Osobnosti

 • Ing. Josef Mach † 98 let

  Dne 6. října 2022 zemřel ve věku 98 let Ing. Josef Mach, vynikající silniční inženýr, jeden ze zakládajících členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

 • prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc. † 88 let

  Dne 3. 8. 2022 zemřel ve věku 88 let vysokoškolský pedagog, uznávaná autorita v oborech Urbanismus a Městské inženýrství a čestný člen ČKAIT prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc. Narodil se 26. 7. 1934 v Bohumíně, kde vystudoval gymnázium, a ostravskému regionu zůstal celý život věrný. V počátcích svého profesionálního života se věnoval oblasti investorsko-inženýrských činností. Následně, během působení v ostravském Výzkumném ústavu rozvoje obl
 • Ing. Vratislav Šteiner

  † 80 (1941–2022) Uznávaný statik stavebních konstrukcí bytové a občanské výstavby a rekonstrukcí objektů lázeňské infrastruktury, zejména v Karlových Varech, a i v dalších městech západočeského lázeňského trojúhelníku, odešel dne 26. února 2022 ve věku nedožitých 81 let.

 • doc. Ing. Karel Papež, CSc.

  † 82 (1939–2022) Ve věku 82 let zemřel po krátké nemoci doc. Ing. Karel Papež, CSc. Svůj odborný život spojil s rozvojem a výukou oboru technická zařízení budov, byl autorizovaným inženýrem pro obory technika prostředí staveb, technologická zařízení staveb a energetické auditorství.

 • Ing. Tomáš Chromý

  80 let (* 9. 10. 1941 České Budějovice)
  Výbor oblasti ČKAIT České Budějovice děkuje Ing. Chromému za práci pro oblast a do dalších let mu přeje bohatou snůšku medu a pevné zdraví.

 • Ing. Miroslav Čermák

  80 let (* 14. června 1941, Šlapanice)

  Blahopřejeme k jubileu. Miroslav Čermák je odborník na pozemní stavitelství, který se mimořádně se zasloužil o rozvoj regionální sekce Morava.

 • Ing. Václav Honzík

  85 let (* 20. srpna 1936, Plzeň)
  Blahopřejeme k jubileu. Václav Honzík je zkušebním komisařem v oboru statika a dynamika staveb. Jeho praktické zkušenosti jsou vysoce ceněny.

 • doc. Ing. Jan Masopust, CSc. – 75 let

  Narodil se 29. ledna 1946 ve Dvoře Králové nad Labem. V rodném kraji začal své dlouholeté angažmá u firmy Geoindustria a v Podkrkonoší má i svou oblíbenou chatu. Kdo se s ním setkal, odnáší si nevšední zážitek s člověkem hluboce zapojeným do tvůrčí práce a milujícím své povolání. Svou cestu si však usilovně odpracoval. Vyrůstal v době, kdy jeho rodinné prostředí nebylo na seznamu zvýhodněných a dostat se ke vzdělání nebylo samozřejmé. Byl však
 • Ing. Vratislav Baum – 90 let

  Ing. Vratislav Baum v roce 1955 krátce po dokončení Vysoké školy inženýrského stavitelství nastoupil do Státního ústavu dopravního projektování v Praze – mostní oddělení, kde začal svou profesionální dráhu. V roce 1958 se z rodinných důvodů přestěhoval do Karlových Varů, kde pracoval jako mostní inspektor u krajského a později okresního národního výboru, posléze u Českých státních silnic v projektovém oddělení. V květnu 1968 stál u zrodu projektov
 • prof. Ing. František Hrdlička, CSc. – 75 let

  se narodil v březnu 1946 v Chebu. Technické vzdělání získal na Střední průmyslové škole jaderné techniky v Praze a posléze na Fakultě strojní ČVUT v Praze v oboru energetické stroje, zaměření parní kotle. Profesní život prof. Hrdličky je spojen především s oborem energetiky. Po absolvování ČVUT pracoval sedm let v národním podniku Strojtex Dvůr Králové. Jeho druhým zaměstnavatelem se od roku 1976 stala Fakulta strojní ČVUT v Praze, kde v oboru energetiky ak
 • Marie Báčová – 80 let

