ČKAIT 25. výročí

 • Oslavná plavba po labské vodní cestě

  Odborná konference na téma splavnění dolního Labe na území ČR, která je dlouhodobě předmětem různých diskusí, se spojila s oslavou 25. výročí existence ČKAIT. Při plavbě měli účastníci možnost vidět stávající technické prvky na řece i vlastní krásu údolí řeky Labe. Vypluli jsme proti vodě a prohlédli si poslední realizovanou stavbu, která byla vybudována na Labi již v roce 1936 – Masarykova zdymadla, návrh arch. Františka Vahaly, jejichž maxi
 • 25 let spolupráce ČKAIT s veřejnou správou

  Zamyšlení nad historií a činností Komory inženýrů za 25 let její existence. Své současné postavení a respektování státní správou i samosprávou si musela postupně vydobýt. Dne 7. května 1992 přijala Česká národní rada autorizační zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Autorizační zákon upravil postavení, práva a povinnosti autorizov
 • Dvacet pět let ČKAIT – stručné ohlédnutí

  Na 25 let existence autorizačního zákona a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě je možné se podívat různým způsobem. Nejvíce je vidět to, co ČKAIT dělá pro své členy. Začalo to ediční činností, protože po roce 1990 zaniklo Státní nakladatelství technické literatury a byl hlad po odborné literatuře. Vydavatelská činnost zdobí ČKAIT dodnes. Dalšími kroky v této oblasti byl zejména vznik INFORMAČNÍHO CENTRA ČKAIT
 • 25. výročí ustavení OK ČKAIT Pardubice

  V letošním roce si připomínáme 25. výročí vzniku České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a s tím související 25. výročí ustavení jednotlivých oblastních kanceláří (OK) ČKAIT včetně OK Pardubice. Vzpomeňme na události, které s tím úzce souvisí. Dne 7. května 1992 byl přijat ČNR zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techn