Ing. Petr Dospiva, Ph.D.

  • Ostrava

    Valná hromada oblasti ČKAIT Ostrava zvolila devět členů výboru oblasti, který bude pracovat téměř v původním složení. Má pouze jednoho nového člena, kterým se stal Ing. Jiří Kozelský. K zásadnější změně došlo ve vedení oblasti, neboť minulý předseda Ing. Svatopluk Bijok již nechtěl kandidovat. Předsedou oblasti byl zvolen Ing. Petr Dospiva, Ph.D., jeho novým místopředsedou Ing. Petr Bura.

  • Ve světě chytrého parkování

    Na posledním profesním aktivu oborů Technologická zařízení staveb (TZS) a Technika prostředí staveb (TPS), který se konal na konci května 2019, byla největší pozornost věnována rekodifikaci stavebního zákona. Velmi inspirativní byla konference o nových parkovacích systémech.