Webináře listopad a prosinec

Nabídka webinářů a seminářů, které pořádá ČKAIT - Středisko vzdělávání a informací i oblastní Kanceláře, se neustále rozšiřuje. Zde přinášíme výběr některých z nich. Aktuální informace prosím sledujte v kalendáři akcí na www.ckait.cz.

LISTOPAD 2022

Navrhování zděných konstrukcí ze systému společnosti XELLA – seminář

 • Termín: 1. 11. 2022 od 9:00 hod.
 • Místo konání: Zlín, dále bude upřesněno
 • Pořádá: OK ČKAIT Zlín

Navrhování svislých a vodorovných konstrukcí a vhodné typy produktů ze systému Ytong pro konkrétní typy nejčastějších projektů. Seminář bude zaměřen na ukázky návrhu rodinného a bytového domu.

Stavbyvedoucí a jeho pozice ve výstavbě – webinář

 • Přednášející: Ing. Jindřich Pater
 • Termín: 1. 11. 2022 od 14:00 hod.
 • Místo konání: online
 • Pořádá: OK ČKAIT Ostrava

Nové předpisy a jejich vazba na rozhodující zákon pro výstavbu, tj. stavební zákon, prezentace pomůcek a informace o změnách stavebních předpisů.

Fotovoltaická elektrárna na střeše RD – webinář

 • Přednášející: Ing. Marian Formánek, Ph.D.
 • Termín: 2. 11. 2022 od 13:00 hod.
 • Místo konání: online
 • Pořádá: OK ČKAIT Olomouc

Základní informace o střešní elektrárně a jejích součástech; možnosti této technologie, její přednosti i na co si dát pozor.

Ochrana před bleskem pro fotovoltaické systémy – seminářwebinář

 • Přednášející: Ing. Jiří Kutáč, Ph.D.
 • Termín: 7. 11. 2022 od 14:00 hod.
 • Místo konání: přednáškový sál ČKAIT a online
 • Pořádá: OK ČKAIT Praha

Návrh, instalace a údržba fotovoltaických systémů z pohledu ochrany před bleskem pro střešní systémy a systémy na volných plochách a nejčastější chyby.

Požární bezpečnost staveb – seminářwebinář

 • Přednášející: plk. Ing. Michal Valouch; doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA
 • Termín: 8. 11. 2022 od 14:00 hod.
 • Místo konání: přednáškový sál ČKAIT a online
 • Pořádá: OK ČKAIT Praha

Aktuální informace z oblasti požární bezpečnosti staveb.

Tepelná čerpadla pro vytápění RD – webinář

 • Přednášející: Ing. Marian Formánek, Ph.D.; Ing. Petr Blasinski, Ph.D.
 • Termín: 9. 11. 2022 od 13:00 hod.
 • Místo konání: online
 • Pořádá: OK ČKAIT Olomouc

Informace zejména pro ty, co zvažují výměnu plynového kotle za tepelné čerpadlo; v čem tkví největší problémy takových změn, co určitě neopomenout a jak “nenaletět" moc aktivním prodejcům zařízení.

Dozor na stavbách mostů se zřetelem na praktické zkušenosti – seminářwebinář

 • Přednášející: Ing. Jan Volek
 • Termín: 9. 11. 2022 od 14:00 hod.
 • Místo konání: přednáškový sál ČKAIT a online
 • Pořádá: IC ČKAIT a OK ČKAIT Praha

Shrnutí Metodického pokynu Ministerstva dopravy ČR a aplikace poznatků v praxi na postupech výstavby nebo rekonstrukce mostů, ukázky ze zajímavých novostaveb či rekonstrukcí mostů.

Vady projektové dokumentace a odpovědnost projektanta – seminář

 • Přednášející: Dr. Josef Černohlávek
 • Termín: 10. 11. 2022 od 9:00 hod.
 • Místo konání: Krajská knihovna Karlovy Vary
 • Pořádá: OK ČKAIT Karlovy Vary

Vady stavby a škody vzniklé vadou PD, postup zhotovitele při vadě PD, smlouva s projektantem atd.

