Osobnosti

 • Ing. Vratislav Šteiner – 80 let

  Uznávaný statik stavebních konstrukcí bytové a občanské výstavby a rekonstrukcí objektů lázeňské infrastruktury, zejména v Karlových Varech, a i v dalších městech západočeského lázeňského trojúhelníku, 18. března 2021 oslaví neuvěřitelných 80 let.

 • Ing. František Hladík – 75 let

  se narodil 28. ledna 1946 v Českých Budějovicích. Kdo ho nezná, tak by mu těch 75 let nikdy nehádal. I dnes si rád zahraje tenis a ani další sporty mu nejsou cizí. V Představenstvu ČKAIT je pověstný svým přehledem v zákonech, ale to neznamená, že by byl suchar bez humoru. Večer strávený s Františkem Hladíkem rozhodně není nudný.

 • Ing. Jaroslav Karásek (†91)

  nás opustil 21. listopadu 2020, nedlouho po dosažení svých devadesátých prvých narozenin. Rodák z Kroměříže byl celou svojí profesní dráhu zaměstnán ve službách ČSD, a to v projektové organizaci Drahprojekt v Olomouci, kde napomohl odborné výchově řady mladších kolegů. Byl velmi angažován v odborných organizacích stavebnictví, zejména v Olomouci.

 • Jubileum 80 let - Ing. Jiří Skyva

  Projektant ocelových konstrukcí a zakládající člen ČSSI a ČKAIT je brněnský rodák. Po ukončení studia na Vysoké škole technické v Brně pracoval pro mostárnu v Hustopečích a v Průmyslových stavbách v Brně. V roce 1991 založil projektovou firmu IK Skyva s.r.o., dosud je ve firmě jednatelem a vedoucím projektů. Firma zpracovala pozoruhodný objem projektových a výrobních dokumentací, z nichž si zaslouží vyjmenovat ocelové konstrukce pro jadernou elektr
 • Jubileum 80 let - Ing. Karel Kocina

  Soudní znalec a odborník na stavební hmoty a pozemní stavby se narodil v Trhových Svinech. Ve Volyni absolvoval Střední průmyslovou školu, obor technické zařízení budov. Následovala Fakulta pozemního stavitelství a architektury v Praze a postgraduální studium ekonomiky. Jeho první zaměstnání bylo v Železniční průmyslové výrobě, závod Nové Hrady, kde začínal jako mistr a končil ve funkci ředitele. V roce 1971 nastoupil do Okresního stavebního podniku
 • Jubileum 80 let - Ing. arch. Vladimír Klajmon

  Uznávaný urbanista a úspěšný podnikatel je rodák ze Znojma. Je zakládajícím členem ČSSI, stavovské inženýrské organizace, která v době politického útlaku představovala ostrůvek svobody pro technickou inteligenci. V naší době, kdy nové výzvy a obtíže vedou k zapomínání na zlé období diktatury, je vhodné připomenout dnes již historické skutečnosti a ocenit naše představitele, kteří měli zásluhu na obnově činnosti. ČSSI byla vyhledávanou organi
 • Nekrolog – Ing. Michal Hrubý (†84)

  Měl jsem čest spolupracovat s ním jednak v ČKAIT, kde jsme byli od roku 1998 řadu let kolegy v dozorčí radě, a jednak v profesní oblasti, kde jsme se oba dříve zabývali statickou stránkou navrhování panelových domů. V Dozorčí radě ČKAIT pracoval dlouhá léta, dvě funkční období zastával funkci předsedy. Vynikal odborným profesním nadhledem při řešení stížností podaných k dozorčí radě a zejména klidem při rozhodování ve vypjatějších debatác
 • Nekrolog – JUDr. Václava Koukalová (†80)

  Přetrvávající nemoc „naší“ paní doktorky nám už nedovolila, abychom ji 16. září 2020 popřáli ke krásnému kulatému výročí. Přivlastnění jsme si dovolili vzhledem k jejímu patnáctiletému působení v právní poradně ČKAIT, dlouholetému členství v Autorizační radě ČKAIT a od roku 2008 neúnavné právní podpoře Legislativní komise ČKAIT. O to více nás 10. října rozesmutnila zpráva o jejím úmrtí. Určitě nám všem bude chybět její nad
 • Nekrolog – Ing. Vlastimil Šedo, CSc. (†93)

  Byl významným pozemním inženýrem a statikem, odborníkem na předpjatý beton a jeho chování při ztrátě předpětí. Byl členem ČSSI, čestným členem ČKAIT a laureátem Ceny Jože Plečnika 2018. Od 50. let pracoval ve Stavoprojektu Liberec, kde působil jako statik a následně jako hlavní inženýr organizace. Podílel se na výstavbě středu města Ostrava-Havířov, nové radnice v Ostravě-Šenov, administrativní budovy Stavoprojekt Liberec, mostu Máchovo jezero –
 • Nekrolog – Ing. František Trčka (†85)

  Jeden z předních československých a českých mostařů a statiků se podílel zejména na návrhu odbavovacích budov a věží letové kontroly letišť v Bratislavě, Praze-Ruzyni, Brně nebo Karlových Varech. Zásadní byla i jeho účast na projektu hal Závodu strojírenské metalurgie v Ránčí (Indie). Od roku 1966 se Ing. Trčka začal zabývat mostním stavitelstvím. Od spořilovského úseku II. severojižní magistrály přes přípravu a výstavbu dálnice D1 (56–13
 • Nekrolog – prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., FEng.