  Narodila se v roce 1941 v obci Jedlov na Jihlavsku. Oblasti stavebnictví se úspěšně věnuje již od mládí. V Komoře začala pracovat v roce 1998, kde se po krátké době stala ředitelkou nově založeného Informačního centra ČKAIT, s.r.o. Rozvoji a stabilizaci společnosti se intenzivně věnovala deset let. Pod jejím vedením společnost získala pevné základy, z nichž čerpá dodnes. V roce 2009 přešla Marie Báčová zpět do Komory, kde se díky svým znalostem, zkušenos
 • prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., dr.h.c. mult. – 80 let

  oslavil 11. dubna 2021 významné životní jubileum. Patří mezi přední významné odborníky v oblasti teorie a kon­strukce pozemních staveb jak doma, tak i v zahraničí. Je uznávanou osobností v oblasti vysokoškolského vzdělávání stavebního inženýrství. Byl jedním ze zakládajících členů ČKAIT, mnoho let působil v jejím představenstvu. Nyní je čestným členem ČKAIT a členem Inženýrské akademie ČR. S jeho jménem je spojena řada význam­ných změn na Faku
 • Ing. František Bostl (†81)

  Zemřel po krátké nemoci 9. února 2021 v nedožitých 82 letech. V roce 1957 po absolvování Vyšší průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích nastoupil na stavební úřad v Trhových Svinech. Protože si brzy osvojil potřebné znalosti, dosti odlišné od těch školních, byl převelen na okresní stavební úřad a souběžně dálkově vystudoval v roce 1968 Stavební fakultu ČVUT v Praze, obor pozemní stavby. Jeho pracovitost a znalost problematiky odborné i právn
 • doc. Ing. František Kulhánek, CSc. (†74)

  prožil doslova většinu života ve spojení s Fakultou stavební ČVUT v Praze. Nejprve jako student (od roku 1965), poté jako odborný asistent (od roku 1970) a nakonec jako docent (od roku 2007). Svůj odchod do důchodu ke konci února tohoto roku přežil jen o pár dní, zemřel v nedožitých 75 letech. Docent Kulhánek byl uznávaným odborníkem v oboru konstrukcí pozemních staveb se zaměřením na stavebně fyzikální problematiku budov, významným pedagogem a propagátorem obor
 • Ing. Vratislav Šteiner – 80 let

  Uznávaný statik stavebních konstrukcí bytové a občanské výstavby a rekonstrukcí objektů lázeňské infrastruktury, zejména v Karlových Varech, a i v dalších městech západočeského lázeňského trojúhelníku, 18. března 2021 oslaví neuvěřitelných 80 let.

 • Ing. František Hladík – 75 let

  se narodil 28. ledna 1946 v Českých Budějovicích. Kdo ho nezná, tak by mu těch 75 let nikdy nehádal. I dnes si rád zahraje tenis a ani další sporty mu nejsou cizí. V Představenstvu ČKAIT je pověstný svým přehledem v zákonech, ale to neznamená, že by byl suchar bez humoru. Večer strávený s Františkem Hladíkem rozhodně není nudný.

 • Ing. Jaroslav Karásek (†91)

  nás opustil 21. listopadu 2020, nedlouho po dosažení svých devadesátých prvých narozenin. Rodák z Kroměříže byl celou svojí profesní dráhu zaměstnán ve službách ČSD, a to v projektové organizaci Drahprojekt v Olomouci, kde napomohl odborné výchově řady mladších kolegů. Byl velmi angažován v odborných organizacích stavebnictví, zejména v Olomouci.

