Ing. Jan Korbel

  • Jak by mohlo vypadat poučení z typické kauzy Stavovského soudu ČKAIT?

    Disciplinárnímu senátu Stavovského soudu ČKAIT se v roce 2020 podařilo uzavřít dlouhodobě řešenou kauzu, podruhé stěžovanou a disciplinárně řešenou prakticky ve stejné věci. Protože se jedná o typickou problematiku z oboru pozemní stavby, rád bych se o získané zkušenosti podělil s ostatními autorizovanými kolegyněmi a kolegy na příkladu lehce upraveného popisu kauzy.

  • Stavovský soud ČKAIT

    Nepřípustnost souběhu funkcí způsobila, že v roce 2019 musel stavovský soud pracovat v sestavě pouze osmi členů. Tři členové dali přednost práci ve výboru oblasti. Skladba řešených pochybení se prakticky nemění; primární příčinou většiny stížností zůstává nejasný smluvní vztah partnerů výstavby, resp. absence jednoznačné smlouvy o dílo. Mezi disciplinárně obviněnými stále převažují autorizované osoby v oboru pozemní stavby, v první řadě projektanti a osoby odpovědné za odborné vedení stavby.

  • Zpráva Stavovského soudu ČKAIT

    V období roku 2018 tříčlenné senáty StS řešily celkem 27 návrhů (v předchozím roce 20) na zahájení disciplinárního řízení, z toho 19 v Praze a 8 v Brně. 25× bylo uloženo disciplinární opatření, 1× bylo řízení odročeno a 1× zastaveno. Mezi převažující předměty disciplinárních řízení lze trvale uvést vady projektové dokumentace a realizace staveb v oboru pozemní stavby.