Ze setkání regionálních zástupců V4

V pořadí již 22. setkání zástupců regionálních stavebních komor a svazů zemí malé V4 se konalo ve dnech 18. – 21. srpna 2022 v maďarské obci Bogács. Hlavním tématem byla problematika soudních znalců – stav legislativy, povinné vzdělání, pravomoci a vztahy k profesním komorám v zemích V4.

V pořadí již 22. setkání zástupců regionálních stavebních komor a svazů zemí malé V4 se konalo ve dnech 18. – 21. srpna 2022 v maďarské obci Bogács. Hlavním tématem byla problematika soudních znalců – stav legislativy, povinné vzdělání, pravomoci a vztahy k profesním komorám v zemích V4.

Letos organizovali setkání naši maďarští kolegové a jako každoročně se ho účastnili zástupci těchto organizací: OK ČKAIT Ostrava, OK ČKAIT Karlovy Vary, OP ČSSI Karlovy Vary, Borsod-Abaúj-Zemlén Megyei Mérnöki Kamara Miskolc (MMK Miskolc), Heves Megyei Mérnöki Kamara Eger (MMK  Eger), Regionálna Kancelária Slovenská Komora Stavebních Inženýrů Trnava (RK SKSI Trnava), Regionálne Združenie SKSI Košice, Malopolska Okręngova Izba Inżenyrów Budownictva Kraków (MOIIB Kraków), Polski Związek Inženyrów i Techników Budownictwa Kraków (PZITB Kraków). Setkání probíhalo ve velmi přátelské a také trochu slavnostní atmosféře, protože na 20. srpen připadá v Maďarsku svátek sv. Štěpána, a tudíž významný státní svátek – den založení Maďarska. V uvítacím projevu nás předseda Holló Csaba seznámil s důležitými fakty o vzniku státu.Také nás přivítala starostka obce paní Edit Csendes Farkas.

Hlavním tématem setkání byla problematika soudních znalců – stav legislativy, povinné vzdělání, pravomoci a vztahy k profesním komorám v zemích V4. Za nás vystoupil s přednáškou Petr Bura. Ukazuje se, že se Slováky máme poměrně dosti společného, což je historicky dáno, ale Poláci i Maďaři mají k této problematice poněkud odlišný přístup. Slovensko mělo shodné výchozí podmínky jako Česká republika. Od roku 1967 až do roku 2004 byla znalecká a tlumočnická činnost na Slovensku upravena stejným způsobem jako v České republice. Nyní je však Slovensko hodně před námi, neboť nové právní předpisy k úpravě znalecké, tlumočnické a překladatelské činnosti byly přijaty již v roce 2004, tedy před 17 lety. U nás k úpravě došlo až v roce 2021, kdy nabyl účinnosti zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Kolega Bura dále zmínil, že u nás v současné době probíhají jednání mezi ČKAIT a ministerstvem spravedlnosti na téma shody seznamu oborů dle autorizačního zákona a seznamu znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů dle vyhlášky k zákonu o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.

Druhým tématem byly hydrogeologické poměry v oblasti, kde jsme se nacházeli, a využití zdejších termálních vod. Vyslechli jsme si zajímavé přednášky od ředitele místních termálních lázní na téma „Provozování termálních lázní a koupaliště v Bogácsi za energetické krize“ a od prof. Dr. László Lénárta „Objevení termálních krasových vod v pohoří Bükk a jejich využití“. Na přednášky navazovala terénní exkurze na geologicky zajímavá místa v okolí Bogácse, konkrétně do pohoří Bükk. Do hor jsme se přepravili speciálním „safaribusem“. Zajímavá byla také prohlídka muzea historických zemědělských strojů s ukázkou nastartování parního stroje z 19. století. S ohledem na horké počasí (36 °C ve stínu) nás exkurze do termálních lázní s koupáním ve vodě teplé 38 °C příliš neosvěžila. V příštím roce je pořadatelem setkání Česká republika, respektive oblast Ostrava spolu s Karlovými Vary.