Eurokód 7 - Navrhování geotechnických konstrukcí, zakládání staveb – webinář

 • Přednášející: Ing. Aleš Šmejda, Ph.D.
 • Termín: 10. 11. 2022 od 13:00 hod.
 • Místo konání: online
 • Pořádá: OK ČKAIT Pardubice

Platné předpisy, geotechnický průzkum, zatřiďování a vlastnosti zemin a hornin, zásady navrhování geotechnických konstrukcí, zpevněných ploch staveniště, výpočty dle EC 7, plošný základ, pilota a zemní tlak.

Současné problémy technologie vozovek – seminář

 • Přednášející: Ing. Jan Zajíček
 • Termín: 10. 11. 2022 od 13:00 hod.
 • Místo konání: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
 • Pořádá: OK ČKAIT Ústí nad Labem

Současné problémy technologie vozovek a nejčastější chyby při navrhování a výstavbě vozovek.

Okna, vnější stínění a stavební otvory ve zděném domě – seminář

 • Přednášející: Ing. Pavel Kašpar; Ing. Ivo Petrášek
 • Termín: 10. 11. 2022 od 13:00 hod.
 • Místo konání: Aula SPŠ stavební, Č. Budějovice
 • Pořádá: OK ČKAIT České Budějovice

Problematika navrhování oken, vnějšího stínění a správného navrhování, provádění stavebních otvorů ve zděných domech včetně předpisů, příklady z projektů a staveb.

Povolování záměrů podle stavebního zákona – seminářwebinář

 • Přednášející: JUDr. Aleš Mácha, Ph.D.
 • Termín: 10. 11. 2022 od 14:00 hod.
 • Místo konání: přednáškový sál ČKAIT a online
 • Pořádá: OK ČKAIT Praha

Za pomoci konkrétních příkladů stavebních záměrů budou posluchači provedeni procesem povolení stavebního záměru od chvíle, kdy stavebník pojme úmysl záměr realizovat po jeho kolaudaci.

Přečerpávací vodní elektrárna na lokalitě zatápěného lomu ČSA – webinář

 • Přednášející: Ing. Miroslav Kopřiva, CSc.
 • Termín: 10. 11. 2022 od 16:30 hod.
 • Místo konání: online
 • Pořádá: SVI ČKAIT, ČSSI a OK ČKAIT Ústí nad Labem

Výsledky studijních prací souvisejících s posouzením možnosti výstavby přečerpávací vodní elektrárny v lokalitách současných i bývalých hnědouhelných lomů v Severních Čechách.

Odstraňování staveb a dodatečné povolení – webinář

 • Přednášející: JUDr. Eva Kuzmová
 • Termín: 14. 11. 2022 od 14:00 hod.
 • Místo konání: online
 • Pořádá: SVI ČKAIT

Důvody odstranění stavby, podmínky dodatečného povolení, odstranění stavby nařízené soudem, problematiky odstraňování staveb a dodatečného povolení podle současného a nového stavebního zákona a další.

PBS – kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva – webinář

 • Přednášející: Ing. Romana Škrabálková
 • Termín: 15. 11. 2022 od 13:00 hod.
 • Místo konání: online
 • Pořádá: OK ČKAIT Pardubice

Seznámení s vybranými částmi a základními požadavky požárního zákona a vazeb na projektovou dokumentaci a uvedení současných požadavků z praxe, které dané změny vyvolaly.

Protivýbuchová prevence z hlediska požární bezpečnosti – seminář

 • Přednášející: Ing. Tadeáš Podstawka, Ph.D.; Ing. Vavera
 • Termín: 15. 11. 2022 od 14:00 hod.
 • Místo konání: sídlo ČKAIT Ostrava
 • Pořádá: OK ČKAIT Ostrava

Základní pravidla ochrany staveb před výbuchem, kdy a kde je třeba tuto problematiku řešit.

