Cena Inženýrské komory vyzdvihla rekonstrukce a konverze

Nové, neotřelé využití technologických staveb, invenční přístup k historickému dědictví nebo citlivé rea­lizace veřejných a dopravních staveb minimalizující dopady na životní prostředí. To jsou převažující rysy pěti realizací, které získaly prestižní Cenu Inženýrské komory 2021. Výsledky byly vyhlášeny v sobotu 24. září 2022 na Shromáždění delegátů ČKAIT. V článku je uveřejněn interaktivní formulář pro přihlášku do dalšího již 19. ročníku (termín podání je do 31. ledna 2023).

Přihláška k Ceně Inženýrské komory 2022 

Porota vybírala z celkem 28 realizací a návrhů, které byly přihlášeny v roce 2022 do 18. ročníku Ceny Inženýrské komory 2021. Porota letos vyzdvihla nejen špičková technologická řešení, ale rovněž odvahu a invenci tvůrců oceněných projektů. Ta je v případě letošních vítězů vyjádřena nejen až futuristickým pojetím, ale rovněž velmi šetrným provedením respektujícím historický odkaz původních staveb.

Publikaci je možné stáhnout zde: Cena Inženýrské komory 2021 (PDF)

Vybraná pětice vítězů, již doplňuje ještě zvláštní cena poroty a cena veřejnosti, do značné míry předjímá možný vývoj celého českého stavebnictví. Ten bude v dalších letech i s ohledem na ekonomickou situaci možná ve znamení klíčových infrastrukturních staveb, kreativity a právě konverzí a rekonstrukcí. A především hledání úsporných řešení,“ komentuje letošní výsledky Cen Inženýrské komory Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT.

Novou cestu k využití původních objektů nalezli tvůrci restaurace a pivovar Solnice, konverze tubusu větrné elektrárny na rozhlednu s turistickým infocentrem ŠibeníkOrbity – Kotelna Park Radlice (III. etapa). Ty doplňují ukázkové příklady řešení ohleduplného k přírodě nebo krajinnému rázu umístěné stavby – Velký městský okruh Brno (úsek Žabovřeská) a Vodní svět ve Velkých Karlovicích.

Velký městský okruh Brno, úsek Žabovřeská

Ačkoliv bude 2. etapa Velkého městského okruhu Brno, úsek Žabovřeská, dokončena až v roce 2024, letošní Cenu Inženýrské komory získala díky přesvědčivému vyřešení náročného souběhu řady problémů této části okruhu o celkové délce 20 km. „Stavba prošla poměrně složitým procesem posouzení jejího vlivu na životní prostředí, ve kterém byla zkoumána zhruba desítka variant,“ dodává hlavní projektant Ing. David Berger.

Restaurace a pivovar Solnice

Až čítankově příkladně se historického dědictví zhostili také tvůrci restaurace a pivovaru Solnice v Českých Budějovicích. „Cílem rekonstrukce Solnice bylo zachovat prostory v jednotlivých podlažích ve své autentické podobě a zároveň vybavit budovu technickým zařízením nejvyššího standardu požadovaným současnými normami pro provoz restaurace, společenského sálu a výstavních prostor,“ popisuje hlavní projektant ing. Libor Gregora.

Konverze tubusu větrné elektrárny na rozhlednu s turistickým infocentrem Šibeník

Podobné přednosti vyzdvihla porota rovněž u konverze tubusu větrné elektrárny na rozhlednu s turistickým infocentrem Šibeník. „Snažili jsme se maximálně využít nefunkční torzo a přestavět ho s minimálními finančními prostředky,“ řekl Ing. Pavel Ježek, který byl projektantem i technickým dozorem investora.

Orbita – Kotelna Park Radlice III. etapa

Do výšky se vydali rovněž autoři medializovaného projektu Orbita – Atelier Hoffman a DELTAPLAN s.r.o., zodpovědný za stavební část a koordinace profesí. „Stavba by se mohla stát symbolem Radlic a svým uživatelům nabídnout jedinečný 360 stupňový výhled na Prahu. Zatím čeká, zda o tento typ bydlení bude mít realitní trh zájem, a není tedy jisté, zda se bude realizovat,“ doplňuje projektant Ing. Petr Blažka.

Vodní svět Velké Karlovice

Obdobně citlivě prostředí výstavby zohlednili tvůrci Vodního světa ve Velkých Karlovicích. Porotci ocenili vedle inspirativní kompozice v terénu rovněž řešení saun ve tvaru válců, které jsou umístěny kaskádovitě v těsné blízkosti hlavní budovy a tvoří tak architektonický doplněk celé stavby.

Rekonstrukce a modernizace lázeňské kolonády, haly Vincentka a dalších staveb v Luhačovicích

V souladu s hlavní kategorií je i letošní Cena poroty, udělená též rekonstrukci – v tomto případě lázeňské kolonádě, hale Vincentka a dalším stavbám v Luhačovicích. „Sanačními zásahy prošly hlavní nosné prvky, které se působením agresivních minerálních vod ocitly mnohdy v havarijním stavu, poškozené původní mozaikové dlažby byly nahrazeny replikou, navrácena byla historická podoba osvětlení,“ připomenul hlavní projektant Ing. Jaromír Kudlák.

Intenzifikace čistírny odpadních vod Kamenice

O reálném přínosu inženýrských profesí pak svědčí další ocenění – Cena veřejnosti. Tu si za rok 2021 odnesla úspěšná, a dokonce oproti plánu v předstihu dokončená Intenzifikace čistírny odpadních vod v Kamenici u Prahy. „Při pracích na zdvojnásobení kapacity se ukázalo, že nová část je stavěna částečně na místě bývalého rybníka a částečně na skalnatém podloží,“ doplňuje stavbyvedoucí Ing. Ondrej Kybast.