 • Jubileum 80 let - Ing. Jiří Skyva

  Projektant ocelových konstrukcí a zakládající člen ČSSI a ČKAIT je brněnský rodák. Po ukončení studia na Vysoké škole technické v Brně pracoval pro mostárnu v Hustopečích a v Průmyslových stavbách v Brně. V roce 1991 založil projektovou firmu IK Skyva s.r.o., dosud je ve firmě jednatelem a vedoucím projektů. Firma zpracovala pozoruhodný objem projektových a výrobních dokumentací, z nichž si zaslouží vyjmenovat ocelové konstrukce pro jadernou elektr
 • Jubileum 80 let - Ing. Karel Kocina

  Soudní znalec a odborník na stavební hmoty a pozemní stavby se narodil v Trhových Svinech. Ve Volyni absolvoval Střední průmyslovou školu, obor technické zařízení budov. Následovala Fakulta pozemního stavitelství a architektury v Praze a postgraduální studium ekonomiky. Jeho první zaměstnání bylo v Železniční průmyslové výrobě, závod Nové Hrady, kde začínal jako mistr a končil ve funkci ředitele. V roce 1971 nastoupil do Okresního stavebního podniku
 • Jubileum 80 let - Ing. arch. Vladimír Klajmon

  Uznávaný urbanista a úspěšný podnikatel je rodák ze Znojma. Je zakládajícím členem ČSSI, stavovské inženýrské organizace, která v době politického útlaku představovala ostrůvek svobody pro technickou inteligenci. V naší době, kdy nové výzvy a obtíže vedou k zapomínání na zlé období diktatury, je vhodné připomenout dnes již historické skutečnosti a ocenit naše představitele, kteří měli zásluhu na obnově činnosti. ČSSI byla vyhledávanou organi
 • Nekrolog – Ing. Michal Hrubý (†84)

  Měl jsem čest spolupracovat s ním jednak v ČKAIT, kde jsme byli od roku 1998 řadu let kolegy v dozorčí radě, a jednak v profesní oblasti, kde jsme se oba dříve zabývali statickou stránkou navrhování panelových domů. V Dozorčí radě ČKAIT pracoval dlouhá léta, dvě funkční období zastával funkci předsedy. Vynikal odborným profesním nadhledem při řešení stížností podaných k dozorčí radě a zejména klidem při rozhodování ve vypjatějších debatác
 • Nekrolog – JUDr. Václava Koukalová (†80)

  Přetrvávající nemoc „naší“ paní doktorky nám už nedovolila, abychom ji 16. září 2020 popřáli ke krásnému kulatému výročí. Přivlastnění jsme si dovolili vzhledem k jejímu patnáctiletému působení v právní poradně ČKAIT, dlouholetému členství v Autorizační radě ČKAIT a od roku 2008 neúnavné právní podpoře Legislativní komise ČKAIT. O to více nás 10. října rozesmutnila zpráva o jejím úmrtí. Určitě nám všem bude chybět její nad
 • Nekrolog – Ing. Vlastimil Šedo, CSc. (†93)

  Byl významným pozemním inženýrem a statikem, odborníkem na předpjatý beton a jeho chování při ztrátě předpětí. Byl členem ČSSI, čestným členem ČKAIT a laureátem Ceny Jože Plečnika 2018. Od 50. let pracoval ve Stavoprojektu Liberec, kde působil jako statik a následně jako hlavní inženýr organizace. Podílel se na výstavbě středu města Ostrava-Havířov, nové radnice v Ostravě-Šenov, administrativní budovy Stavoprojekt Liberec, mostu Máchovo jezero –
 • Nekrolog – Ing. František Trčka (†85)

  Jeden z předních československých a českých mostařů a statiků se podílel zejména na návrhu odbavovacích budov a věží letové kontroly letišť v Bratislavě, Praze-Ruzyni, Brně nebo Karlových Varech. Zásadní byla i jeho účast na projektu hal Závodu strojírenské metalurgie v Ránčí (Indie). Od roku 1966 se Ing. Trčka začal zabývat mostním stavitelstvím. Od spořilovského úseku II. severojižní magistrály přes přípravu a výstavbu dálnice D1 (56–13
 • Nekrolog – prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., FEng.