Nový stavební zákon – webinář

 • Přednášející: JUDr. Eva Kuzmová
 • Termín: 21. 11. 2022 od 9:30 hod.
 • Místo konání: online
 • Pořádá: OK ČKAIT Ústí nad Labem

Základní přehled nového stavebního zákona, zejména problematika státní stavební správy, stavebního práva hmotného a stavebního řádu, vysvětlení změn oproti stávající právní úpravě.

Odborná a publikační činnost cechu KPT ČR – technická podpora řemeslům – seminářwebinář

 • Přednášející: Ivan Dvořák; Jiří Vrňata; Ing. Martin Maršík; doc. Ing. Marek Novotný Ph.D,; Ing. Luboš Káně Ph.D.; arch. Ondřej Ševců
 • Termín: 21. 11. 2022 od 14:00 hod.
 • Místo konání: přednáškový sál ČKAIT a online
 • Pořádá: OK ČKAIT Praha

Přestavení odborných knih, které cech zpracovává a další odborná činnost cechu zaměřená na pokrývačskou, klempířskou a tesařskou činnost.

Odběrná plynová zařízení a propanové hospodářství pro stavební inženýry – seminářwebinář

 • Přednášející: Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
 • Termín: 23. 11. 2022 od 14:00 hod.
 • Místo konání: přednáškový sál ČKAIT a online
 • Pořádá: OK ČKAIT Praha

Problematika plynových odběrných zařízení v bytových a občanských stavbách, pravidla pro vedení potrubí a bezpečné umístění plynových spotřebičů. Vlastnosti různých druhů plynů a jejich možné využití v praxi.

Experimentální vývoj 3D tisku v rámci projektu 3D STAR – webinář

 • Přednášející: prof. Ing. arch., akad. arch. Jiří Suchomel; Ing. Petr Zelený, Ph.D.; Ing. David Čítek, Ph.D.; Ing. Vladislav Bureš, Ph.D.
 • Termín: 24. 11. 2022 od 15:00 hod.
 • Místo konání: online
 • Pořádá: Česká betonářská společnost ČSSI a ČKAIT

Hlavními řešiteli projektu budou představeny poznatky z rozsáhlého výzkumu od optimalizace směsi, vývoje stroje až po tištěné budovy a vize do budoucna.

Nová technologie funkčních nanotechnologických povrchů FN NANO – seminář

 • Přednášející: Milan Meinhold
 • Termín: 24. 11. 2022 od 14:00 hod.
 • Místo konání: Fakulta stavební VUT, Brno
 • Pořádá: OK ČKAIT Brno

Zásady, realizace a vady plochých střech – webinář

 • Přednášející: Ing. Adam Vala; Ing. Jindřich Mikuška
 • Termín: 24. 11. 2022 od 14:00 hod.
 • Místo konání: online
 • Pořádá: OK ČKAIT Zlín

Zásady, realizace a vady plochých střech a spodní stavby s povlakovou hydroizolační vrstvou.

Aplikace geotechnického inženýrství – seminářwebinář

 • Přednášející: Ing. Tomáš Ředina; Ing. Petr Kučera
 • Termín: 28. 11. 2022 od 14:00 hod.
 • Místo konání: přednáškový sál ČKAIT a online
 • Pořádá: SVI ČKAIT

Dvě odborné přednášky z oboru geotechniky – náhled do české i zahraniční praxe.

Oprava žel. trati v úseku Břeclav – Hodonín po zničujícím tornádu – webinář/seminář

 • Přednášející: Ing. Pavel Šprdlík
 • Termín: 29. 11. 2022 od 14:00 hod.
 • Místo konání: zasedací místnost OK ČKAIT Brno (rezervace přes email) a online
 • Pořádá: OK ČKAIT Brno

Konference má za cíl seznámit odbornou veřejnost s aktuálním stavem navrhovaných předpisů a požadavků při instalaci FTV na objektech a nutná hlediska při projektování či instalaci.

