Ing. Jindřich Pater

 • Revoluční změny v bezpečnosti práce s vyhrazenými technickými zařízeními

  Ukončení platnosti zavedené vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice (vyhláška č. 50/1978 Sb. ve znění jejích novel) k 1. červenci 2022 nejspíše v praxi způsobí rozruch. Pro naplnění nových požadavků zákona musí být přijaty nové prováděcí právní předpisy nahrazující dosavadní zákonem rušené vyhlášky, a to formou nařízení vlády.

 • Státní odborný dozor nad bezpečností práce se po 53 letech mění

  Od 1. července 2022, kdy nabude nový zákon č. 250/2021 Sb. účinnosti, se ruší zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, a současně s ním i všechny níže uvedené prováděcí vyhlášky. Původní vyhlášky budou nahrazeny nařízeními vlády, jejíž návrhy z června 2021 má ČKAIT k dispozici. Termín vydání ve Sbírce zákonů zatím není znám.

 • Ediční rada ČKAIT činnost nepřerušila

  Informace o aktuálně vydávaných publikacích jsou pravidelně uveřejňovány na stránkách ČKAIT i v časopise Z+i. V roce 2020 se Ediční rada ČKAIT (ER) nemohla s ohledem na opatření vlády z důvodu koronavirové epidemie sejít na jarním zasedání. V květnu proběhlo pouze tzv. zúžené zasedání, kterého se účastnili pouze předseda ER, zástupci SVI a IC ČKAIT v Praze.

 • Činnost Rady pro podporu rozvoje profese

  Rada pro podporu rozvoje profese v době covidu zpřístupnila nový PROFESIS. Návštěvnost PROFESISu v roce 2020 oproti předchozím obdobím opět narostla. Nový web PROFESIS 21 je úzce propojen s webem Komory jak designem, barvami, prezentací staveb oceněných Cenou Inženýrské komory, tak celou řadou vzájemných odkazů.

 • Ediční rada ČKAIT v roce 2019

  Knižní a elektronické výstupy Střediska vzdělávání a informací ČKAIT a Informačního centra ČKAIT projednává a schvaluje Ediční rada ČKAIT. V roce 2019 bylo vydáno celkem osm tištěných publikací a sedm elektronických pomůcek.

 • JUBILEUM: Karel Pastuszek – gratulace k osmdesátinám

  Odborník, kamarád a veselý člověk – to je snad ta nejvýstižnější krátká charakteristika našeho dlouholetého kolegy a člena OK ČKAIT Ostrava, pana Karla Pastuszka, narozeného 15. ledna 1940. Známe se již tak dlouho, a snad právě proto nás všechny překvapilo, že ho znovu dostihlo kulaté výročí. Jeho 80. narozeniny, které oslavil v pracovní atmosféře, by v rekapitulaci vydaly na objemnou složku.

 • FAST VUT v Brně letos slavila 120. výročí založení

  ČKAIT úzce spolupracuje se stavebními fakultami českých vysokých škol. Letos se účastnila oslav 120. výročí založení stavební fakulty VUT v Brně. Před dvěma lety to byla jubilea nejstarší stavební fakulty, která byla založena v roce 1707 v Praze při ČVUT, i nejmladší stavební fakulty, která vznikla v roce 1997 v Ostravě při VŠB-TUO.

 • Rada pro podporu rozvoje profese zkvalitňuje PROFESIS

  Na jarním zasedání Rady pro podporu rozvoje profese (RPRP), které se konalo 30. května 2019, byl stanoven plán na rok 2019, který se zaměřuje především na zkvalitňování pomůcek PROFESIS s cílem zvýšení jeho přehlednosti, vyloučení duplicity informací a rovněž zvyšováni jeho rentability. V roce 2018 a prvním pololetí roku 2019 bylo aktualizováno takřka 70 pomůcek, nově bylo zařazeno sedm a vyřazeno šest pomůcek.

 • Zpráva o činnosti Ediční rady ČKAIT

  O vydavatelských záměrech ČKAIT rozhoduje Ediční rada ČKAIT (dále jen ER). Letos vydala mimo jiné velmi žádanou odbornou publikaci Ochranná a bezpečnostní pásma ve výstavbě, kterou si autorizované osoby mohou vyžádat na oblastních kancelářích ČKAIT nebo v elektronické verzi stáhnout na www.profesis.cz.