prvním zahraničním čestným členem ČKAIT. Čest jeho památce!