Fotovoltaika – konferenceonline konference

 • Přednášející: viz program
 • Termín: 29. 11. 2022 od 10:00 hod.
 • Místo konání: přednáškový sál ČKAIT a online
 • Pořádá: OK ČKAIT Praha

Konference má za cíl seznámit odbornou veřejnost s aktuálním stavem navrhovaných předpisů a požadavků při instalaci FTV na objektech a nutná hlediska při projektování či instalaci.

Železniční tunel Zvěrotice – seminářwebinář

 • Přednášející: Ing. Libor Mařík
 • Termín: 30. 11. 2022 od 14:00 hod.
 • Místo konání: přednáškový sál ČKAIT a online
 • Pořádá: SVI ČKAIT

Projekt a výstavba dvoukolejného železničního tunelu Zvěrotice, přednáší autor projektu.

PROSINEC 2022

Dřevěné, keramické podlahy a mazaniny s jejich závadami – webinář

 • Přednášející: doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.
 • Termín: 1. 12. 2022 od 14:00 hod.
 • Místo konání: online
 • Pořádá: SVI ČKAIT

Rozdělení podlah podle druhu materiálu a využití a příklady poruch.

Problematika věcných práv v občanském zákoníku – webinář

 • Přednášející: JUDr. Eva Kuzmová
 • Termín: 5. 12. 2022 od 9:30 hod.
 • Místo konání: online
 • Pořádá: OK ČKAIT Ústí nad Labem

Zásady soukromého práva, veřejné seznamy, vlastnické právo, sousedská práva, spoluvlastnictví atd.

Patologie hydroizolačních materiálů a hydroizolačních systémů obecně – seminářwebinář

 • Přednášející: Ing. Marek Novotný Ph.D.
 • Termín: 5. 12. 2022 od 14:00 hod.
 • Místo konání: přednáškový sál ČKAIT a online
 • Pořádá: OK ČKAIT Praha

Všechny druhy hydroizolací mají svá slabá místa, a to jak asfaltové, tak fóliové a samozřejmě i stěrkové. Vady, resp. poruchy mohou být způsobeny výrobou, resp. prováděním, a to ve všech částech realizace od provádění vlastních izolací až po provedení následných prací.

Dokumentace staveb – seminářwebinář

 • Přednášející: Ing. Žanet Hadžić
 • Termín: 6. 12. 2022 od 14:30 hod.
 • Místo konání: přednáškový sál ČKAIT a online
 • Pořádá: OK ČKAIT Praha

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. a vyhlášky č. 62/2013 Sb. v souvislostech stavebního zákona a jeho poslední novelou zákonem 403/2020 Sb.

Městské inženýrství – veřejný prostor – seminářwebinář

 • Přednášející: Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.; Ing. Petr Hrdlička; Ing. Jana Košťálová
 • Termín: 7. 12. 2022 od 14:00 hod.
 • Místo konání: přednáškový sál ČKAIT a online
 • Pořádá: IC ČKAIT + OK ČKAIT Praha

Veřejný prostor a technická infrastruktura ve městech, zkušenosti s řešením problémů v praxi.

Povolování záměrů podle stavebního zákona – seminářwebinář

 • Přednášející: JUDr. Aleš Mácha, Ph.D.
 • Termín: 8. 12. 2022 od 14:00 hod.
 • Místo konání: přednáškový sál ČKAIT a online
 • Pořádá: OK ČKAIT Praha

Za pomoci konkrétních příkladů stavebních záměrů budou posluchači provedeni procesem povolení stavebního záměru od chvíle, kdy stavebník pojme úmysl záměr realizovat po jeho kolaudaci.

Závady stavebních konstrukcí z požárního hlediska – webinář

 • Přednášející: doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.
 • Termín: 14. 12. 2022 od 14:00 hod.
 • Místo konání: online
 • Pořádá: SVI ČKAIT

Závady se ve stavebních konstrukcích mohou vyskytnout v důsledku nesprávného návrhu ve stadiu projektování, použití materiálů, provedení montáže i při převzetí dokončených prací bez důsledné kontroly.