  Dne 9. září nás ve věku nedožitých 82 let nečekaně opustil prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., FEng. Narodil se 15. října 1938 v Praze. Celý profesní život strávil na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Od roku 1977 působil jako profesor v oboru betonových konstrukcí a mostů. Prošel zde řadou funkcí, mimo jiné byl proděkanem pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční styky a dlouholetým vedoucím katedry betonových a zděných konstrukcí

 • Miroslav Brada – 80 let

  Ing. Miroslav Brada se narodil 19. května 1940 v Plzni. Muž na svém místě v oboru jeho práce, přítel, kamarád, nezkazí žádnou legraci, tak nějak bychom mohli charakterizovat našeho kolegu a člena ČKAIT Ing. Miroslava Bradu.

 • Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA – 75 let

  Profesor Alois Materna se narodil 22. května 1945. Absolvoval Fakultu stavební VUT v Brně. Hodnost CSc. získal v oboru mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí rovněž na VUT v Brně, titul MBA pak na Nottingham Trent University (UK).

 • Ing. Radomír Kletečka – 80 let

  Radomír Kletečka se narodil 23. června 1940 v Bystrém v Orlických horách. Vystudoval VPŠ stavební v Náchodě, poté pokračoval ve studiu na Fakultě architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze. Promoval v roce 1963.

 • Ing. Vladimír Spilka – 80 let – odborník na technologie odpadních vod

  Profesní život Ing. Vladimíra Spilky je spjat s činností ve vodním hospodářství, zejména s technologickým zařízením čistíren odpadních vod a čerpacích stanic. Je autorizovaným inženýrem v oboru technologická zařízení staveb v ČKAIT již 25 let. Členem spolku Asociace pro vodu ČR z.s. (CzWA) je od roku 1992 a pracuje v ní jako expert. V praxi uplatnil několik vynálezů, z nichž nejvýznačnější byl patentovaný pohon sedimentačních nádrží – dodnes používaný na mnoha čistírnách.

 • JUBILEUM: Karel Pastuszek – gratulace k osmdesátinám

  Odborník, kamarád a veselý člověk – to je snad ta nejvýstižnější krátká charakteristika našeho dlouholetého kolegy a člena OK ČKAIT Ostrava, pana Karla Pastuszka, narozeného 15. ledna 1940. Známe se již tak dlouho, a snad právě proto nás všechny překvapilo, že ho znovu dostihlo kulaté výročí. Jeho 80. narozeniny, které oslavil v pracovní atmosféře, by v rekapitulaci vydaly na objemnou složku.

 • JUBILEUM: František Bostl – stále aktivní osmdesátník

  Osudem Františka Bostla bylo umístěnkové řízení, které tehdejšího absolventa střední průmyslové školy stavební poslalo pracovat na stavební úřad do pohraničí. Protože si brzy osvojil potřebné znalosti, dosti odlišné od těch školních, byl převelen na okresní stavební úřad a souběžně dálkově vystudoval stavební fakultu ČVUT, obor pozemní stavby. Jeho pracovitost a znalost problematiky odborné i právní byla předpokladem pro jeho další působení, a to na místě vedoucího odboru výstavby a územního plánování jihočeského krajského národního výboru (KNV).

 • Anežka Najdekrová oslavila životní jubileum

  Je dobré vzpomenout si na přátele. Měl jsem štěstí, že jsem v naší Komoře potkal několik skvělých osobností. Jednou z nich je Anežka Najdekrová. Vždy, když se konala valná hromada v Olomouci, mohl jsem s klidným svědomím říkat: „zdravím nejlepší předsedkyni oblastních kanceláří.“