Výsledky hledání Autorizovaná osoba v trestním řízení

  • Autorizovaná osoba v trestním řízení

    V poslední době jsme se setkali s odsouzením a obviněním autorizovaných osob – projektantů z údajných trestných činů. Naskýtá se zde více otázek. Kdo tyto autorizované osoby obvinil? Proč a z jakého důvodu? Jaký je rozsah a jak dlouho trvá odpovědnost autorizované osoby za výkon odborné činnosti?

  • Co se mění v autorizačním zákoně?

    Novela nového stavebního zákona dopadá i na autorizační zákon č. 360/1992 Sb. (AZ). Od ledna 2024 se mění možnosti překrývání autorizací u projektové činnosti. Zároveň se připravuje větší novela autorizačního zákona. Na výsledném znění spolupracují obě komory, ČKAIT i ČKA.

  • 3. zasedání představenstva

    Hlavním tématem byly zprávy o hospodaření a příprava volebního shromáždění delegátů. Představenstvo se zabývalo i propagací ČKAIT, doporučilo pokračovat ve využívání služeb ČTK i pro další tiskové konference a prezentaci ČKAIT. Newsletter Zprávy a informace ČKAIT je od letošního roku nově zasílán nejen na stavební úřady, investiční odbory obcí ale i novinářům.