Registrace do diskuze

Ve zkušebním režimu jsme spustili možnost diskutovat pod vybranými články.

Diskuze je určena přednostně pro autorizované osoby ČKAIT.
Pokud se chcete zaregistrovat do diskuze, zašlete nám prosím na mail zpravy.ckait@email.cz následující údaje:

  • Jméno a příjmení:
  • Číslo autorizace ČKAIT:
  • Kontaktní email uvedený v databázi ČKAIT:

Do diskuze se mohou zapojit i neautorizované osoby, které však s ČKAIT spolupracují. Tyto osoby uvedou:

  • Jméno a příjmení:
  • Kontaktní email:
  • Kontaktní telefon:
  • Upřesnění spolupráce s ČKAIT: (například zapojení do práce profesního aktivu, komise, oblasti,… )

Oznámení o registraci obdržíte do 24 hodin. Pokud vám nepřijde oznámení o registraci, prosím zkontrolujte nevyžádanou poštu.

V případě, že máte zájem o otevření diskuze u jiného článku, uveďte do emailu jeho adresu.

Diskuzi a registrační proces budeme postupně vylepšovat dle počtu a rozsahu diskuzních příspěvků.