30 staveb

Videomapping i publikace „30 staveb“ symbolicky představily třicet významných a skvělých technických staveb dokončených v posledních třiceti letech, které ilustrují dynamický vývoj stavebnictví, inovativní technologie i sofistikovaný, kreativní a na fundamentech technického vzdělání postavený přístup tvůrců. Bylo to poprvé, kdy se mimořádná inženýrská díla představila prostřednictvím světelné show.

Publikaci je možné stáhnout zde: 30 STAVEB (PDF – 70,7 MB)

Nalezneme mezi nimi dopravní, občanské, vodní, energetické, technologické a další stavby, které dokumentují pestrost našeho inženýrského úsilí. Všechny oceněné stavby jsou špičkou a výstavní skříní českého stavebnictví. Je dobře, a patří za to poděkování autorům publikace, že představení staveb není pojato jako popis anonymního stavebního materiálu, za kterým je schován maximálně jeden odborník, ale že zahrnuje i obsáhlý výčet projektantů, stavebních firem, investorů nebo technických dozorů. Při hledání těchto údajů se často jednalo o náročnou, skoro detektivní práci redaktorů.

Stavbařská práce je ale prací týmovou a úcta ke všem účastníkům skvělých realizací je slušností a je zcela na místě. V součtu jde o bezmála 300 jmen jednotlivců i firem, kteří jsou pod třicítkou oceněných staveb podepsáni. Na jejich zdárné realizaci i bezchybném provozu se ovšem podílely a podílejí další stovky osob. Přestože každá stavba je kolektivním dílem mnoha odborníků, má i své konkrétní tvůrce, bez jejichž nápadů by se dílo nepodařilo dokončit. Je proto třeba ocenit především technické dovednosti i schopnost spolupráce předních českých inženýrů a techniků. Dnešní stavby splňují náročné požadavky moderní doby a fakt, že věci někdy trvají déle, než by bylo zdrávo, je předmětem trvalého boje s byrokracií a košatou legislativou. Úkolem Komory je se tohoto zápasu účastnit a zdánlivě marné snažení nevzdávat.

Videomapping – světelný příběh 30 staveb posledních 30 let

Je to poprvé, kdy se mimořádná inženýrská díla představila prostřednictvím světelné show. Světelnou instalaci přibližující třicítku výjimečných staveb realizovaných v ČR v posledních 30 letech provázely pozitivní ohlasy přímo na místě i později na sociálních sítích. Videomapping vůbec poprvé rozehrál barvami členitou fasádu Kongresového centra v Praze. Akce se odehrála 10. října 2022 jako součást oficiálního programu mezinárodní Konference k politikám a stavební kultury. Divákům, mezi nimiž nechyběli ministr dopravy Mgr. Martin Kupka a špičky inženýrských profesí, přiblížila show tři desítky pozemních, dopravních, energetických a vodních staveb, jež zvýšily kvalitu života v České republice.

Kromě toho v mnoha případech posunuly hranice možností inženýrských a technických oborů u nás i v zahraničí. Mezi třicítkou staveb nechybějí emblematická díla jako ocelová konstrukce zastřešení O2 areny, kampus Masarykovy univerzity, konverze brownfieldu v Dolních Vítkovicích nebo rekonstrukce a rozšíření Historické budovy Národního muzea v Praze. Různé podoby energetických staveb reprezentují Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně v Hrubém Jeseníku, Jaderná elektrárna Temelín nebo Zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO) v Chotíkově u Plzně.

„O stavu společnosti vypovídají její stavby a kultura stavebnictví obecně. Vybraná třicítka realizací dokládá, jak velký krok vpřed jsme v České republice udělali za poslední tři dekády. Děláme maximum pro to, abychom na úrovni dopravních a infrastrukturních staveb zajistili co nejlepší podmínky a rozpočty pro realizaci neméně kvalitních staveb s přímým dopadem na kvalitu života obyvatel naší země,“ uvedl ministr dopravy Mgr. Martin Kupka.

Nejčastěji se mezi porotou vyzdviženými stavbami objevovalo jméno společnosti Metrostav: tento přední dodavatel se významně podílel na výstavbě 15 z 30 vybraných realizací. Mezi realizačními firmami nebo projektovými kancelářemi se však opakovala i jména dalších významných subjektů na trhu; nejvíce zastoupeny byly firmy jako Zakládání staveb, Hochtief, SUDOP PRAHA, Metroprojekt nebo SMP CZ.