Úvodník listopad 2022

Je za námi říjen a také většina akcí spojených s oslavami 30. výročí založení ČKAIT. Myslím, že oslavy byly důstojné a připomněly nejen našim členům, ale i všem partnerům a veřejnosti, že Komora je váženou organizací, která existuje již tři dlouhé desítky let. Naše kompletní třicetiletá historie je popsána v publikaci vydané k této příležitosti IC ČKAIT. Jsem rád, že si minulost připomínáme, protože by bylo chybou žít pouze přítomností. Komora historii má a rozhodně se nemá zač stydět.

Vedle zmíněné knihy byly přímo Komorou vydány ještě dvě další, jejichž křty byly spojeny s mimořádnými událostmi. Knihu o třiceti stavbách doprovodil originální videomapping promítaný na fasádu Kongresového centra Praha. Pozváni byli všichni, kdo se na přípravě a realizaci vybraných staveb podíleli. Účast byla veliká a zájem projevili i hosté z veřejné správy. Za všechny bych uvedl vicepremiéra a ministra dopravy Mgr. Martina Kupku. Všem, kdo na akci nebyli, doporučuji shlédnout tuto událost na webu, kde je záznam k dispozici. Díky této události se určitě alespoň symbolicky naplnil požadavek na to, aby Komora byla vidět. Rozzářená fasáda nad Nuselským údolím byla vskutku nepřehlédnutelná.

Křest knihy o třiceti osobnostech byl spojen s předáním pamětních listů a medailí každému z oceněných. V sále Bohuslava Martinů na HAMU, kde akce probíhala, jsem si uvědomil, kolik dalších výjimečných kolegů máme. Předem určené symbolické číslo třiceti osob ale nešlo překročit, i když by si to mnozí další odborníci zasloužili. Bylo mi velkou ctí našim kolegům ocenění předávat. Svou prací dělali a dělají tu nejlepší propagaci, jakou si Komora může přát. V další části večera jsme si na počest oceněných vyslechli skladby domácích i světových velikánů vážné hudby v provedení Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně a sólistů Národního divadla. Nakonec zbyl i prostor pro neformální setkání se všemi účastníky po skončení koncertu. Nemohu na tomto místě opomenout důležitou roli autorek myšlenky a scénáře oslav Ing. Markéty Kohoutové a Ing. Dominiky Mandíkové. Spolu s kolegy ze Střediska vzdělávání a informací se postarali o jejich bezchybný průběh a patří jim za to veliký dík.

V uplynulém období se ale odehrála řada dalších událostí. Proběhlo Shromáždění delegátů, Inženýrský den v Brně a také setkání inženýrských delegací zemí V4. Všechny akce měly již tradičně vysokou úroveň a probíraly se na nich současné aktuální problémy u nás i v Evropě. Na Shromáždění delegátů bylo po dlouhé době schváleno zvýšení členského příspěvku. Tento krok reflektuje současné prudké zvyšování cen a vysokou inflaci. Komora chce i v budoucnu pokračovat ve své činnosti pro členy bez omezování. Vyšší poplatek nikoho netěší, ale ekonomická čísla nelze přehlížet. I po zdražení stále máme jeden z nejnižších členských příspěvků v ČR. Jak jsme slyšeli od našich partnerů ze zemí V4, situace není lehčí ani v sousedních státech.

V závěrečné deklaraci proto bylo ustanoveno, že budeme sestavovat společnou pracovní skupinu, která bude i v době mezi pravidelnými konferencemi řešit aktuální problémy. Doufejme v uklidnění cenových bouří v nastupujícím období, zejména v energetické oblasti. Aktuální téma energetiky bylo ostatně i náplní \x{A0}Inženýrského dne, kde nás přední čeští odborníci z oboru seznámili s posledním vývojem a výhledem do budoucnosti. Občas mám dojem, že by bylo na místě, aby v celé Evropě politici více poslouchali odborníky a nehovořili o tom, čemu nerozumí. To, že si někdo přeje, aby věci fungovaly hned zítra, ještě neznamená, že tomu tak bude. Mimochodem, to platí i pro jadernou fúzi. I zde mohu vřele doporučit zhlédnutí přednášek z Inženýrského dne na webu. Určitě nebudete zklamáni.

Že nás v nastupující zimě nečeká právě lehké období, je asi každému zřejmé. Přál bych nám všem, abychom z podivného období nejistoty a nervozity rychle vybředli. Obávám se však, že to nebude tak snadné. Snad už brzy uvidíme to pověstné světélko na konci tunelu.