Pocta českým stavbařům

Křest publikace „30 staveb • 30 let ČR •
30 let ČKAIT“ před zahájením videomappingu na Kongresovém centru v Praze 10. října 2022. Zleva Ing. Adam Vokurka, Ing. Václav Mach, Ing. Robert Špalek, Mgr.  Martin Kupka a Ing. Jaroslav Heran.
Křest publikace „30 staveb • 30 let ČR • 30 let ČKAIT“ před zahájením videomappingu na Kongresovém centru v Praze 10. října 2022. Zleva Ing. Adam Vokurka, Ing. Václav Mach, Ing. Robert Špalek, Mgr. Martin Kupka a Ing. Jaroslav Heran.

Stavbařské povolání je staré jako lidstvo samo. Ve starověkém Egyptě byli stavbaři ctěnými osobami. O tom svědčí i zbožštění Imhotepa, stavitele Džoserovy pyramidy. K takovému věhlasu máme dnes bohužel daleko. Aby se prestiž stavbařů zlepšila, musíme nejen odvádět perfektní práci, ale také o ní umět mluvit. O to jsme se pokusili i v rámci oslav 30 let ČKAIT a 30 let ČR.

30 let je doba celé jedné generace a všichni můžeme sledovat, jak jedna odchází a nová přichází. Třiceti letům symbolicky odpovídá třicet osobností a třicet staveb. Vybrat je byla úloha vskutku nelehká a zcela jistě bychom našli dlouhou řadu dalších kandidátů. Nominaci navrhlo sedmdesát členů Profesní akademie složené ze všech členů představenstva, dozorčí rady, stavovského soudu, předsedů oblastí, předsedů profesních aktivů, pracovních komisí a poradců předsedy. Profesní akademie mohla nominovat celkem 106 osobností a 106 staveb. Poté Profesní senát složený z předsedů čtyř nejvyšších orgánů ČKAIT vybral finálních 30 osobností a 30 staveb. Výběr schválilo představenstvo ČKAIT v červnu 2022.

Komora, zastřešující 32 000 autorizovaných osob, využívá oslav 30 let své existence k tomu, aby ukázala přínos profesního sdružení pro kultivaci a rostoucí kvalitu českého stavebního prostředí. Vybrané stavby a osobnosti zároveň dokládají vysokou úroveň tuzemského technického vzdělání a jeho uplatňování v praxi. Právě jeho propagace je dalším z cílů Komory. Větší komunikační kampaň technických oborů na středních a vysokých školách chystá ČKAIT na rok 2023. Zaměří se při tom nejen na stavební a technické profese, ale i strojírenství nebo IT spojené se stavebnictvím. Mnohé z připravovaných aktivit budou cílit i na žáky základních škol.

Jako ohlédnutí za minulostí i inspiraci pro budoucnost jsme proto jako Komora ke 30. výročí naší práce připravili řadu akcí. Vydali jsme dvě unikátní výpravné publikace s minimalistickými názvy „30 staveb“ a „30 osobností“. Stavby jsme představili i prostřednictvím originální světelné show - videomappingem. Touto originální formou jsme připomněli 30. výročí založení ČKAIT i ČR. Pro oceněné osobnosti jsme připravili slavnostní večer s koncertem vážné hudby. Jubilejní rok pak bude završen 1. prosince, kdy spustíme web 30let.ckait. V tento den si připomeneme 30 let od zahájení činnosti oblastních kanceláří ČKAIT.

Na slavnostním večeru 20. října 2022 bylo oceněno 30 předních osobností, které významně ovlivnily české stavebnictví v posledních 30 letech.

Video

Fotogalerie

Publikace

Stručný přehled oceněných