  Dne 9. září nás ve věku nedožitých 82 let nečekaně opustil prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., FEng. Narodil se 15. října 1938 v Praze. Celý profesní život strávil na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Od roku 1977 působil jako profesor v oboru betonových konstrukcí a mostů. Prošel zde řadou funkcí, mimo jiné byl proděkanem pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční styky a dlouholetým vedoucím katedry betonových a zděných konstrukcí

 • Miroslav Brada – 80 let

  Ing. Miroslav Brada se narodil 19. května 1940 v Plzni. Muž na svém místě v oboru jeho práce, přítel, kamarád, nezkazí žádnou legraci, tak nějak bychom mohli charakterizovat našeho kolegu a člena ČKAIT Ing. Miroslava Bradu.

 • Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA – 75 let

  Profesor Alois Materna se narodil 22. května 1945. Absolvoval Fakultu stavební VUT v Brně. Hodnost CSc. získal v oboru mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí rovněž na VUT v Brně, titul MBA pak na Nottingham Trent University (UK).

 • Ing. Radomír Kletečka – 80 let

  Radomír Kletečka se narodil 23. června 1940 v Bystrém v Orlických horách. Vystudoval VPŠ stavební v Náchodě, poté pokračoval ve studiu na Fakultě architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze. Promoval v roce 1963.

 • Ing. Vladimír Spilka – 80 let – odborník na technologie odpadních vod

  Profesní život Ing. Vladimíra Spilky je spjat s činností ve vodním hospodářství, zejména s technologickým zařízením čistíren odpadních vod a čerpacích stanic. Je autorizovaným inženýrem v oboru technologická zařízení staveb v ČKAIT již 25 let. Členem spolku Asociace pro vodu ČR z.s. (CzWA) je od roku 1992 a pracuje v ní jako expert. V praxi uplatnil několik vynálezů, z nichž nejvýznačnější byl patentovaný pohon sedimentačních nádrží – dodnes používaný na mnoha čistírnách.

 • JUBILEUM: Karel Pastuszek – gratulace k osmdesátinám

  Odborník, kamarád a veselý člověk – to je snad ta nejvýstižnější krátká charakteristika našeho dlouholetého kolegy a člena OK ČKAIT Ostrava, pana Karla Pastuszka, narozeného 15. ledna 1940. Známe se již tak dlouho, a snad právě proto nás všechny překvapilo, že ho znovu dostihlo kulaté výročí. Jeho 80. narozeniny, které oslavil v pracovní atmosféře, by v rekapitulaci vydaly na objemnou složku.

 • JUBILEUM: František Bostl – stále aktivní osmdesátník

  Osudem Františka Bostla bylo umístěnkové řízení, které tehdejšího absolventa střední průmyslové školy stavební poslalo pracovat na stavební úřad do pohraničí. Protože si brzy osvojil potřebné znalosti, dosti odlišné od těch školních, byl převelen na okresní stavební úřad a souběžně dálkově vystudoval stavební fakultu ČVUT, obor pozemní stavby. Jeho pracovitost a znalost problematiky odborné i právní byla předpokladem pro jeho další působení, a to na místě vedoucího odboru výstavby a územního plánování jihočeského krajského národního výboru (KNV).

 • Anežka Najdekrová oslavila životní jubileum

  Je dobré vzpomenout si na přátele. Měl jsem štěstí, že jsem v naší Komoře potkal několik skvělých osobností. Jednou z nich je Anežka Najdekrová. Vždy, když se konala valná hromada v Olomouci, mohl jsem s klidným svědomím říkat: „zdravím nejlepší předsedkyni oblastních kanceláří.“

 • Jubileum - Ing. Josef Mach, první předseda Stavovského soudu, oslavil 95 let

  Nejstarší ze členů Ustavujícího výboru, první předseda Stavovského soudu a dnes čestný člen ČKAIT oslavil 95 let v širokém rodinném kruhu a později také s předsedou a s několika přáteli z oblasti Hradec Králové, mezi kterými byli i jeho pokračovatelé v práci Stavovského soudu – Ing. Jiří Otčenášek a Ing. Vítězslav Bezpalec.