Doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc.

  • Podle MMR není podloží součástí stavby

    Bude-li podloží bráno jako něco, co inherentní součástí stavby není a účastníci výstavby k němu nebudou mít ze zákona stanovenou stejnou odpovědnost jako k „horní“ stavební konstrukci, tak se s četnými haváriemi tkvícími v neočekávaných reakcích podloží na výstavbu budeme setkávat stejně často jako dosud. A spolu s tím i se snahami vyprávět pohádky o tom, že byly způsobené vyšší mocí.