2018 / 1

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě květen 2018 Právní informace 2.2018   1    Právní předpisy publikované ve Sbírce zákonů České republiky od 1. února do 30. dubna 2018, které se svým obsahem dotýkají činnosti autorizovaných osob JUDr. Libor Vaňous   Zákony   Zákovy, které se svým obsahem dotýkají činnosti AO, nebyly v tomto […]

2018 / 2

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě únor 2018 Právní informace 1.2018   1    Právní předpisy publikované ve Sbírce zákonů České republiky od 1. listopadu 2017 do 31. ledna 2018, které se svým obsahem dotýkají činnosti autorizovaných osob JUDr. Libor Vaňous Zákony   Zákon č. 370/2017 Sb., publikovaný v částce 129 Sbírky 13. […]