Ing. Josef Mach † 98 let

Ing. Josef Mach † 98 let

Dne 6. října 2022 zemřel ve věku 98 let Ing. Josef Mach, vynikající silniční inženýr, jeden ze zakládajících členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Ing. Josef Mach se narodil 22. července 1924 ve Valteřicích v podhůří Krkonoš. Vysokou školu inženýrského stavitelství na ČVUT v Praze pro obor Konstrukce – doprava absolvoval v roce 1950. V roce 1969 dokončil postgraduální studium se zaměřením na provoz a ekonomiku dopravy na Vysoké škole dopravní v Žilině.

V letech 1950 až 1962 byl vedoucím projektantem dopravních staveb a statiky vodohospodářských objektů v trutnovské pobočce Stavoprojektu Hradec Králové. V královéhradeckém Stavoprojektu zastával od roku 1963 až do roku 1992 funkci vedoucího projektanta a hlavního specialisty pro dopravní stavby. V dalších letech působil v oboru dopravních staveb jako autorizovaný inženýr ve svobodném povolání.

Z bohaté profesní činnosti Ing. Macha je možno vybrat především koncepční řešení dopravní a technické infrastruktury v Hradci Králové. Na jeho základě byl navržen a vybudován druhý městský silniční okruh, který plánoval v územním plánu Hradce Králové již na počátku 20. století architekt Josef Gočár. Ing. Mach dále projektoval mimo jiné rekonstrukci Moravského jezu na Orlici v Hradci Králové, čerpací stanici a kyselinovzdornou kanalizaci pro Chemko Strážské, železniční vlečku a komunikaci v pěstírně konopí ve Sládkovičovu, jeřábovou dráhu a skládku v Prefě v Předměřicích nad Labem. Byl autorem dopravních řešení v mnoha územních plánech, jež byly ve Stavoprojektu Hradec Králové za dlouhou dobu jeho působení v této instituci vypracovány. Dopraváci, zaměstnaní v ústavu, oceňovali jeho odborné znalosti a ochotu poradit a pomoct při řešení problémů.

Ing. Josef Mach byl vždy tam, kde se stavební inženýři snažili sdružovat. Rok 1968 přinesl politické uvolnění a v Hradci Králové byla založena Oblastní pobočka Českého svazu stavebních inženýrů (ČSSI). Ing. Mach patřil mezi zakládající členy a do roku 1978, po celou dobu existence Svazu, která byla tehdejší mocí povolena, působil jako aktivní tajemník vedení hradecké pobočky.

V nově obnoveném ČSSI v roce 1990 byl proto jedním z prvních, kdo činnost Svazu v Hradci Králové zahajovali, a po deset následujících let stál v čele pobočky jako její předseda. Legislativní komise ČSSI v letech 1990 až 1992 připravovala přijetí zákona, kterým by byla obnovena činnost Inženýrské komory zrušené v roce 1951. Hradecká pobočka se aktivně účastnila práce pražské legislativní komise a Ing. Josef Mach se stal členem přípravného ustavujícího výboru ČKAIT. Do jeho rukou, jakožto seniora přípravného výboru, skládali první členové ČKAIT slib. V roce 1992 byl Ing. Mach zvolen do Dozorčí rady ČKAIT a stal se jejím předsedou. V roce 1993 byl ustaven první Stavovský soud ČKAIT. Jeho předsedou byl jmenován a po čtyři následující roky v této funkci působil Ing. Mach. Vyznamenáním pro hradeckou oblastní pobočku ČKAIT bylo přenesení činnosti Stavovského soudu ČKAIT do Hradce Králové. Zásluhu na tom jistě měla práce jeho tehdejšího předsedy. V roce 1997, po opětovném zvolení Ing. Macha do Stavovského soudu ČKAIT, sám navrhl změnu předsedy Soudu a do roku 2000 byl jeho místopředsedou.

V roce 1999 došlo k ocenění práce Ing. Josefa Macha. Byl jmenován čestným členem ČKAIT a obdržel medaili ČSSI za mimořádné zásluhy na rozvoji inženýrské organizace.

Měl jsem tu čest stát od roku 1968 po boku Ing. Josefa Macha při jeho působení v ČSSI a ČKAIT. Mohu tedy podat svědectví o jeho záslužné práci pro obě inženýrské organizace a o jeho moudrém, přátelském a laskavém působení ve všech funkcích, které zastával. Při oslavě 95. narozenin Pepa, jak jsme inženýra Macha směli léta oslovovat, žertoval, že nás zve na oslavu svých stých narozenin…

Děkujeme za všechna léta, která jsme mohli s inženýrem Machem strávit a těšit se z jeho přátelství.

Čest jeho památce.