MĚSTO A SVĚTLO – 25. mezinárodní konference Karlovarsko 2020

Konference se koná 2. října 2020 od 9.00 hod. v Kulturním centru SVOBODA Cheb. Je zařazena do systému celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Čestné hosty konference přivítá Ing. Svatopluk Zídek, předseda výboru oblasti ČKAIT Karlovy Vary. Poté vystoupí zástupci ministerstev ČR, zástupci kraje a města Cheb.

PROGRAM

 • Do jaké míry jsou LED diody dlouhodobě udržitelné? Osvětlení měst z ekologického, ekonomického a sociálního hlediska / Dr. Phil. Nona Schulte-Römer, vědecká pracovnice v Centru pro výzkum životního prostředí Helmholtz (UFC) / Garant: Saská IK
 • Koncepce osvětlení Kamenného mostu v Řezně / Dipl.-Ing. (FH) Michael Bamberger, Ingenieure Bamberger GmbH & Co.KG. / Garant: Bavorská inženýrská komora
 • Osvětlení ve veřejném prostoru a účinky na životní prostředí / Dipl.-Ing. Jens Oehme, majitel inženýrské kanceláře pro světelnou a osvětlovací techniku / Garant: VBI
 • Aktuálně o světle / Ing. arch. Lenka Maierová, Ph.D., UCEEB ČVUT v Praze, FSv ČVUT v Praze, doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK Praha / Garant: ČKAIT
 • Studentské práce na téma Město a světlo – představení ­posterů s prezentací / Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. / Garant: Fakulta stavební VUT v Brně
 • Význam oslunění vnějších a vnitřních prostor v městském prostředí / doc. Ing. Stanislav Darula, CSc., Slovenská akademie věd, Ústav stavebnictví a architektury / Garant: SKSI
 • Město a světlo / doc. Ing. arch. Petr Durdík, CSc., prezident Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, z.s. / Garant: ČSSI
 • Slunce a stín jako kvalitativní ukazatel veřejného prostoru / Ing. Jan Tichý, Fakulta stavební VUT v Brně / Garant: Fakulta stavební VUT v Brně
 • Potenciál městského osvětlení jako zásadní městský prvek/ doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA, Fakulta dopravní ČVUT v ­Praze / Garant: Česká společnost městského inženýrství ČSSI
 • Panelová diskuse k předneseným referátům / řídí Ing. Pavel Křeček a Ing. Jitka Thomasová
 • Zhodnocení a závěr konference / doc. Ing. František Kuda, CSc., předseda Vědecké rady konference MI Karlovarsko

Pořadateli konference jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Český svaz stavebních inženýrů, Ingenieurkammer Sachsen ve spolupráci s organizacemi Bayerische Ingenieurekammer – Bau, Ingenieurkammer Thüringen, Verband Beratender Ingenieure (VBI), Slovenská komora stavebných inžinierov, Česká společnost městského inženýrství ČSSI, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební VUT v Brně.

Záštitu nad pořádáním konference převzali ministr kultury, ministryně pro místní rozvoj, ministr dopravy, ministr průmyslu a obchodu, hejtman Karlovarského kraje, starosta města Cheb.

 

Ing. Svatopluk Zídek
předseda výboru oblasti ČKAIT Karlovy Vary